Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje i analizy

Szczegółowe rejestry i ewidencje, będące informacją publiczną, publikowane są w "Bazie rejestrów urzędowych" BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

REJESTRY I EWIDENCJE STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

Wydział Komunikacji i Transportu

 • centralna ewidencja pojazdów (CEPiK);
 • rejestr wydanych tablic rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych tablic tymczasowych;
 • rejestr wydanych pozwoleń czasowych;
 • rejestr wydanych znaków legalizacyjnych;
 • rejestr wydanych nalepek kontrolnych;
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 • rejestr wydanych decyzji o nabiciu cechy identyfikacyjnej;
 • rejestr wydanych decyzji na wykonanie tabliczki znamonowej zastępczej;
 • rejestr wydanych decyzji o kasacji pojazdów;
 • centralna ewidencja kierowców (CEPiK);
 • rejestr wydanych Międzynarodowych Praw Jazdy;
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy;
 • rejestr wydanych decyzji: skierowania na badania lekarskie i psychologiczne;
 • rejestr osób bez uprawnień do kierowania pojazdami;
 • rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja instruktorów;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (CEDG) (dostępny w pliku do pobrania na dole strony);
 • ewidencja diagnostów;
 • rejestr zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy lub osób na potrzeby własne;
 • rejestr licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
 • rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych, nieregularnych i okazjonalnych  przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • rejestr wydanych decyzji dot. licencji i zezwoleń;
 • analiza zdawalności WORD z podziałem na Ośrodki Szkolenia Kierowców.

 Referat Architektury i Budownictwa

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę jawna, uzyskanie informacji wymaga złożenia wniosku zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • rejestr zgłoszeń budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

Wydział Organizacyjny

 • rejestr skarg i wniosków;
 • rejestr zamówień publicznych;

Biuro ds. Informacji Niejawnych

 • rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu

 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • ewidencja łodzi wiosłowych służących do celów wędkarskich;
 • ewidencja wydanych kart wędkarskich;
 • ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych;
 • ewidencja stowarzyszeń zwykłych (dostępna w pliku do pobrania na dole strony).

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Wydział Geodezji prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja gruntów i budynków – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawiera dane o gruntach, budynkach i lokalach a także ich właścicielach lub władających. Dane o gruntach, budynkach i lokalach są jawne. Udostępnianie danych zawierających dane osobowe podlega ograniczeniu w oparciu o ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze. Udostępnianie danych odbywa się na wniosek. Udostępniane dane są odpłatne.
 • rejestr cen i wartości nieruchomości – prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych. Jest to rejestr cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rejestry i ewidencje [ 4 ]
Zgłoszenia budowy.pdf Zgłoszenia budowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
19-01-15 12:56
Kroczek Dorota
231.14KB
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 840
18-11-28 15:16
Kura Szymon
47.83KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3148
19-01-17 15:12
Ignacy Rajmund
21.18KB
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4921
18-12-24 09:37
Ignacy Rajmund
419.49KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Analizy zdawalności OSK [ 5 ]
Statystyka zdawalności za rok 2017 Statystyka zdawalności za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-03-16 08:47
Ignacy Rajmund
1.07MB
ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014 ZDAWALNOŚĆ STATYSTYKA za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
15-05-19 16:37
Kunicka Karolina
22.06KB
Zdawalność WORD za 2018 r..pdf Zdawalność WORD za 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-02-13 11:25
Ignacy Rajmund
2.26MB
Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r. Statystyka zdawalności w WORD za 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-01-17 12:33
Ignacy Rajmund
849KB
Statystyka zdawalności za 2015 r. Statystyka zdawalności za 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
16-03-23 12:35
Ignacy Rajmund
0.93MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Procedury kontroli OSK, SKP i transportu [ 1 ]
OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx OGÓLNY SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
18-05-08 16:14
Ignacy Rajmund
202.36KB

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje i analizyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8464