Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zasady postępowania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej zostały określone Zarządzeniem nr 21/2016 Starosty Raciborskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacje o wystąpieniach z zakresu działalności lobbingowej_2017 [ 1 ]
INFORMACJA ZA 2017 ROK INFORMACJA ZA 2017 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-02-28 15:07
Wojteczek Jolanta
352.13KB

Redakcja strony: LobbingRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1820