Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje i analizy

Szczegółowe rejestry i ewidencje, będące informacją publiczną, publikowane są w "Bazie rejestrów urzędowych" BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

REJESTRY I EWIDENCJE STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

Wydział Komunikacji i Transportu

 • centralna ewidencja pojazdów (CEPiK);
 • rejestr wydanych tablic rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych tablic tymczasowych;
 • rejestr wydanych pozwoleń czasowych;
 • rejestr wydanych znaków legalizacyjnych;
 • rejestr wydanych nalepek kontrolnych;
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych decyzji o nabiciu cechy identyfikacyjnej;
 • rejestr wydanych decyzji na wykonanie tabliczki znamonowej zastępczej;
 • rejestr wydanych decyzji o kasacji pojazdów;
 • centralna ewidencja kierowców (CEPiK);
 • rejestr wydanych Międzynarodowych Praw Jazdy;
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy;
 • rejestr wydanych decyzji: skierowania na badania lekarskie i psychologiczne;
 • rejestr osób bez uprawnień do kierowania pojazdami;
 • rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja instruktorów;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja diagnostów;
 • rejestr zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy lub osób na potrzeby własne;
 • rejestr licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
 • rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych, nieregularnych i okazjonalnych  przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • rejestr wydanych decyzji dot. licencji i zezwoleń;
 • analiza zdawalności WORD z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców.

 Referat Architektury i Budownictwa

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr zgłoszeń budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

Wydział Organizacyjny

 • rejestr skarg i wniosków;
 • rejestr zamówień publicznych;

Biuro ds. Informacji Niejawnych

 • rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

Referat Edukacji

 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • ewidencja łodzi wiosłowych służących do celów wędkarskich;
 • ewidencja wydanych kart wędkarskich;
 • ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych;
 • ewidencja stowarzyszeń zwykłych (dostępna w pliku do pobrania na dole strony).

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Geodezji prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja gruntów i budynków – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawiera dane o gruntach, budynkach i lokalach a także ich właścicielach lub władających. Dane o gruntach, budynkach i lokalach są jawne. Udostępnianie danych zawierających dane osobowe podlega ograniczeniu w oparciu o ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze. Udostępnianie danych odbywa się na wniosek. Udostępniane dane są odpłatne.
 • rejestr cen i wartości nieruchomości – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych. Jest to rejestr cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rejestry i ewidencje [ 5 ]
Ewidencja Klubów Sportowych.pdf Ewidencja Klubów Sportowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
24-02-08 09:37
Kura Szymon
188.78KB
Zgłoszenia budowy.pdf Zgłoszenia budowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1637
24-04-24 14:47
Kroczek Dorota
117.57KB
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1815
24-02-13 15:35
Kura Szymon
120.15KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4104
23-12-06 13:47
Ignacy Rajmund
18.79KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6659
24-03-08 11:14
Ignacy Rajmund
662.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Analizy zdawalności OSK [ 10 ]
Statystyka zdawalności z podziałem na OSK za rok 2023.pdf Statystyka zdawalności z podziałem na OSK za rok 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
24-02-20 11:42
Ignacy Rajmund
272.13KB
Statystyka zdawalności za rok 2017 Statystyka zdawalności za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
18-03-16 08:47
Ignacy Rajmund
1.07MB
Statystyka zdawalności WORD za 2021 r.pdf Statystyka zdawalności WORD za 2021 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
22-04-05 08:04
Ignacy Rajmund
129.69KB
ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014 ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
15-05-19 16:37
Redaktor BIP
22.06KB
Zdawalność WORD za 2018 r..pdf Zdawalność WORD za 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-02-13 11:25
Ignacy Rajmund
2.26MB
Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r. Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
17-01-17 12:33
Ignacy Rajmund
849KB
Zdawalność WORD z podziałem na OSK za rok 2019 Zdawalność WORD z podziałem na OSK za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
20-02-27 08:19
Ignacy Rajmund
210.34KB
Statystyka zdawalności WORD za 2022 r. Statystyka zdawalności WORD za 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-02-28 15:48
Ignacy Rajmund
215.77KB
Statystyka zdawalności za 2015 r. Statystyka zdawalności za 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
16-03-23 12:35
Ignacy Rajmund
0.93MB
Zdawalność WORD z podziałem na OSK w 2020 r .pdf Zdawalność WORD z podziałem na OSK w 2020 r .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
21-05-14 11:57
Ignacy Rajmund
0.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach [ 2 ]
01.Scalenie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze 01.Scalenie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
22-03-29 13:56
Kura Szymon
3.37MB
02. Scalenie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska 02. Scalenie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
22-03-29 13:56
Kura Szymon
3.31MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pola elektromagnetyczne [ 147 ]
1. Zmiana danych stacji bazowej TSR Racibórz Cmentarna.pdf 1. Zmiana danych stacji bazowej TSR Racibórz Cmentarna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
20-02-05 13:13
Koczwara Magdalena
380.27KB
2. Zmiana danych stacji bazowej BT_22434 RUDY.pdf 2. Zmiana danych stacji bazowej BT_22434 RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
20-02-05 13:18
Koczwara Magdalena
401.6KB
3. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf 3. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
20-02-05 13:19
Koczwara Magdalena
386.72KB
4. Zmiana danych stacji bazowej BT 22678 Racibórz Południe.pdf 4. Zmiana danych stacji bazowej BT 22678 Racibórz Południe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
20-02-05 13:19
Koczwara Magdalena
413.27KB
5. Zmiana danych stacji bazowej BT 22434 RUDY.pdf 5. Zmiana danych stacji bazowej BT 22434 RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
20-02-17 13:00
Koczwara Magdalena
379.11KB
6. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf 6. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
20-03-09 13:20
Koczwara Magdalena
345.25KB
7. Zmiana_ danych_ stacji _bazowej_ RAC2013_A.pdf 7. Zmiana_ danych_ stacji _bazowej_ RAC2013_A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-04-10 09:47
Koczwara Magdalena
3.06MB
8. Zamiana_danych_stacji_bazowej_RAC5001_B.pdf 8. Zamiana_danych_stacji_bazowej_RAC5001_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
20-04-10 09:50
Koczwara Magdalena
3.25MB
9. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7003_C.pdf 9. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7003_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
20-04-10 09:51
Koczwara Magdalena
3.13MB
10. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7005_A.pdf 10. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7005_A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-04-10 09:52
Koczwara Magdalena
3.15MB
11. Zmiana danych stacji bazowej 5050 RACIBÓRZ (35140N! KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN).pdf 11. Zmiana danych stacji bazowej 5050 RACIBÓRZ (35140N! KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
20-04-27 13:35
Koczwara Magdalena
602.94KB
12. Zmiana danych stacji bazowej BT22110 RACIBÓRZ 12. Zmiana danych stacji bazowej BT22110 RACIBÓRZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
20-04-27 13:37
Koczwara Magdalena
778.01KB
13. Zmiana danych stacji bazowej BT_22435 KUŹNIA RACIBORSKA.pdf 13. Zmiana danych stacji bazowej BT_22435 KUŹNIA RACIBORSKA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
20-04-27 13:38
Koczwara Magdalena
717.27KB
14. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf 14. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
20-05-04 13:50
Koczwara Magdalena
426.1KB
14a. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf 14a. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-06-02 10:30
Koczwara Magdalena
104.49KB
15. Zgłoszenie instalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV - Tokai COBEX Polska sp. z o.o..pdf 15. Zgłoszenie instalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV - Tokai COBEX Polska sp. z o.o..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
20-05-11 14:15
Koczwara Magdalena
324.77KB
15a.Zgłoszenie istalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV Tokai COBEX Polska Sp. o.o.pdf 15a.Zgłoszenie istalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV Tokai COBEX Polska Sp. o.o.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
20-06-09 15:40
Koczwara Magdalena
3.02MB
16. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA).pdf 16. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-05-13 14:47
Koczwara Magdalena
79.54KB
17. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf 17. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-05-14 12:53
Koczwara Magdalena
1.04MB
18. Zmiana danych stacji bazowej (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW).pdf 18. Zmiana danych stacji bazowej (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
20-05-14 12:54
Koczwara Magdalena
1.04MB
19. Zmiana danych stacji bazowej 50255 RACIBORZ (35225 KRY_RACIBORZ SLOWACKIEGO).pdf 19. Zmiana danych stacji bazowej 50255 RACIBORZ (35225 KRY_RACIBORZ SLOWACKIEGO).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-06-02 10:31
Koczwara Magdalena
804.25KB
20. Zmiana danych stacji bazowej 50226 RACIBORZ (35226 KRY_RACIBORZ KROLEWSKA).pdf 20. Zmiana danych stacji bazowej 50226 RACIBORZ (35226 KRY_RACIBORZ KROLEWSKA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
20-06-02 10:32
Koczwara Magdalena
806.3KB
21. Zmiana danych stacji bazowej RACIBÓRZ CMENTARNA (35630N! KRY_RACIBORZ_CMENTARNA).pdf 21. Zmiana danych stacji bazowej RACIBÓRZ CMENTARNA (35630N! KRY_RACIBORZ_CMENTARNA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-06-05 10:32
Koczwara Magdalena
72.5KB
22.Zmiana_ danych_ stacji_ bazowej_ RAC2902_C.pdf 22.Zmiana_ danych_ stacji_ bazowej_ RAC2902_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
20-06-08 13:37
Koczwara Magdalena
3.8MB
23. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC2012_C.pdf 23. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC2012_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-06-08 13:45
Koczwara Magdalena
3.76MB
24. Zmiana danych stacji bazowej 50282 TWORKOW T918 (35282 KRY_KRZYZANOW TWORKOWII).pdf 24. Zmiana danych stacji bazowej 50282 TWORKOW T918 (35282 KRY_KRZYZANOW TWORKOWII).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
20-06-18 14:01
Koczwara Magdalena
824.83KB
25. Zmiana danych stacji bazowej 50284 CHAŁUPKI T91 (35284 KRY_KRZYZANOWICE ZABELKOW).pdf 25. Zmiana danych stacji bazowej 50284 CHAŁUPKI T91 (35284 KRY_KRZYZANOWICE ZABELKOW).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
20-06-18 14:04
Koczwara Magdalena
828.87KB
26. Zmiana danych stacji bazowej 50295 KUZNIARACIBORSKA (35295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM).pdf 26. Zmiana danych stacji bazowej 50295 KUZNIARACIBORSKA (35295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
20-07-06 13:10
Koczwara Magdalena
1.01MB
27. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC6002_C.pdf 27. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC6002_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
20-07-14 10:07
Koczwara Magdalena
3.77MB
28. Zmiana danych stacji bazowej 50287 RACIBORZ (35287N!) KRY RACIBORZ MICKIEWICZA 28. Zmiana danych stacji bazowej 50287 RACIBORZ (35287N!) KRY RACIBORZ MICKIEWICZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
20-07-23 10:58
Kura Szymon
0.99MB
29. Zmiana danych stacji bazowej (35351N!) NĘDZA (KRY_NEDZA_CENTRUM) 29. Zmiana danych stacji bazowej (35351N!) NĘDZA (KRY_NEDZA_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
20-07-24 12:44
Kura Szymon
1.42MB
30. Zgłoszenie stacji bazowej RAC2511_B.pdf 30. Zgłoszenie stacji bazowej RAC2511_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
20-09-08 14:10
Koczwara Magdalena
470.98KB
31. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf 31. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-09-29 11:07
Koczwara Magdalena
533.5KB
31a. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B - korekta.pdf 31a. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-10-16 17:41
Koczwara Magdalena
135.53KB
32. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf 32. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-11-23 16:24
Koczwara Magdalena
666.04KB
33. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007_D.pdf 33. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007_D.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-11-25 14:29
Koczwara Magdalena
507.01KB
34. Zmiana danych stacji bazowej 5070 (35136N!) RACIBÓRZ CUKROWNIA II (KRY_RACIBORZ_CUKROWNIA).pdf 34. Zmiana danych stacji bazowej 5070 (35136N!) RACIBÓRZ CUKROWNIA II (KRY_RACIBORZ_CUKROWNIA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-12-07 15:17
Koczwara Magdalena
554.35KB
35, Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50303 (35303N!) KRY_KUZNIARACIBORSK_RUDY.pdf 35, Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50303 (35303N!) KRY_KUZNIARACIBORSK_RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
21-03-12 13:12
Koczwara Magdalena
6.28MB
36. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokounikacyjnej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf 36. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokounikacyjnej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-03-12 13:15
Koczwara Magdalena
5.76MB
37. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50284 (35284N!) KRY_KRZYZANOWICE_ZABELKOW.pdf 37. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50284 (35284N!) KRY_KRZYZANOWICE_ZABELKOW.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-03-23 11:23
Koczwara Magdalena
6.11MB
38. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf 38. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
21-04-14 13:01
Koczwara Magdalena
7.46MB
39. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F.tif 39. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-04-19 10:42
Koczwara Magdalena
9.07MB
39a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F - korekta.pdf 39a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
21-04-21 15:18
Koczwara Magdalena
576.77KB
40. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf 40. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
21-05-24 14:20
Koczwara Magdalena
9.46MB
40a. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice - korekta.pdf 40a. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
21-05-31 15:12
Koczwara Magdalena
0.94MB
41. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ.pdf 41. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
21-06-07 14:23
Koczwara Magdalena
9.88MB
41a. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ korekta.pdf 41a. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
21-06-08 15:55
Koczwara Magdalena
1.33MB
42. Zmiana danych stacji bazowej RAC2511_B.pdf 42. Zmiana danych stacji bazowej RAC2511_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-06-29 16:03
Koczwara Magdalena
7.39MB
43. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A.pdf 43. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
21-06-29 16:04
Koczwara Magdalena
8.67MB
44. Zmiana danych stacji bazowej BT20473_RACIBÓRZ MIESZKO.pdf 44. Zmiana danych stacji bazowej BT20473_RACIBÓRZ MIESZKO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-07-09 08:17
Koczwara Magdalena
6.55MB
45. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 Pietrowice Wielkie.pdf 45. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 Pietrowice Wielkie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
21-07-29 10:27
Koczwara Magdalena
404.27KB
45a. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 PIETROWICE WIELKIE - korekta.pdf 45a. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 PIETROWICE WIELKIE - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-08-26 14:26
Koczwara Magdalena
1.32MB
46. Zmiana danych stacji bazowej BT22677_RACIBÓRZ_PÓŁNOC.pdf 46. Zmiana danych stacji bazowej BT22677_RACIBÓRZ_PÓŁNOC.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
21-08-20 11:30
Koczwara Magdalena
6.6MB
47. Zmiana danych stacji bazowej RAC7001_B.pdf 47. Zmiana danych stacji bazowej RAC7001_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-09-23 14:56
Koczwara Magdalena
5.64MB
48. Zmiana danych stacji bazowej BT20864 Racibórz Gamowska.pdf 48. Zmiana danych stacji bazowej BT20864 Racibórz Gamowska.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-09-28 07:47
Koczwara Magdalena
798.05KB
49. Zmiana danych stacji bazowej BT22914 Krzanowice.pdf 49. Zmiana danych stacji bazowej BT22914 Krzanowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-10-01 11:30
Koczwara Magdalena
5.32MB
50. Zmiana danych stacji bazowej BT22913 Ocice.pdf 50. Zmiana danych stacji bazowej BT22913 Ocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-10-26 09:23
Charuk Paweł
9.53MB
51. Zmiana danych stacji bazowej 50287 (35287N!) KRY_RACIBORZ_MICKIEWICZA.pdf 51. Zmiana danych stacji bazowej 50287 (35287N!) KRY_RACIBORZ_MICKIEWICZA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
21-11-09 10:02
Charuk Paweł
678.94KB
52. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM).pdf 52. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
21-11-10 08:39
Charuk Paweł
718.62KB
53. Zmiana danych stacji bazowej RAC7005 A 53. Zmiana danych stacji bazowej RAC7005 A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
22-01-11 10:01
Kura Szymon
861.71KB
54. Zmiana danych stacji bazowej RAC2004 C 54. Zmiana danych stacji bazowej RAC2004 C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
22-01-11 10:03
Kura Szymon
555.67KB
55. Zmiana danych stacji bazowej RAC2009 E 55. Zmiana danych stacji bazowej RAC2009 E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
22-01-11 10:06
Kura Szymon
706.32KB
56. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003 A Racibórz 56. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003 A Racibórz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
22-01-20 15:23
Kura Szymon
541.38KB
56a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003_A - korekta sprawozdania 56a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003_A - korekta sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
22-02-03 15:26
Kura Szymon
411.16KB
57. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A 57. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
22-01-25 08:40
Kura Szymon
587.72KB
58. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 Chałupki – wycofanie wniosku 58. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 Chałupki – wycofanie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
22-02-02 12:03
Kura Szymon
1.3MB
59. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE 59. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
22-02-22 17:21
Kura Szymon
810.54KB
60. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI 60. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
22-03-16 15:11
Sitarz Sylwia
7.89MB
60a. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI - korekta 60a. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-04-14 15:55
Kura Szymon
47.8KB
61. Zmiana danych stacji bazowej 1963 (35140N!) RACIBÓRZ (KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN) 61. Zmiana danych stacji bazowej 1963 (35140N!) RACIBÓRZ (KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-04-14 15:58
Kura Szymon
6.62MB
62. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA) 62. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-06-14 13:51
Sitarz Sylwia
607.04KB
63. Zmiana danych stacji bazowej 53172 (35172N!) KRY_RUDNIK_SZONOWICE 63. Zmiana danych stacji bazowej 53172 (35172N!) KRY_RUDNIK_SZONOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
22-06-22 12:04
Wolnik Mariola
6.64MB
64. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225 KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO) 64. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225 KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
22-07-12 16:41
Kura Szymon
5.9MB
64a. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225 KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO)- korekta 64a. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225 KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO)- korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
22-08-16 12:47
Wolnik Mariola
71.88KB
65. Zmiana danych stacji bazowej 50226 (35226 KRY_RACIBORZ_KROLEWSKA) 65. Zmiana danych stacji bazowej 50226 (35226 KRY_RACIBORZ_KROLEWSKA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
22-07-12 16:41
Kura Szymon
5.96MB
65a. Zmiana danych stacji bazowej 50226 (35226 KRY_RACIBORZ_KROLEWSKA) - korekta 65a. Zmiana danych stacji bazowej 50226 (35226 KRY_RACIBORZ_KROLEWSKA) - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-08-16 12:44
Wolnik Mariola
68.75KB
66. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE - korekta 66. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
22-07-26 12:11
Kura Szymon
8.49MB
67. Zmiana danych stacji bazowej RAC2012_C 67. Zmiana danych stacji bazowej RAC2012_C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
22-07-29 14:05
Kura Szymon
7.71MB
68. Zmiana danych BT20864 RACIBORZ_GAMOWSKA_A2_52044 - korekta 68. Zmiana danych BT20864 RACIBORZ_GAMOWSKA_A2_52044 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-08-26 12:07
Wolnik Mariola
83.77KB
69. Zmiana danych stacji bazowej (35630N! KRY_RACIBORZ_CMENTARNA) 69. Zmiana danych stacji bazowej (35630N! KRY_RACIBORZ_CMENTARNA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-09-23 12:52
Wolnik Mariola
6.72MB
70. Zmiana danych stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE 70. Zmiana danych stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-11-10 11:38
Wolnik Mariola
7.78MB
71. Zmiana danych stacji bazowej 50284 CHAŁUPKI T91 (35284N! KRY_KRZYZANOWICE_ZABELKOW) 71. Zmiana danych stacji bazowej 50284 CHAŁUPKI T91 (35284N! KRY_KRZYZANOWICE_ZABELKOW)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-11-22 15:29
Wolnik Mariola
4.9MB
72. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7104B 72. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7104B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
22-12-01 11:03
Wolnik Mariola
7.58MB
70a. Zgłoszenie stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE 70a. Zgłoszenie stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-12-13 15:16
Wolnik Mariola
7.69MB
73. Zmiana danych stacji bazowej 5069 RACIBÓRZ MIESZKO (35135_KRY_RACIBORZ_STAROWIEJSK75) 73. Zmiana danych stacji bazowej 5069 RACIBÓRZ MIESZKO (35135_KRY_RACIBORZ_STAROWIEJSK75)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
23-01-05 11:20
Wolnik Mariola
6.53MB
74. Zmiana danych stacji bazowej 53172 (35172N!) KRY_RUDNIK_SZONOWICE 74. Zmiana danych stacji bazowej 53172 (35172N!) KRY_RUDNIK_SZONOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
23-01-10 16:38
Wolnik Mariola
5.93MB
70b. Zgłoszenie stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE 70b. Zgłoszenie stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
23-01-11 15:19
Wolnik Mariola
1.11MB
75. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7108A 75. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7108A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
23-01-27 09:53
Wolnik Mariola
7.23MB
76. Zgłoszenie stacji bazowej BT21034_KUŹNIA_RACIBORSKA_ZACHÓD 76. Zgłoszenie stacji bazowej BT21034_KUŹNIA_RACIBORSKA_ZACHÓD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
23-01-30 09:37
Wolnik Mariola
9.3MB
77. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW 77. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
23-02-03 11:23
Wolnik Mariola
5.31MB
77a. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW 77a. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-02-22 08:56
Wolnik Mariola
4.39MB
78. Zmiana danych stacji bazowej RAC2902C 78. Zmiana danych stacji bazowej RAC2902C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-02-23 14:15
Wolnik Mariola
7.14MB
79. Zgłoszenie stacji bazowej BT24251_KORNOWAC 79. Zgłoszenie stacji bazowej BT24251_KORNOWAC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-03-20 10:08
Wolnik Mariola
7.22MB
80. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005A 80. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-03-24 13:45
Wolnik Mariola
8.25MB
81. Zmiana danych stacji bazowej RAC7001B 81. Zmiana danych stacji bazowej RAC7001B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-03-24 13:46
Wolnik Mariola
7.2MB
82. Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji 50295 KUZNIARACIBORSKA (32295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM) 82. Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji 50295 KUZNIARACIBORSKA (32295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-03-31 14:02
Wolnik Mariola
474.22KB
83. Zgłoszenie stacji bazowej 96288 KUŹNIA RACIBORSKA (35056N! KRY_KUZNIARAC_STASZICA952) 83. Zgłoszenie stacji bazowej 96288 KUŹNIA RACIBORSKA (35056N! KRY_KUZNIARAC_STASZICA952)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-04-03 09:31
Wolnik Mariola
5.6MB
82a. Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji 50295 KUZNIARACIBORSKA (35295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM) 82a. Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji 50295 KUZNIARACIBORSKA (35295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-04-03 13:51
Wolnik Mariola
401.05KB
84. Zmiana danych stacji bazowej RAC5002A.pdf 84. Zmiana danych stacji bazowej RAC5002A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-04-03 15:37
Kura Szymon
7.82MB
85. Zmiana danych stacji bazowej 53642 (35642 KRY_RACIBORZ_GAMOWSKA) 85. Zmiana danych stacji bazowej 53642 (35642 KRY_RACIBORZ_GAMOWSKA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-17 15:18
Wolnik Mariola
7.16MB
86. Zmiana danych stacji bazowej 50282 TWORKOW T918 (35282 KRY_KRZYZANOW TWORKOWII) 86. Zmiana danych stacji bazowej 50282 TWORKOW T918 (35282 KRY_KRZYZANOW TWORKOWII)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-04-17 15:18
Wolnik Mariola
7.12MB
87. Zmiana danych stacji bazowej BT22110 RACIBÓRZ 87. Zmiana danych stacji bazowej BT22110 RACIBÓRZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-04-19 08:31
Wolnik Mariola
8.45MB
88. Zmiana danych stacji bazowej 8170 RACIBÓRZ AUCHAN (35616_KRY_RACIBORZ_AUCHAN) 88. Zmiana danych stacji bazowej 8170 RACIBÓRZ AUCHAN (35616_KRY_RACIBORZ_AUCHAN)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-04-19 13:28
Wolnik Mariola
6.5MB
89. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA 89. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-04-20 11:40
Wolnik Mariola
7.4MB
90. Zmiana danych stacji bazowej (35351N!) NĘDZA (KRY_NEDZA_CENTRUM) 90. Zmiana danych stacji bazowej (35351N!) NĘDZA (KRY_NEDZA_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-04-24 08:27
Wolnik Mariola
6.75MB
91. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7101C 91. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7101C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-04-26 08:52
Wolnik Mariola
5.07MB
92. Zmiana danych stacji bazowej 50810 RACIBORZ (35810 KRY_RACIBORZ_1MAJA) 92. Zmiana danych stacji bazowej 50810 RACIBORZ (35810 KRY_RACIBORZ_1MAJA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-04-26 08:53
Wolnik Mariola
6.67MB
93. Zgłoszenie stacji bazowej BT20327 RACIBÓRZ OSTRÓG 93. Zgłoszenie stacji bazowej BT20327 RACIBÓRZ OSTRÓG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-02 15:26
Kura Szymon
6.93MB
94. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007D 94. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-15 14:52
Wolnik Mariola
8.26MB
95. Zgłoszenie instalacji OM CHEMPEST RUDNIK 95. Zgłoszenie instalacji OM CHEMPEST RUDNIK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-05-26 12:54
Wolnik Mariola
3.89MB
96. Zgłoszenie instalacji OM Lekartów Spółdzielcza 96. Zgłoszenie instalacji OM Lekartów Spółdzielcza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-05-26 12:54
Wolnik Mariola
3.96MB
97. Zmiana danych stacji bazowej 50303 (35303N!)__KRY_KUZNIARACIBORSKA_RUDY 97. Zmiana danych stacji bazowej 50303 (35303N!)__KRY_KUZNIARACIBORSKA_RUDY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-06-13 11:53
Wolnik Mariola
7.65MB
98. Zmiana danych stacji bazowej_TSR Racibórz_ul. Cmentarna 98. Zmiana danych stacji bazowej_TSR Racibórz_ul. Cmentarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-06-13 13:05
Wolnik Mariola
596.97KB
98a. Zmiana danych stacji bazowej_TSR Racibórz_ul. Cmentarna 98a. Zmiana danych stacji bazowej_TSR Racibórz_ul. Cmentarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-06-13 13:06
Wolnik Mariola
574.81KB
99. Zmiana danych stacji bazowej RAC2006D 99. Zmiana danych stacji bazowej RAC2006D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-06-28 08:02
Wolnik Mariola
5.42MB
100. Zmiana danych stacji bazowej RAC2008A 100. Zmiana danych stacji bazowej RAC2008A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
23-06-28 08:03
Wolnik Mariola
5.51MB
101. Zmiana danych stacji bazowej RAC2013A 101. Zmiana danych stacji bazowej RAC2013A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-06-28 08:04
Wolnik Mariola
5MB
102. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003A 102. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
23-06-28 08:06
Wolnik Mariola
5.52MB
103. Zmiana danych stacji bazowej RAC6002C 103. Zmiana danych stacji bazowej RAC6002C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-07-26 10:37
Wolnik Mariola
6.11MB
104. Zmiana danych stacji bazowej RAC2004C 104. Zmiana danych stacji bazowej RAC2004C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-07-26 10:38
Wolnik Mariola
6.05MB
105. Zmiana danych stacji bazowej 53625 (35625 KRY_RACIBORZ_OCICE) 105. Zmiana danych stacji bazowej 53625 (35625 KRY_RACIBORZ_OCICE)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-07-26 10:41
Wolnik Mariola
6.76MB
105a. Zmiana danych stacji bazowej 53625 (35625N!) KRY_RACIBORZ_OCICE 105a. Zmiana danych stacji bazowej 53625 (35625N!) KRY_RACIBORZ_OCICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-09-04 09:15
Wolnik Mariola
0.92MB
106. Zmiana danych stacji bazowej BT20864 RACIBORZ_GAMOWSKA_A2_52044 106. Zmiana danych stacji bazowej BT20864 RACIBORZ_GAMOWSKA_A2_52044
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
23-08-09 15:23
Kura Szymon
7.42MB
107. Zmiana danych stacji bazowej RAC2006D 107. Zmiana danych stacji bazowej RAC2006D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-08-29 09:40
Wolnik Mariola
5.15MB
108. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7105A 108. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7105A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-09-26 17:29
Kura Szymon
7.51MB
109. Zmiana danych stacji bazowej 50225 RACIBORZ (35225N! KRY_RACIBORZ SLOWACKIEGO) 109. Zmiana danych stacji bazowej 50225 RACIBORZ (35225N! KRY_RACIBORZ SLOWACKIEGO)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-10-13 09:24
Kura Szymon
4.82MB
110. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005A 110. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-10-13 09:25
Kura Szymon
7.9MB
111. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW 111. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-26 11:59
Wolnik Mariola
7.28MB
112. Zgłoszenie stacji bazowej 57936 KUZNIA RACIBORSKA (35395N! KRY_KUZNIARAC_STASZICA) 112. Zgłoszenie stacji bazowej 57936 KUZNIA RACIBORSKA (35395N! KRY_KUZNIARAC_STASZICA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-11-10 12:53
Wolnik Mariola
5.72MB
111a. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW 111a. Zmiana danych stacji bazowej 50261 (35261N!) KRY_KORNOWAC_RZUCHOW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-11-14 07:53
Wolnik Mariola
1.08MB
113. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM) 113. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-20 14:07
Wolnik Mariola
5.98MB
114. Zgłoszenie stacji bazowej BT21677 RACIBÓRZ PÓŁNOC II 114. Zgłoszenie stacji bazowej BT21677 RACIBÓRZ PÓŁNOC II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
23-12-22 10:00
Wolnik Mariola
7.22MB
115. Zmiana danych stacji bazowej RAC2009E 115. Zmiana danych stacji bazowej RAC2009E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
24-01-04 10:18
Wolnik Mariola
7.08MB
114a. Zgłoszenie stacji bazowej BT21677 RACIBÓRZ PÓŁNOC II 114a. Zgłoszenie stacji bazowej BT21677 RACIBÓRZ PÓŁNOC II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
24-01-10 14:41
Wolnik Mariola
1.98MB
113a. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM) 113a. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
24-01-10 14:45
Wolnik Mariola
501.05KB
116. Zmiana danych stacji bazowej 5547 (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW) 116. Zmiana danych stacji bazowej 5547 (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
24-03-01 09:58
Wolnik Mariola
650.13KB
117. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA 117. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
24-03-07 10:56
Wolnik Mariola
645.4KB
118. Zmiana danych stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE 118. Zmiana danych stacji bazowej 53710 (35301N!) KRY_KUZNIARAC_JANKOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
24-03-07 10:56
Wolnik Mariola
611.86KB
119. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225N!) KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO 119. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225N!) KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
24-03-18 09:30
Wolnik Mariola
40.5KB
120. Zmiana danych stacji bazowej 50810 (35810N!) KRY_RACIBORZ_1MAJA 120. Zmiana danych stacji bazowej 50810 (35810N!) KRY_RACIBORZ_1MAJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-03-18 09:30
Wolnik Mariola
41.97KB
121. Zmiana danych stacji bazowej BT22110_RACIBÓRZ 121. Zmiana danych stacji bazowej BT22110_RACIBÓRZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-03-25 14:47
Wolnik Mariola
9.06MB
122. Zmiana danych stacji bazowej 50282 (35282N!) KRY_KRZYZANOW_TWORKOWII 122. Zmiana danych stacji bazowej 50282 (35282N!) KRY_KRZYZANOW_TWORKOWII
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-03-25 14:48
Wolnik Mariola
6.48MB
123. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007D 123. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
24-04-02 14:00
Wolnik Mariola
8.28MB
121a. Zmiana danych stacji bazowej BT22110_RACIBÓRZ 121a. Zmiana danych stacji bazowej BT22110_RACIBÓRZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
24-04-05 10:34
Wolnik Mariola
89.06KB
119a. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225N!) KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO 119a. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225N!) KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
24-04-11 12:35
Wolnik Mariola
8.93MB
120a. Zmiana danych stacji bazowej 50810 (35810N!) KRY_RACIBORZ_1MAJA 120a. Zmiana danych stacji bazowej 50810 (35810N!) KRY_RACIBORZ_1MAJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
24-04-11 12:35
Wolnik Mariola
7.42MB
116a. Zmiana danych stacji bazowej 5547 (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW). 116a. Zmiana danych stacji bazowej 5547 (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-18 12:05
Wolnik Mariola
1.04MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pozwolenia zintegrowane [ 22 ]
01. Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdrojku z 30.06.2006 r..pdf 01. Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdrojku z 30.06.2006 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
19-04-17 12:30
Koczwara Magdalena
2.4MB
02. Pozwolenie zintegrowane dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 10.12.2008 r..pdf 02. Pozwolenie zintegrowane dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 10.12.2008 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
19-04-17 12:42
Koczwara Magdalena
0.95MB
03. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 17.11.2014 r..pdf 03. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 17.11.2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
19-04-17 12:44
Koczwara Magdalena
55.48KB
04. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 28.11.2014 r..pdf 04. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 28.11.2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
19-04-17 12:45
Koczwara Magdalena
140.16KB
05. Pozwolenie zintegrowane dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. dla instalacji oczyszczania ścieków z 03.07.2015 r..pdf 05. Pozwolenie zintegrowane dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. dla instalacji oczyszczania ścieków z 03.07.2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
19-04-17 12:45
Koczwara Magdalena
658.08KB
06. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 25.01.2016 r..pdf 06. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 25.01.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
393.73KB
07. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.) 13.09.2016 r..pdf 07. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.) 13.09.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
1.47MB
08. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 20.12.2016 r..pdf 08. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 20.12.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
320.87KB
09. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 21.07.2017 r..pdf 09. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 21.07.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
19-04-17 12:49
Koczwara Magdalena
250.21KB
10. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany prowadzącego instalację, dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, dla instalacji do spalania paliw w Raciborzu, z 09.10.2017 r..pdf 10. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany prowadzącego instalację, dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, dla instalacji do spalania paliw w Raciborzu, z 09.10.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
19-04-17 12:50
Koczwara Magdalena
128.11KB
11. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla COBEX Polska Sp. z o.o., w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.), z 31.07.2018 r..pdf 11. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla COBEX Polska Sp. z o.o., w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.), z 31.07.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
19-04-17 12:51
Koczwara Magdalena
91.5KB
12. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., z 16.04.2019 r..pdf 12. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., z 16.04.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
19-04-17 12:51
Koczwara Magdalena
1.83MB
13.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 05.08.2019 r..pdf 13.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 05.08.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
19-08-06 15:27
Koczwara Magdalena
15.99MB
14.Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 27.11.2019 r..pdf 14.Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 27.11.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
19-11-29 12:11
Koczwara Magdalena
2.61MB
15. zmiana pozwolenia zintegrowanego_PGNiG Termika.pdf 15. zmiana pozwolenia zintegrowanego_PGNiG Termika.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
21-09-28 11:59
Koczwara Magdalena
13.56MB
16. Pozwolenie zintegrowane_Tokai COBEX Polska sp. z o.o. 16. Pozwolenie zintegrowane_Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
22-02-28 11:57
Kura Szymon
23.24MB
17. Decyzja_zmiana PZ_Tokai COBEX Polska sp. z o.o. 17. Decyzja_zmiana PZ_Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
22-10-17 11:18
Wolnik Mariola
1.3MB
18.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Racibórz, z 16.01.2023 r (1) 18.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Racibórz, z 16.01.2023 r (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
23-01-16 11:35
Wolnik Mariola
3.31MB
19.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Battery Solutions Polska Spółka z o.o., z 19.01.2023
 r. 19.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Battery Solutions Polska Spółka z o.o., z 19.01.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
23-01-19 11:59
Wolnik Mariola
1.28MB
20. Zmiana pozwolenia zinegrowanego_Tokai COBEX polska sp. z o.o. z 09.02.2023 20. Zmiana pozwolenia zinegrowanego_Tokai COBEX polska sp. z o.o. z 09.02.2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-02-21 13:32
Wolnik Mariola
1.74MB
21. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Tokai COBEX Polska sp. z o.o., instalacja do oczyszczania ścieków, z 03.03.2023 r. 21. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Tokai COBEX Polska sp. z o.o., instalacja do oczyszczania ścieków, z 03.03.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
23-03-09 12:55
Wolnik Mariola
5.01MB
22.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Racibórz, z 16.11.2023 r. 22.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Racibórz, z 16.11.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-11-16 12:46
Wolnik Mariola
2.51MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Procedury kontroli OSK, SKP i transportu [ 1 ]
OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 883
18-05-08 16:14
Ignacy Rajmund
202.36KB

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje i analizyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16111