Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Wydział Organizacyjny
Referat Administracyjny
pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz,
Tel. 32 45 97 391
e-mail:

Godziny otwarcia:

 • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.


Zasady funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych:

 • Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje dowodów osobistych, paszportów oraz innych dokumentów tożsamości a także dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych – takie dokumenty i przedmioty należy przekazać najbliższej Komendzie Policji.
 • Rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub w środkach transportu publicznego należy przekazać zarządcy budynku / właścicielowi środka transportu (pociągu, autobusu).
 • Znalazca ma prawo do znaleźnego od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (właściciela) w wysokości do 1/10 jej wartości (Biuro Rzeczy Znalezionych nie pośredniczy przy ewentualnym dochodzeniu praw z tytułu znaleźnego).
 • W celu potwierdzenia prawa własności, odbiorca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego własność zgubionej rzeczy (np. dowód zakupu) a jeśli to niemożliwe, do szczegółowego opisania tej rzeczy oraz okoliczności jej utracenia.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • W przypadku odbioru rzeczy zgubionej wskazane jest (o ile to możliwe) przedstawienie dokumentu potwierdzającego własność odbieranej rzeczy.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 908)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1145)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208. poz. 1537 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.)


Ogłoszenie:

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
( Dz.U. z 2019r., poz.908 t.j.) oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz 1145) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, Starosta Raciborski wzywa wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Plac Stefana Okrzei 4


Wykaz rzeczy znalezionych:

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykazy rzeczy znalezionych [ 4 ]
Wykaz - rok 2018 Wykaz - rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
20-04-23 12:30
Kura Szymon
10.31KB
Wykaz - rok 2019 Wykaz - rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
20-04-23 12:30
Kura Szymon
82.22KB
Wykaz - rok 2020 Wykaz - rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
21-04-27 09:57
Kura Szymon
176.48KB
Wykaz - rok 2021 Wykaz - rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-08-23 10:30
Kura Szymon
181.51KB

Redakcja strony: Biuro rzeczy znalezionychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11453