Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zrealizowane w 2008 roku

01 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 03.03.2008r. -10.03.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budzetowe jednostki poniesione w 2007 r. sklasyfikowanew dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, przeznaczone na :
  • § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • § 4270 „Zakup usług remontowych”,
  • § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

02 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 3, 5, 6 i 10 czerwca 2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w :
  • dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne”, przeznaczone na :
   • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
   • – § 4270 „Zakup usług remontowych”,
   • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”,
  • dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, przeznaczone na § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

03 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 11.03.2008 r. - 18.03.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”, przeznaczone na:
  • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”,
  • – § 4410 „Podróże służbowe krajowe”,
  • – § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

04 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 08.02.2008 r. - 22.02.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” przeznaczone na :
  • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • – § 4260 „Zakup energii”,
  • – § 4270 „Zakup usług remontowych”,
  • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

05 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 15.04.2008 r. - 25.04.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie ”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, przeznaczone na:
  • – § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,
  • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • – § 4260 „Zakup energii’,
  • – § 4270 „Zakup usług remontowych,
  • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

06 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 23.06.2008 r. - 07.07.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, przeznaczone na:
  • – § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,
  • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • – § 4260 „Zakup energii’,
  • – § 4270 „Zakup usług remontowych”,
  • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

07 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 15.07.2008 r. - 25.07.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, przeznaczone na:
  • – § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,
  • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • – § 4270 „Zakup usług remontowych,
  • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

08 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

 • Charakter kontroli:planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 17.06.2008 r. - 30.06.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2007 r., sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”, przeznaczone na:
  • - § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,
  • - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • - § 4260 „Zakup energii”,
  • - § 4270 „Zakup usług remontowych”,
  • - § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

09 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 16.07.2008 r. - 29.07.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”, przeznaczone na :
  • – § 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”,
  • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
  • – § 4270 „Zakup usług remontowych”,
  • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

10 - Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna
 • Termin przeprowadzenia: 26.08.2008 r. - 29.08.2008 r.
 • Zakres kontroli: realizacja umowy nr ZS.3052/13/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przekazania dotacji celowej na wsparcie realizacji ochrony i promocji zdrowia, profilaktyka prozdrowotna, zawarta pomiędzy Powiatem Raciborskim, a Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

11 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 15.10.2008 r. - 29.10.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, przeznaczone na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

12 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 29.10.2008 r. - 13.11.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007r., przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

13 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 17.11.2008 r. - 28.11.2008 r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2007 roku, przeznaczone na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

14 - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 16.12.2008r.-31.12.2008r.
 • Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2007 roku, przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

15 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 01.12.2008r.-12.12.2008r.
 • Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2007 roku przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole zrealizowane w 2008 roku [ 15 ]
01 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc 01 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
12-10-21 12:29
Redaktor BIP
64KB
02 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu.doc 02 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
12-10-21 12:29
Redaktor BIP
87.5KB
03 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.doc 03 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
12-10-21 12:29
Redaktor BIP
72KB
04 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.doc 04 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
12-10-21 12:29
Redaktor BIP
96.5KB
05 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc 05 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
12-10-21 12:30
Redaktor BIP
88.5KB
06 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc 06 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 823
12-10-21 12:30
Redaktor BIP
114.5KB
07 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc 07 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
12-10-21 12:30
Redaktor BIP
104KB
08 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc 08 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
12-10-21 12:30
Redaktor BIP
110KB
09 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc 09 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 590
12-10-21 12:30
Redaktor BIP
73.5KB
10 - Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.doc 10 - Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
12-10-21 12:30
Redaktor BIP
55.5KB
11 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc 11 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
12-10-21 12:31
Redaktor BIP
61.5KB
12 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc 12 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
12-10-21 12:31
Redaktor BIP
71.5KB
13 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc 13 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
12-10-21 12:31
Redaktor BIP
55.5KB
14 - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu.doc 14 - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
12-10-21 12:31
Redaktor BIP
76.5KB
15 - Zespół Szkół Ogólnokstzałcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc 15 - Zespół Szkół Ogólnokstzałcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
12-10-21 12:31
Redaktor BIP
55.5KB

Redakcja strony: Kontrole zrealizowane w 2008 rokuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2778