Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

Znaleziono 602 wiadomości.

Zawiadomienie (2019-12-10)

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, na wniosek zakładu Mieszko SA.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Siedliskach na gruncie działki 147. (2019-12-02)

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Decyzja nr SG.661.13.1.2017 z dnia 27 listopada 2019r. zatwierdzająca projekt scalania gruntów dla obrębów ewidencyjnych Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie (2019-11-28)

Decyzja nr SG.661.13.1.2017 z dnia 27 listopada 2019r. zatwierdzająca projekt scalania gruntów dla obrębów ewidencyjnych Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. (2019-11-07)

Podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.

Obwieszczenie (2019-11-05)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

Zawiadomienie (2019-10-29)

Zawiadomienie Dyrektora RZGW Wód Polskich ws. wszczęcia postępowania administracyjnego

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie (2019-10-10)

Od stycznia 2020 rokuzaczynają obowiązywać przepisy o nakładaniu kar za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia.

Obwieszczenie o konsultacjach projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu" (2019-09-18)

Obwieszczenie o konsultacjach projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu".

Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych (2019-09-05)

Poniżej publikujemy dokument deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration)

Zawiadomienie (2019-09-04)

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 293587