Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

Znaleziono 796 wiadomości.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 31 sierpnia 2022r. - działki ewidencyjne, a.m 5 położonych w jednostce ewidencyjnej Racibórz obręb Starawieś. (2022-08-11)

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 31 sierpnia 2022r. - działki ewidencyjne, a.m 5 położonych w jednostce ewidencyjnej Racibórz obręb Starawieś.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 31 sierpnia 2022r. - działki ewidencyjne, a.m 3 oraz a.m 6 położonych w jednostce ewidencyjnej Racibórz obręb Starawieś. (2022-08-11)

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 31 sierpnia 2022r. - działki ewidencyjne, a.m 3 oraz a.m 6 położonych w jednostce ewidencyjnej Racibórz obręb Starawieś.

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. “Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”. (2022-08-11)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. “Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”.

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (2022-08-09)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach dot. wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, działającego przez Pełnomocnika – osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Informacja (2022-08-01)

Informacja dot. wydania pozwolenia na budowę stanowiska do indukcyjnego topienia metali o wydajności 12000kg/h oraz stanowiska chłodni wentylatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kategoria obiektu budowlanego XVIII) na działce nr 947/25 w Kuźni Raciborskiej ul. Staszica 1.

Informacja (2022-07-28)

Informacja dot. wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej realizowanej w ramach zadania: " Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kornice i Żerdziny wraz z budową odcinka ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości" na działkach nr 334,138, 165 w miejscowości Kornice.

Informacja (2022-07-27)

Informacja dotycząca wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę myjni z częścią warsztatową na działce nr 20 przy ul. Przejazdowej w miejscowości Kornice.

Ogłoszenie o zawiadomieniu Głównego Geodety Kraju o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych (2022-07-15)

Ogłoszenie o zawiadomieniu Głównego Geodety Kraju o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych

Obwieszczenie (2022-06-23)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu decyzji z dnia 17 czerwca 2022 r. znak GL.RUZ.4219.7.2022.5.BS po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Spółkę Akcyjną Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą w Warszawie, od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11 marca 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.657.2022.AD

Obwieszczenie dot. wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (2022-06-17)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach dot. wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: “Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz” na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, działającej przez Pełnomocnika.

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 451909