Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od 1 maja 2008 r. mieszkańcy powiatu raciborskiego część swoich spraw, związanych z pracą Starostwa Powiatowego w Raciborzu, mogą załatwiać za pośrednictwem Internetu.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

  1. założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl),
  2. zapoznać się z wykazem spraw załatwianych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
  3. wypełnić formularz elektroniczny dostępny na platformie ePUAP i dołączyć niezbędne załączniki. W sprawach w których wymagana jest opłata skarbowa – należy dołączyć potwierdzenie dokonania operacji bankowej, w którym „tytuł zapłaty” powinien jednoznacznie określać załatwianą sprawę,
  4. podpisać formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

Aby odczytać elektroniczne dokumenty oraz załączniki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu za pomocą platformy ePUAP należy użyć programu zamieszczonego w tym odnośniku (linku) http://esp.coig.pl/download/uposetup.exe

Redakcja strony: Elektroniczna Skrzynka PodawczaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16008