Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontakt

BUDYNEK A

SEKRETARIAT STAROSTY, WICESTAROSTY I CZŁONKA ZARZĄDU - Biuro Obsługi Starosty

tel. 32 45 97 304
tel. 32 45 97 367
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretarz Powiatu
tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail:

Biuro Obsługi Starosty
tel. 32 45 97 308 (kultura)
tel. 32 45 97 367, 390 (promocja)
tel. 507 228 870
e-mail:
e-mail:

tel. 32 45 97 371, 380 (zarząd i rada powiatu)
tel. 32 45 97 374 (kadry)
tel. 32 45 97 368 (współpraca krajowa i zagraniczna)
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor wewnętrzny
tel. 32 45 97 384
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

Budynek B

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail:

OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 45 97 349
fax 32 415 12 12
e-mail:
www.oidon-raciborz.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:

tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT ADMINISTRACYJNY

tel. 32 45 97 376
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 361
e-mail:

REFERAT EDUKACJI

tel. 32 45 97 306 (edukacja)
tel. 32 45 97 309 (sport)
fax 32 45 97 379
e-mail:

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel./fax 32 45 97 330
e-mail:

REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

tel. 32 45 97 364 
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

tel. 32 45 97 366 
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt, zaświadczenia o lasach)
tel. 32 45 97 335 (ochrona przyrody, leśnictwo)
tel. 32 45 97 336 (ochrona powietrza, karty wędkarskie)
tel. 32 45 97 337 (wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, geologia)
tel. 32 45 97 338 (dotacje, rolnictwo, łowiectwo)
fax 32 45 97 361
e-mail:

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail:

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Powiatu
tel. 32 45 97 341
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Księgowości i Płac
tel. 32 45 97 392 (opłata za wieczyste użytkowanie)
fax 32 415 87 36
e-mail:

WYDZIAŁ GEODEZJI

tel. 32 45 97 356 (sekretariat)
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI i MAPY NUMERYCZNEJ

tel. 32 45 97 352 (mapa numeryczna, zespół uzgodnień dokumentacji projektowych)
tel. 32 45 97 354 (ewidencja gruntów i budynków)
tel. 32 45 97 369 (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

tel. 32 45 97 350 (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
tel.  32 45 97 351 (zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych)
tel. 32 45 97 359 (kontrola operatów)
e-mail:
tel. 32 45 97 369 (scalanie gruntów)
e-mail:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

tel. 32 45 97 398 (rejestracja pojazdów - informacja)
tel. 32 45 97 313 (odbiór stałego lub zatrzymanego dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 317 (prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę)
tel. 32 45 97 315 (transport drogowy)
faks: 32 45 97 310
e-mail:

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 32 412 06 02-03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail:

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
tel.: 32 415 21 01, 32 415 21 02
fax: 32 415 21 03
e-mail:

Redakcja strony: KontaktRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 49711