Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: POWIAT RACIBORSKI
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024 - wersja nr 4
2024-07-18 2024-07-18
„Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu” - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (...)"- OR.VII.272.13.2024
2024-07-08 2024-08-05
„Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik” OR.VII.272.12.2024
2024-07-05 2024-08-09
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2024 ROK - wersja nr 3
2024-06-05 2024-06-05
„Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu”.
2024-06-04 2024-06-21
„Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” (post. 2)
2024-05-17 2024-06-03
„Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik”
2024-05-16 2024-06-24
„Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu” (...)
2024-05-14 2024-06-06
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego serwera typu NAS, fabrycznie nowych dysków serwerowych typu Dell oraz fabrycznie nowy napęd RDX oraz dyski RDX.
2024-04-19 2024-04-26
Zakup fabrycznie nowych komputerów do zastosowań biurowych typu All-In-One wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Home & Buisness 2021
2024-04-18 2024-04-30
„Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu”.
2024-04-12 2024-04-30
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2024 ROK -zmiana nr 1
2024-04-08 2024-04-08
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi”.
2024-03-26 2024-04-11
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2024 ROK
2024-01-18 2024-01-18
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach 2024 - 2025
2023-12-07 2023-12-15
"Kompleksowe usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach 2024-2025."
2023-11-13 2023-11-23
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”
2023-10-16 2023-10-31
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”
2023-10-10 2023-10-24
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice - roboty na rowach oraz rekultywacja terenu”
2023-09-27 2023-10-12
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach”.
2023-09-18 2023-10-09
Dostawa 30 fabrycznie nowych komputerów typu AIO, 2 komputerów typu desktop, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera kopii zapasowych, napędu RDX oraz kaset (dysków) RDX, wraz z systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem biurowym- post. IV
2023-08-28 2023-09-05
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3520S od DK 45 do skrzyżowania z ul. Szkolną w Ponięcicach”.
2023-08-01 2023-08-17
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na dwóch odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej”.
2023-07-31 2023-08-16
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3523S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Strzybnik, obrębie geodezyjnym Strzybnik”.
2023-07-27 2023-08-11
Przedmiotem zamówienia (sprzętu) jest dostawa 30 fabrycznie nowych komputerów (...) wraz z systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem biurowym- post. II
2023-06-06 2023-06-16
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Raciborskiego oraz jednostek organizacyjnych
2023-05-30 2023-06-17
Zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z analogowej na numeryczną (...) w jednostkach ewidencyjnych 241103_5 Krzanowice obszar wiejski oraz 241108_2 Rudnik
2023-05-05 2023-05-16
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim" – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) II post.
2023-04-27 2023-05-15
„Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Nowa Wioska i Owsiszcze w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice”.
2023-04-24 2023-05-04
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim" – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).
2023-04-04 2023-04-19
Przedmiotem zamówienia (sprzętu)jest dostawa 30fabrycznie nowych komputerów typu AIO, 2komputerów typu desktop,urządzenia wielofunkcyjnego, serwera kopii zapasowych, napędu RDX oraz kaset (dysków)RDX, wraz z systemami operacyjnymi oraz oprogramowanie(...)
2023-03-30 2023-04-12
„Przedmiotem zamówienia (oprogramowania) jest instalacja, wdrożenie i szkolenie z zakresu oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, systemem do zarządzania procesami wsparcia technicznego oraz system do wsparcia procesów RODO”
2023-03-27 2023-04-05
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów – Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416” - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).
2023-02-03 2023-02-21
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2023 ROK
2023-01-10 2023-01-10
„Budowa windy zewnętrznej wraz z wiatrołapem oraz przebudową pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu”, w ramach przedsięwzięcia grantowego (...)
2023-01-10 2023-01-25
Zmiana nośnika mapy ewidencyjnej z analogowej na numeryczną poprzez uzupełnienie części geometrycznej prowadzonej bazy danych egib w zakresie działek, punktów granicznych, konturów gleboznawczych i użytków gruntowych dla wybranych obrębów(...)Krzyżanowice
2022-12-30 2023-01-17
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, gmina Pietrowice Wielkie – modernizacja dróg transportu rolnego”.
2022-12-30 2023-01-12
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice – budowa i modernizacja dróg transportu rolnego
2022-12-21 2023-01-03
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgiers(...)
2022-11-28 2022-12-07
Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji wraz z przenumerowaniem dla jednostki ewidencyjnej Rudnik.”
2022-11-16 2022-11-28
„Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji wraz z przenumerowaniem dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice.”
2022-11-16 2022-11-28
Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”–pełnienie nadzoru inwestorskiego
2022-11-02 2022-11-10
Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)–część 2 i część 3”– wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
2022-10-21 2022-11-09
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S(...)
2022-10-20 2022-11-07
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn.: „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.
2022-10-17 2022-10-26
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 2)
2022-08-31 2022-09-16
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego (etap 3)”
2022-08-24 2022-09-09
„Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”
2022-08-23 2022-09-08
„Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” -wykonanie robót budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostaw wyposażenia”.
2022-08-11 2022-09-26
„Przebudowa DP nr 3506S…’’– część 2 pn. „Przebudowa DP nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”– wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
2022-08-04 2022-08-26
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów”
2022-08-02 2022-08-22
„Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli”
2022-08-01 2022-08-19
„Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce”
2022-07-29 2022-08-19
„Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice”
2022-07-28 2022-08-18
„Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice”
2022-07-28 2022-08-18
„Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie”
2022-07-27 2022-08-16
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin”
2022-07-27 2022-08-17
„Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”
2022-07-22 2022-08-12
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 2)
2022-07-21 2022-08-10
„Przebudowa DP nr 3548S w Raciborzu w zakresie odcinka ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica’’.
2022-07-20 2022-08-05
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).
2022-07-15 2022-08-05
Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych,map i dokumentacji(...)z importem do ewidencji materiałów zasobu systemu dla:Icz.Rudnik; IIcz.Krzanowice; III cz.Nędza”
2022-07-14 2022-08-02
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S..." -cześć I pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW916 do skrzyżowania z DP3528S w Krzanowicach...”– wykonanie robót budowlanych
2022-07-13 2022-08-01
„Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”
2022-07-01 2022-08-09
Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i (...)dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice oraz Nędza(...)
2022-06-30 2022-07-12
„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”.
2022-06-09 2022-06-27
Przenumerowanie działek dla obrębów: Bolesław, Roszków, Rudyszwałd w Gminie Krzyżanowice.
2022-05-26 2022-06-07
„Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wiaty przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11”.
2022-04-21 2022-05-09
Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu (...) dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice.
2022-04-14 2022-04-26
„Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności - wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12”.
2022-02-16 2022-03-07
„Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności - wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12”.
2022-01-25 2022-02-09
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2022 ROK
2022-01-18 2022-01-18
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie”
2021-12-06 2021-12-21
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2022-2023
2021-11-19 2021-11-29
Zakup 10 komputerów AIO z pakietem Office i tablet.
2021-11-08 2021-11-16
Likwidacja tzw. przehaczeń dla obiektów w obrębie ewidencyjnym Krowiarki i Krzyżanowice, poprzez analizę dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz pomiar terenowy.
2021-11-04 2021-11-15
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2022.
2021-11-03 2021-11-15
„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.
2021-11-03 2021-11-18
„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”
2021-10-25 2021-11-12
ZAKUP SERWERA I PLOTERA
2021-10-20 2021-11-02
„Remont odcinków DP nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313 (...)”.
2021-10-12 2021-10-28
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150.”.
2021-10-12 2021-10-29
„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827.”
2021-10-12 2021-10-29
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, w kilometrażu 0+661-1+932”
2021-10-08 2021-10-28
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2)”
2021-10-07 2021-10-27
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice - roboty na rowach”
2021-10-06 2021-10-26
„Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w kilometrażach:0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”.
2021-09-30 2021-10-22
Dostawa 12 komputerów wraz z systemami operacyjnymi oraz dostawa tabletu.
2021-09-29 2021-10-08
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 3)”.
2021-09-22 2021-10-01
„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”
2021-09-21 2021-10-11
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki”.
2021-09-01 2021-09-17
„Renowacja pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11”
2021-08-24 2021-09-09
„Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”.
2021-08-03 2021-08-20
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice - budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
2021-06-24 2021-07-12
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2) oraz roboty na rowach”.
2021-06-15 2021-06-23
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2021-2023.
2021-06-07 2021-06-15
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”.
2021-06-02 2021-06-21
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.
2021-05-28 2021-06-14
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2021-2023
2021-05-10 2021-05-20
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DP nr 3511S od skrzyżowania z DK nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S” – etap 2.
2021-04-22 2021-04-30
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego”
2021-04-22 2021-04-30
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego”
2021-04-14 2021-04-21
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach”.
2021-03-25 2021-04-02
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. - aktualizacja
2021-03-24 2021-12-31
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2021 ROK
2021-01-21 2021-12-31
Opracownie opinii oraz projektów rozstrzygnięć w sprawach, w których zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze starosta działa jako organ pierwszej instancji
2020-12-21 2020-12-30
Zakup i dostawa 1 000 sztuk Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej IZOB-001 w rozmiarach: L - 500 szt., XL – 250 szt., 2XL - 250 szt.
2020-10-30 2020-11-12
„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”
2020-10-02 2020-10-19
Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”
2020-08-28 2020-09-17
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, projektorów, tablic interaktywnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-05 2020-08-11
Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”.
2020-07-31 2020-08-18
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich......
2020-07-13 2020-07-29
Zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
2020-07-01 2020-07-30
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU NA 2020 ROK
2020-01-01 2020-12-31

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 360931