Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Usuwanie pojazdów z dróg

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, że pojazdy usunięte z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym przechowywane są na parkingu strzeżonym, prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, tel. 32 414 00 20.

Lokalizacja parkingu: ul.1 Maja 3, 47-400 Racibórz

Przepisy art. 130a określają:

 1. okoliczności, w jakich pojazd może zostać usunięty z drogi i odholowany na parking strzeżony;
 2. służby uprawnione do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi;
 3. maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu;
 4. procedury prowadzące do przejęcia pojazdu na własność powiatu, jego zbycia lub zniszczenia oraz obarczenia kosztami postępowania właściciela pojazdu.

Opłaty związane z usunięciem pojazdu oraz przechowywaniem na parkingu strzeżonym ponosi osoba będąca jego właścicielem (osobą uprawnioną) w dniu wydania dyspozycji. Aby odebrać pojazd właściciel pojazdu lub osoba uprawniona musi wcześniej dokonać opłaty za w/w czynności w kasie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, wpisując w tytule wpłaty treść: opłata za usunięcie pojazdu o nr rej. … (wskazując numer rejestracyjny pojazdu którego dotyczy opłata).

Następnie z dowodem opłaty należy zgłosić się w jednostce, która wydała dyspozycję o usunięciu pojazdu z drogi w celu uzyskania zezwolenia na jego odbiór.

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, Powiatowy Zarząd Dróg prowadzący parking powiadamia o tym fakcie Starostę, który z kolei występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Starosta jest obowiązany do wykonania orzeczenia sądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

Wysokość kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego określa corocznie Rada Powiatu Raciborskiego.
W roku 2018 obowiązują stawki określone w uchwale nr XXXV/327/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. htps://bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_rady/idu:8308.html


Postępowanie może trwać wiele miesięcy. Przez cały czas rosną jego koszty. Aby ich uniknąć, warto zapoznać się z treścią ustawy oraz zastosować się do poniższych propozycji:

 1. Jeżeli Twój pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych.
 2. Jeżeli chcesz się pozbyć pojazdu, którego nie możesz sprzedać, nie porzucaj go. Zawsze możesz go oddać do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu pojazdów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie przyjadą do Ciebie, zabiorą pojazd i wystawią dokumenty umożliwiające wyrejestrowanie auta w wydziale komunikacji. W ten sposób zyskujesz możliwość pozbycia się pojazdu bez ponoszenia kosztów oraz uregulowania problemów z ubezpieczycielem.

Redakcja strony: Usuwanie pojazdów z drógRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4146