Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,
4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
14 grudnia (piątek)     12.00-14.00
28 grudnia (piątek)     12.00-14.00

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny, a w dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) punkt będzie czynny od 9.00 do 13.00.

ODPRACOWANIE dnia wolnego:
17 grudnia (poniedziałek) 12.00-14.00
18 grudnia (wtorek)            18.00-20.00
20 grudnia (czwartek)          8.00-10.00

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat.

Informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny w godzinach od 9.15 do 13.15.

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny, a w dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) punkt będzie czynny od 10.30 do 14.30.

ODPRACOWANIE dni wolnych:
17 grudnia (poniedziałek)18.00-19.00
18 grudnia (wtorek)          18.00-19.00

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  

   od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

Od czerwca 2018 r. w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w Szkole Podstawowej w Rudach przy ulicy Rogera 2 w godzinach od 14:00 do 18:00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat.

Informujemy, że w dniach 24.12.2018 r. (poniedziałek) i 31.12.2018 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.

ODPRACOWANIE dni wolnych:
17 grudnia (poniedziałek) 18.00-20.00
18 grudnia (wtorek)           18.00-19.00
20 grudnia (czwartek)        8.00-12.00

Uprawnieni:

- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:
 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6708