Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje i analizy

Szczegółowe rejestry i ewidencje, będące informacją publiczną, publikowane są w "Bazie rejestrów urzędowych" BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

REJESTRY I EWIDENCJE STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

Wydział Komunikacji i Transportu

 • centralna ewidencja pojazdów (CEPiK);
 • rejestr wydanych tablic rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych tablic tymczasowych;
 • rejestr wydanych pozwoleń czasowych;
 • rejestr wydanych znaków legalizacyjnych;
 • rejestr wydanych nalepek kontrolnych;
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych decyzji o nabiciu cechy identyfikacyjnej;
 • rejestr wydanych decyzji na wykonanie tabliczki znamonowej zastępczej;
 • rejestr wydanych decyzji o kasacji pojazdów;
 • centralna ewidencja kierowców (CEPiK);
 • rejestr wydanych Międzynarodowych Praw Jazdy;
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy;
 • rejestr wydanych decyzji: skierowania na badania lekarskie i psychologiczne;
 • rejestr osób bez uprawnień do kierowania pojazdami;
 • rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja instruktorów;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja diagnostów;
 • rejestr zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy lub osób na potrzeby własne;
 • rejestr licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
 • rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych, nieregularnych i okazjonalnych  przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • rejestr wydanych decyzji dot. licencji i zezwoleń;
 • analiza zdawalności WORD z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców.

 Referat Architektury i Budownictwa

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr zgłoszeń budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

Wydział Organizacyjny

 • rejestr skarg i wniosków;
 • rejestr zamówień publicznych;

Biuro ds. Informacji Niejawnych

 • rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu

 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • ewidencja łodzi wiosłowych służących do celów wędkarskich;
 • ewidencja wydanych kart wędkarskich;
 • ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych;
 • ewidencja stowarzyszeń zwykłych (dostępna w pliku do pobrania na dole strony).

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Geodezji prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja gruntów i budynków – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawiera dane o gruntach, budynkach i lokalach a także ich właścicielach lub władających. Dane o gruntach, budynkach i lokalach są jawne. Udostępnianie danych zawierających dane osobowe podlega ograniczeniu w oparciu o ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze. Udostępnianie danych odbywa się na wniosek. Udostępniane dane są odpłatne.
 • rejestr cen i wartości nieruchomości – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych. Jest to rejestr cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rejestry i ewidencje [ 4 ]
Zgłoszenia budowy.pdf Zgłoszenia budowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 503
20-03-30 13:41
Pelc Anna
290.82KB
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 990
20-03-10 15:20
Kunicka Karolina
87.29KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3534
20-02-10 11:22
Ignacy Rajmund
21.72KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5350
20-02-18 08:50
Ignacy Rajmund
409.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Analizy zdawalności OSK [ 6 ]
Statystyka zdawalności za rok 2017 Statystyka zdawalności za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-03-16 08:47
Ignacy Rajmund
1.07MB
ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014 ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
15-05-19 16:37
Kunicka Karolina
22.06KB
Zdawalność WORD za 2018 r..pdf Zdawalność WORD za 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-02-13 11:25
Ignacy Rajmund
2.26MB
Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r. Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-01-17 12:33
Ignacy Rajmund
849KB
Zdawalność WORD z podziałem na OSK za rok 2019 Zdawalność WORD z podziałem na OSK za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-02-27 08:19
Ignacy Rajmund
210.34KB
Statystyka zdawalności za 2015 r. Statystyka zdawalności za 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
16-03-23 12:35
Ignacy Rajmund
0.93MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pola elektromagnetyczne [ 6 ]
1. Zmiana danych stacji bazowej TSR Racibórz Cmentarna.pdf 1. Zmiana danych stacji bazowej TSR Racibórz Cmentarna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-05 13:13
Koczwara Magdalena
380.27KB
2. Zmiana danych stacji bazowej BT_22434 RUDY.pdf 2. Zmiana danych stacji bazowej BT_22434 RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-02-05 13:18
Koczwara Magdalena
401.6KB
3. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf 3. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-05 13:19
Koczwara Magdalena
386.72KB
4. Zmiana danych stacji bazowej BT 22678 Racibórz Południe.pdf 4. Zmiana danych stacji bazowej BT 22678 Racibórz Południe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-02-05 13:19
Koczwara Magdalena
413.27KB
5. Zmiana danych stacji bazowej BT 22434 RUDY.pdf 5. Zmiana danych stacji bazowej BT 22434 RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-02-17 13:00
Koczwara Magdalena
379.11KB
6. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf 6. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-03-09 13:20
Koczwara Magdalena
345.25KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pozwolenia zintegrowane [ 14 ]
01. Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdrojku z 30.06.2006 r..pdf 01. Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdrojku z 30.06.2006 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-04-17 12:30
Koczwara Magdalena
2.4MB
02. Pozwolenie zintegrowane dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 10.12.2008 r..pdf 02. Pozwolenie zintegrowane dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 10.12.2008 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-04-17 12:42
Koczwara Magdalena
0.95MB
03. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 17.11.2014 r..pdf 03. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 17.11.2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-04-17 12:44
Koczwara Magdalena
55.48KB
04. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 28.11.2014 r..pdf 04. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 28.11.2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-04-17 12:45
Koczwara Magdalena
140.16KB
05. Pozwolenie zintegrowane dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. dla instalacji oczyszczania ścieków z 03.07.2015 r..pdf 05. Pozwolenie zintegrowane dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. dla instalacji oczyszczania ścieków z 03.07.2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-04-17 12:45
Koczwara Magdalena
658.08KB
06. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 25.01.2016 r..pdf 06. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 25.01.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
393.73KB
07. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.) 13.09.2016 r..pdf 07. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.) 13.09.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
1.47MB
08. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 20.12.2016 r..pdf 08. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 20.12.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
320.87KB
09. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 21.07.2017 r..pdf 09. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 21.07.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-04-17 12:49
Koczwara Magdalena
250.21KB
10. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany prowadzącego instalację, dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, dla instalacji do spalania paliw w Raciborzu, z 09.10.2017 r..pdf 10. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany prowadzącego instalację, dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, dla instalacji do spalania paliw w Raciborzu, z 09.10.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-04-17 12:50
Koczwara Magdalena
128.11KB
11. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla COBEX Polska Sp. z o.o., w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.), z 31.07.2018 r..pdf 11. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla COBEX Polska Sp. z o.o., w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.), z 31.07.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-04-17 12:51
Koczwara Magdalena
91.5KB
12. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., z 16.04.2019 r..pdf 12. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., z 16.04.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-04-17 12:51
Koczwara Magdalena
1.83MB
13.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 05.08.2019 r..pdf 13.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 05.08.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-06 15:27
Koczwara Magdalena
15.99MB
14.Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 27.11.2019 r..pdf 14.Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 27.11.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-11-29 12:11
Koczwara Magdalena
2.61MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Procedury kontroli OSK, SKP i transportu [ 1 ]
OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
18-05-08 16:14
Ignacy Rajmund
202.36KB

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje i analizyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10128