Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: POWIAT RACIBORSKI
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2022-2023
2021-11-19 2021-11-29
Zakup 10 komputerów AIO z pakietem Office i tablet.
2021-11-08 2021-11-16
Likwidacja tzw. przehaczeń dla obiektów w obrębie ewidencyjnym Krowiarki i Krzyżanowice, poprzez analizę dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz pomiar terenowy.
2021-11-04 2021-11-15
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2022.
2021-11-03 2021-11-15
„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.
2021-11-03 2021-11-18
„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”
2021-10-25 2021-11-12
ZAKUP SERWERA I PLOTERA
2021-10-20 2021-11-02
„Remont odcinków DP nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313 (...)”.
2021-10-12 2021-10-28
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150.”.
2021-10-12 2021-10-29
„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827.”
2021-10-12 2021-10-29
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, w kilometrażu 0+661-1+932”
2021-10-08 2021-10-28
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2)”
2021-10-07 2021-10-27
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice - roboty na rowach”
2021-10-06 2021-10-26
„Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w kilometrażach:0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”.
2021-09-30 2021-10-22
Dostawa 12 komputerów wraz z systemami operacyjnymi oraz dostawa tabletu.
2021-09-29 2021-10-08
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 3)”.
2021-09-22 2021-10-01
„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”
2021-09-21 2021-10-11
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki”.
2021-09-01 2021-09-17
„Renowacja pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11”
2021-08-24 2021-09-09
„Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”.
2021-08-03 2021-08-20
„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice - budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
2021-06-24 2021-07-12
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2) oraz roboty na rowach”.
2021-06-15 2021-06-23
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2021-2023.
2021-06-07 2021-06-15
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”.
2021-06-02 2021-06-21
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.
2021-05-28 2021-06-14
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2021-2023
2021-05-10 2021-05-20
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DP nr 3511S od skrzyżowania z DK nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S” – etap 2.
2021-04-22 2021-04-30
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego”
2021-04-22 2021-04-30
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego”
2021-04-14 2021-04-21
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach”.
2021-03-25 2021-04-02
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. - aktualizacja
2021-03-24 2021-12-31
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU 2021 ROK
2021-01-21 2021-12-31
Opracownie opinii oraz projektów rozstrzygnięć w sprawach, w których zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze starosta działa jako organ pierwszej instancji
2020-12-21 2020-12-30
Zakup i dostawa 1 000 sztuk Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej IZOB-001 w rozmiarach: L - 500 szt., XL – 250 szt., 2XL - 250 szt.
2020-10-30 2020-11-12
„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”
2020-10-02 2020-10-19
Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”
2020-08-28 2020-09-17
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, projektorów, tablic interaktywnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-05 2020-08-11
Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”.
2020-07-31 2020-08-18
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich......
2020-07-13 2020-07-29
Zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
2020-07-01 2020-07-30
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU NA 2020 ROK
2020-01-01 2020-12-31

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 274840