Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje i analizy

Szczegółowe rejestry i ewidencje, będące informacją publiczną, publikowane są w "Bazie rejestrów urzędowych" BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

REJESTRY I EWIDENCJE STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

Wydział Komunikacji i Transportu

 • centralna ewidencja pojazdów (CEPiK);
 • rejestr wydanych tablic rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych tablic tymczasowych;
 • rejestr wydanych pozwoleń czasowych;
 • rejestr wydanych znaków legalizacyjnych;
 • rejestr wydanych nalepek kontrolnych;
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych decyzji o nabiciu cechy identyfikacyjnej;
 • rejestr wydanych decyzji na wykonanie tabliczki znamonowej zastępczej;
 • rejestr wydanych decyzji o kasacji pojazdów;
 • centralna ewidencja kierowców (CEPiK);
 • rejestr wydanych Międzynarodowych Praw Jazdy;
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy;
 • rejestr wydanych decyzji: skierowania na badania lekarskie i psychologiczne;
 • rejestr osób bez uprawnień do kierowania pojazdami;
 • rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja instruktorów;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja diagnostów;
 • rejestr zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy lub osób na potrzeby własne;
 • rejestr licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
 • rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych, nieregularnych i okazjonalnych  przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • rejestr wydanych decyzji dot. licencji i zezwoleń;
 • analiza zdawalności WORD z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców.

 Referat Architektury i Budownictwa

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr zgłoszeń budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

Wydział Organizacyjny

 • rejestr skarg i wniosków;
 • rejestr zamówień publicznych;

Biuro ds. Informacji Niejawnych

 • rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

Referat Edukacji

 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • ewidencja łodzi wiosłowych służących do celów wędkarskich;
 • ewidencja wydanych kart wędkarskich;
 • ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych;
 • ewidencja stowarzyszeń zwykłych (dostępna w pliku do pobrania na dole strony).

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Geodezji prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja gruntów i budynków – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawiera dane o gruntach, budynkach i lokalach a także ich właścicielach lub władających. Dane o gruntach, budynkach i lokalach są jawne. Udostępnianie danych zawierających dane osobowe podlega ograniczeniu w oparciu o ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze. Udostępnianie danych odbywa się na wniosek. Udostępniane dane są odpłatne.
 • rejestr cen i wartości nieruchomości – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych. Jest to rejestr cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rejestry i ewidencje [ 4 ]
Zgłoszenia budowy.pdf Zgłoszenia budowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1135
22-08-12 11:07
Kroczek Dorota
104.31KB
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1348
22-08-02 17:06
Kura Szymon
118.08KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3976
22-07-27 14:39
Ignacy Rajmund
21.39KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6155
22-04-19 14:23
Ignacy Rajmund
659.41KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Analizy zdawalności OSK [ 8 ]
Statystyka zdawalności za rok 2017 Statystyka zdawalności za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-03-16 08:47
Ignacy Rajmund
1.07MB
Statystyka zdawalności WORD za 2021 r.pdf Statystyka zdawalności WORD za 2021 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-04-05 08:04
Ignacy Rajmund
129.69KB
ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014 ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
15-05-19 16:37
Redaktor BIP
22.06KB
Zdawalność WORD za 2018 r..pdf Zdawalność WORD za 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-02-13 11:25
Ignacy Rajmund
2.26MB
Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r. Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
17-01-17 12:33
Ignacy Rajmund
849KB
Zdawalność WORD z podziałem na OSK za rok 2019 Zdawalność WORD z podziałem na OSK za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-02-27 08:19
Ignacy Rajmund
210.34KB
Statystyka zdawalności za 2015 r. Statystyka zdawalności za 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
16-03-23 12:35
Ignacy Rajmund
0.93MB
Zdawalność WORD z podziałem na OSK w 2020 r .pdf Zdawalność WORD z podziałem na OSK w 2020 r .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
21-05-14 11:57
Ignacy Rajmund
0.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach [ 2 ]
01.Scalenie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze 01.Scalenie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-29 13:56
Kura Szymon
3.37MB
02. Scalenie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska 02. Scalenie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-29 13:56
Kura Szymon
3.31MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pola elektromagnetyczne [ 76 ]
1. Zmiana danych stacji bazowej TSR Racibórz Cmentarna.pdf 1. Zmiana danych stacji bazowej TSR Racibórz Cmentarna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-02-05 13:13
Koczwara Magdalena
380.27KB
2. Zmiana danych stacji bazowej BT_22434 RUDY.pdf 2. Zmiana danych stacji bazowej BT_22434 RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-02-05 13:18
Koczwara Magdalena
401.6KB
3. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf 3. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-02-05 13:19
Koczwara Magdalena
386.72KB
4. Zmiana danych stacji bazowej BT 22678 Racibórz Południe.pdf 4. Zmiana danych stacji bazowej BT 22678 Racibórz Południe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
20-02-05 13:19
Koczwara Magdalena
413.27KB
5. Zmiana danych stacji bazowej BT 22434 RUDY.pdf 5. Zmiana danych stacji bazowej BT 22434 RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-02-17 13:00
Koczwara Magdalena
379.11KB
6. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf 6. Zmiana danych stacji bazowej BT_22912 PIETROWICE WIELKIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-03-09 13:20
Koczwara Magdalena
345.25KB
7. Zmiana_ danych_ stacji _bazowej_ RAC2013_A.pdf 7. Zmiana_ danych_ stacji _bazowej_ RAC2013_A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-04-10 09:47
Koczwara Magdalena
3.06MB
8. Zamiana_danych_stacji_bazowej_RAC5001_B.pdf 8. Zamiana_danych_stacji_bazowej_RAC5001_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-04-10 09:50
Koczwara Magdalena
3.25MB
9. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7003_C.pdf 9. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7003_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-04-10 09:51
Koczwara Magdalena
3.13MB
10. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7005_A.pdf 10. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC7005_A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-04-10 09:52
Koczwara Magdalena
3.15MB
11. Zmiana danych stacji bazowej 5050 RACIBÓRZ (35140N! KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN).pdf 11. Zmiana danych stacji bazowej 5050 RACIBÓRZ (35140N! KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-04-27 13:35
Koczwara Magdalena
602.94KB
12. Zmiana danych stacji bazowej BT22110 RACIBÓRZ 12. Zmiana danych stacji bazowej BT22110 RACIBÓRZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-04-27 13:37
Koczwara Magdalena
778.01KB
13. Zmiana danych stacji bazowej BT_22435 KUŹNIA RACIBORSKA.pdf 13. Zmiana danych stacji bazowej BT_22435 KUŹNIA RACIBORSKA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
20-04-27 13:38
Koczwara Magdalena
717.27KB
14. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf 14. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-05-04 13:50
Koczwara Magdalena
426.1KB
14a. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf 14a. Zgłoszenie stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-02 10:30
Koczwara Magdalena
104.49KB
15. Zgłoszenie instalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV - Tokai COBEX Polska sp. z o.o..pdf 15. Zgłoszenie instalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV - Tokai COBEX Polska sp. z o.o..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
20-05-11 14:15
Koczwara Magdalena
324.77KB
15a.Zgłoszenie istalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV Tokai COBEX Polska Sp. o.o.pdf 15a.Zgłoszenie istalacji stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV Tokai COBEX Polska Sp. o.o.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-06-09 15:40
Koczwara Magdalena
3.02MB
16. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA).pdf 16. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-05-13 14:47
Koczwara Magdalena
79.54KB
17. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf 17. Zmiana danych stacji bazowej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-05-14 12:53
Koczwara Magdalena
1.04MB
18. Zmiana danych stacji bazowej (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW).pdf 18. Zmiana danych stacji bazowej (35139N!) TWORKÓW (KRY_KRZYZANOWICE_TWORKOW).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-05-14 12:54
Koczwara Magdalena
1.04MB
19. Zmiana danych stacji bazowej 50255 RACIBORZ (35225 KRY_RACIBORZ SLOWACKIEGO).pdf 19. Zmiana danych stacji bazowej 50255 RACIBORZ (35225 KRY_RACIBORZ SLOWACKIEGO).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-06-02 10:31
Koczwara Magdalena
804.25KB
20. Zmiana danych stacji bazowej 50226 RACIBORZ (35226 KRY_RACIBORZ KROLEWSKA).pdf 20. Zmiana danych stacji bazowej 50226 RACIBORZ (35226 KRY_RACIBORZ KROLEWSKA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-02 10:32
Koczwara Magdalena
806.3KB
21. Zmiana danych stacji bazowej RACIBÓRZ CMENTARNA (35630N! KRY_RACIBORZ_CMENTARNA).pdf 21. Zmiana danych stacji bazowej RACIBÓRZ CMENTARNA (35630N! KRY_RACIBORZ_CMENTARNA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-06-05 10:32
Koczwara Magdalena
72.5KB
22.Zmiana_ danych_ stacji_ bazowej_ RAC2902_C.pdf 22.Zmiana_ danych_ stacji_ bazowej_ RAC2902_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-06-08 13:37
Koczwara Magdalena
3.8MB
23. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC2012_C.pdf 23. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC2012_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-06-08 13:45
Koczwara Magdalena
3.76MB
24. Zmiana danych stacji bazowej 50282 TWORKOW T918 (35282 KRY_KRZYZANOW TWORKOWII).pdf 24. Zmiana danych stacji bazowej 50282 TWORKOW T918 (35282 KRY_KRZYZANOW TWORKOWII).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-06-18 14:01
Koczwara Magdalena
824.83KB
25. Zmiana danych stacji bazowej 50284 CHAŁUPKI T91 (35284 KRY_KRZYZANOWICE ZABELKOW).pdf 25. Zmiana danych stacji bazowej 50284 CHAŁUPKI T91 (35284 KRY_KRZYZANOWICE ZABELKOW).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-06-18 14:04
Koczwara Magdalena
828.87KB
26. Zmiana danych stacji bazowej 50295 KUZNIARACIBORSKA (35295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM).pdf 26. Zmiana danych stacji bazowej 50295 KUZNIARACIBORSKA (35295 KRY_KUZNIARAC_CENTRUM).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-07-06 13:10
Koczwara Magdalena
1.01MB
27. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC6002_C.pdf 27. Zmiana_danych_stacji_bazowej_RAC6002_C.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-14 10:07
Koczwara Magdalena
3.77MB
28. Zmiana danych stacji bazowej 50287 RACIBORZ (35287N!) KRY RACIBORZ MICKIEWICZA 28. Zmiana danych stacji bazowej 50287 RACIBORZ (35287N!) KRY RACIBORZ MICKIEWICZA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-23 10:58
Kura Szymon
0.99MB
29. Zmiana danych stacji bazowej (35351N!) NĘDZA (KRY_NEDZA_CENTRUM) 29. Zmiana danych stacji bazowej (35351N!) NĘDZA (KRY_NEDZA_CENTRUM)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-24 12:44
Kura Szymon
1.42MB
30. Zgłoszenie stacji bazowej RAC2511_B.pdf 30. Zgłoszenie stacji bazowej RAC2511_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-09-08 14:10
Koczwara Magdalena
470.98KB
31. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf 31. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-09-29 11:07
Koczwara Magdalena
533.5KB
31a. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B - korekta.pdf 31a. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-16 17:41
Koczwara Magdalena
135.53KB
32. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf 32. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-11-23 16:24
Koczwara Magdalena
666.04KB
33. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007_D.pdf 33. Zmiana danych stacji bazowej RAC2007_D.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-11-25 14:29
Koczwara Magdalena
507.01KB
34. Zmiana danych stacji bazowej 5070 (35136N!) RACIBÓRZ CUKROWNIA II (KRY_RACIBORZ_CUKROWNIA).pdf 34. Zmiana danych stacji bazowej 5070 (35136N!) RACIBÓRZ CUKROWNIA II (KRY_RACIBORZ_CUKROWNIA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-12-07 15:17
Koczwara Magdalena
554.35KB
35, Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50303 (35303N!) KRY_KUZNIARACIBORSK_RUDY.pdf 35, Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50303 (35303N!) KRY_KUZNIARACIBORSK_RUDY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-03-12 13:12
Koczwara Magdalena
6.28MB
36. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokounikacyjnej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf 36. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokounikacyjnej 50428 (35428N!) KRY_PIETROWICE_KORNICA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-03-12 13:15
Koczwara Magdalena
5.76MB
37. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50284 (35284N!) KRY_KRZYZANOWICE_ZABELKOW.pdf 37. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50284 (35284N!) KRY_KRZYZANOWICE_ZABELKOW.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-03-23 11:23
Koczwara Magdalena
6.11MB
38. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf 38. Zmiana danych stacji bazowej RAC7002_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-04-14 13:01
Koczwara Magdalena
7.46MB
39. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F.tif 39. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-04-19 10:42
Koczwara Magdalena
9.07MB
39a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F - korekta.pdf 39a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2010_F - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-04-21 15:18
Koczwara Magdalena
576.77KB
40. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf 40. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-05-24 14:20
Koczwara Magdalena
9.46MB
40a. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice - korekta.pdf 40a. Zmiana danych stacji bazowej BT 22913 Ocice - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-05-31 15:12
Koczwara Magdalena
0.94MB
41. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ.pdf 41. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-06-07 14:23
Koczwara Magdalena
9.88MB
41a. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ korekta.pdf 41a. Zmiana danych stacji bazowej BT_22110 RACIBÓRZ korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-06-08 15:55
Koczwara Magdalena
1.33MB
42. Zmiana danych stacji bazowej RAC2511_B.pdf 42. Zmiana danych stacji bazowej RAC2511_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-06-29 16:03
Koczwara Magdalena
7.39MB
43. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A.pdf 43. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-06-29 16:04
Koczwara Magdalena
8.67MB
44. Zmiana danych stacji bazowej BT20473_RACIBÓRZ MIESZKO.pdf 44. Zmiana danych stacji bazowej BT20473_RACIBÓRZ MIESZKO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-07-09 08:17
Koczwara Magdalena
6.55MB
45. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 Pietrowice Wielkie.pdf 45. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 Pietrowice Wielkie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-07-29 10:27
Koczwara Magdalena
404.27KB
45a. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 PIETROWICE WIELKIE - korekta.pdf 45a. Zmiana danych stacji bazowej BT22912 PIETROWICE WIELKIE - korekta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-26 14:26
Koczwara Magdalena
1.32MB
46. Zmiana danych stacji bazowej BT22677_RACIBÓRZ_PÓŁNOC.pdf 46. Zmiana danych stacji bazowej BT22677_RACIBÓRZ_PÓŁNOC.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-20 11:30
Koczwara Magdalena
6.6MB
47. Zmiana danych stacji bazowej RAC7001_B.pdf 47. Zmiana danych stacji bazowej RAC7001_B.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-09-23 14:56
Koczwara Magdalena
5.64MB
48. Zmiana danych stacji bazowej BT20864 Racibórz Gamowska.pdf 48. Zmiana danych stacji bazowej BT20864 Racibórz Gamowska.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-28 07:47
Koczwara Magdalena
798.05KB
49. Zmiana danych stacji bazowej BT22914 Krzanowice.pdf 49. Zmiana danych stacji bazowej BT22914 Krzanowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-01 11:30
Koczwara Magdalena
5.32MB
50. Zmiana danych stacji bazowej BT22913 Ocice.pdf 50. Zmiana danych stacji bazowej BT22913 Ocice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-26 09:23
Charuk Paweł
9.53MB
51. Zmiana danych stacji bazowej 50287 (35287N!) KRY_RACIBORZ_MICKIEWICZA.pdf 51. Zmiana danych stacji bazowej 50287 (35287N!) KRY_RACIBORZ_MICKIEWICZA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-09 10:02
Charuk Paweł
678.94KB
52. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM).pdf 52. Zmiana danych stacji bazowej 5077 (35429N!) KRZANOWICE (KRY_KRZANOWICE_CENTRUM).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-10 08:39
Charuk Paweł
718.62KB
53. Zmiana danych stacji bazowej RAC7005 A 53. Zmiana danych stacji bazowej RAC7005 A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-01-11 10:01
Kura Szymon
861.71KB
54. Zmiana danych stacji bazowej RAC2004 C 54. Zmiana danych stacji bazowej RAC2004 C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-01-11 10:03
Kura Szymon
555.67KB
55. Zmiana danych stacji bazowej RAC2009 E 55. Zmiana danych stacji bazowej RAC2009 E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-01-11 10:06
Kura Szymon
706.32KB
56. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003 A Racibórz 56. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003 A Racibórz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-01-20 15:23
Kura Szymon
541.38KB
56a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003_A - korekta sprawozdania 56a. Zmiana danych stacji bazowej RAC2003_A - korekta sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-02-03 15:26
Kura Szymon
411.16KB
57. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A 57. Zmiana danych stacji bazowej RAC2005_A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-01-25 08:40
Kura Szymon
587.72KB
58. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 Chałupki – wycofanie wniosku 58. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 Chałupki – wycofanie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-02-02 12:03
Kura Szymon
1.3MB
59. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE 59. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-02-22 17:21
Kura Szymon
810.54KB
60. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI 60. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-16 15:11
Sitarz Sylwia
7.89MB
60a. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI - korekta 60a. Zmiana danych stacji bazowej BT22100 CHAŁUPKI - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-04-14 15:55
Kura Szymon
47.8KB
61. Zmiana danych stacji bazowej 1963 (35140N!) RACIBÓRZ (KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN) 61. Zmiana danych stacji bazowej 1963 (35140N!) RACIBÓRZ (KRY_KORNOWAC_POGRZEBIEN)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-14 15:58
Kura Szymon
6.62MB
62. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA) 62. Zmiana danych stacji bazowej 2101 (35137N!) RACIBÓRZ HOTEL (KRY_RACIBORZ_CHOPINA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-14 13:51
Sitarz Sylwia
607.04KB
63. Zmiana danych stacji bazowej 53172 (35172N!) KRY_RUDNIK_SZONOWICE 63. Zmiana danych stacji bazowej 53172 (35172N!) KRY_RUDNIK_SZONOWICE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-22 12:04
Wolnik Mariola
6.64MB
64. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225 KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO) 64. Zmiana danych stacji bazowej 50225 (35225 KRY_RACIBORZ_SLOWACKIEGO)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-12 16:41
Kura Szymon
5.9MB
65. Zmiana danych stacji bazowej 50226 (35226 KRY_RACIBORZ_KROLEWSKA) 65. Zmiana danych stacji bazowej 50226 (35226 KRY_RACIBORZ_KROLEWSKA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-12 16:41
Kura Szymon
5.96MB
66. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE - korekta 66. Zmiana danych stacji bazowej BT22678 RACIBÓRZ POŁUDNIE - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-07-26 12:11
Kura Szymon
8.49MB
67. Zmiana danych stacji bazowej RAC2012_C 67. Zmiana danych stacji bazowej RAC2012_C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-29 14:05
Kura Szymon
7.71MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pozwolenia zintegrowane [ 16 ]
01. Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdrojku z 30.06.2006 r..pdf 01. Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdrojku z 30.06.2006 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-04-17 12:30
Koczwara Magdalena
2.4MB
02. Pozwolenie zintegrowane dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 10.12.2008 r..pdf 02. Pozwolenie zintegrowane dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 10.12.2008 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
19-04-17 12:42
Koczwara Magdalena
0.95MB
03. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 17.11.2014 r..pdf 03. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Henryka Klimży, Chów i Hodowla Drobiu, dla instalacji przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach z 17.11.2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-04-17 12:44
Koczwara Magdalena
55.48KB
04. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 28.11.2014 r..pdf 04. Zmiana pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 28.11.2014 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-04-17 12:45
Koczwara Magdalena
140.16KB
05. Pozwolenie zintegrowane dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. dla instalacji oczyszczania ścieków z 03.07.2015 r..pdf 05. Pozwolenie zintegrowane dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. dla instalacji oczyszczania ścieków z 03.07.2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-04-17 12:45
Koczwara Magdalena
658.08KB
06. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 25.01.2016 r..pdf 06. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 25.01.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
393.73KB
07. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.) 13.09.2016 r..pdf 07. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.) 13.09.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
1.47MB
08. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 20.12.2016 r..pdf 08. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 20.12.2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-04-17 12:47
Koczwara Magdalena
320.87KB
09. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 21.07.2017 r..pdf 09. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu prowadzonej przez PEC w Jastrzębiu Zdroju z 21.07.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-04-17 12:49
Koczwara Magdalena
250.21KB
10. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany prowadzącego instalację, dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, dla instalacji do spalania paliw w Raciborzu, z 09.10.2017 r..pdf 10. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany prowadzącego instalację, dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, dla instalacji do spalania paliw w Raciborzu, z 09.10.2017 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
19-04-17 12:50
Koczwara Magdalena
128.11KB
11. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla COBEX Polska Sp. z o.o., w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.), z 31.07.2018 r..pdf 11. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla COBEX Polska Sp. z o.o., w zakresie zmiany prowadzącego instalację (były SGL Carbon Polska S.A.), z 31.07.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-04-17 12:51
Koczwara Magdalena
91.5KB
12. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., z 16.04.2019 r..pdf 12. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., z 16.04.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
19-04-17 12:51
Koczwara Magdalena
1.83MB
13.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 05.08.2019 r..pdf 13.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 05.08.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
19-08-06 15:27
Koczwara Magdalena
15.99MB
14.Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 27.11.2019 r..pdf 14.Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz, z 27.11.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-11-29 12:11
Koczwara Magdalena
2.61MB
15. zmiana pozwolenia zintegrowanego_PGNiG Termika.pdf 15. zmiana pozwolenia zintegrowanego_PGNiG Termika.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
21-09-28 11:59
Koczwara Magdalena
13.56MB
16. Pozwolenie zintegrowane_Tokai COBEX Polska sp. z o.o. 16. Pozwolenie zintegrowane_Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-02-28 11:57
Kura Szymon
23.24MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Procedury kontroli OSK, SKP i transportu [ 1 ]
OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
18-05-08 16:14
Ignacy Rajmund
202.36KB

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje i analizyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 13765