Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

Znaleziono 609 wiadomości.

Zmiany przepisów dotyczących rejestracji pojazdów - kary (2020-01-15)

Od 200 do 1000 zł kary dla właścicieli pojazdów, którzy w wymaganym terminie 30 dni nie zgłoszą w Starostwie Powiatowym w Raciborzu sprzedaży lub zakupu pojazdu oraz nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zakładają zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia. Wynikają one z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (2019-12-30)

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zawiadomienie (2019-12-10)

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, na wniosek zakładu Mieszko SA.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. (2019-11-07)

Podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.

Obwieszczenie (2019-11-05)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

Zawiadomienie (2019-10-29)

Zawiadomienie Dyrektora RZGW Wód Polskich ws. wszczęcia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o konsultacjach projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu" (2019-09-18)

Obwieszczenie o konsultacjach projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu".

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 301820