Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skargi i wnioski

Załatwianie skarg i wniosków

Starosta Raciborski, Wicestarosta oraz Członek Zarządu Powiatu przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim umówieniu spotkania w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (I piętro, pokój nr 10) - nr tel. 32 459 73 04, e-mail:

Członkowie Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego przyjmują mieszkańców w ramach postulatów, skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: 16:00 - 17:00 w Biurze Rady Powiatu przy Placu Okrzei 4a (parter, pokój nr 3).

 

Regulacje prawne dotyczące skarg, wniosków i petycji:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

Regulacje wewnętrzne dotyczące skarg i wniosków:

1. Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

2. Statut Powiatu Raciborskiego wprowadzony uchwałą nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, z późn. zm.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Skargi i Wnioski [ 2 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-12-05 08:42
Świerk-Bara Dominika
92.96KB
Przyjęcie skargi ustnej Przyjęcie skargi ustnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-07-26 09:46
Świerk-Bara Dominika
25.82KB

Redakcja strony: Skargi i wnioskiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1719