Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno - Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram - dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
30 kwietnia (wtorek)  8.00-11.00
8 maja (poniedziałek)  12.00-13.00

 2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
6 maja (poniedziałek)  12.00-14.00

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego lub adwokata.

Informujemy, że w dniu 02.05.2019 r. (czwartek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
7 maja (wtorek) 13.30-14.00 i 18.00-18.30
9 maja (czwartek) 12.00-13.00
16 maja (czwartek) 12.00-13.00
20 maja (poniedziałek) 13.30-14.00 i 18.00-18.30

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  

   od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w Szkole Podstawowej w Rudach przy ulicy Rogera 2 w godzinach od 14:00 do 18:00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez adwokata lub magistra prawa.

Informujemy, że w dniu 02.05.2019 r. (czwartek) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie nieczynny.

ODPRACOWANIE dni wolnych:
30 kwietnia (wtorek) 13.00-14.00 i 18.00-19.00
6 maja (poniedziałek) 18.00-19.00
7 maja (wtorek) 18.00-19.00
9 maja (czwartek) 18.00-19.00
10 maja (piątek) 18.00-19.00

Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem:

32 45 97 324

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8627