Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zrealizowane w 2007 roku

01 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 31.07.-13.08.2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki budżetowe jednostki , poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w: par. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, par. 4120 składki na fyndusz pracy, par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4280 zakup usług zdrowotnych, par. 4300 zakup usług pozostałych, sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora ZSB w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-26-01/06 z dn. 21.11.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

02 - Szpital Rejonowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 04.06.-22.06.2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki bidżetowe jednostki, poniesione wn2006r.,sklasyfikowane w: par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4260 zakup energii, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4300 zakup usług pozostałych
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

03 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 11 - 23 styczeń 2007r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r., sklasyfikowane w dziale 710, rozdziale 71015: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, [lista]par. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

04 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

 • Carakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 02-13 lipca 2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w : par. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, par. 4120 składki na fundusz pracy, par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4280 zakup usług zdrowotnych, par. 4300 zakup usług pozostałych. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, sformułowanych po kontroli zrealizowanej w 2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

05 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 10-28.07.2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki budżetowe jednostki ,poniesione w 2006r., sklasyfikowane w: par. 3110 świadczenia społeczne, par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, par. 4260 zakup energii, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4300 zakup usług pozostałych, par. 4410 podróże służbowe krajowe, par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora PCPR w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-24-1/06 z dn.02.11.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

06 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 17 - 30 styczeń 2007r.
 • Zakres kontroli: 1. wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r., sklasyfikowane w: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2. sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektor SOSW w Rudach w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-6-1/06 z dn. 10.04.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

07 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 24 styczeń - 05 luty 2007r.
 • Zakres kontroli: 1. wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r., sklasyfikowane w: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, [lista]par. 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 2. sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-18-1/06 z dn. 27.07.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

08 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

 • Charakter kontroli : Planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 13.02.2007r. - 20.02.2007r.
 • Zakres kontroli : 1. wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006 r.,sklasyfikowane w : - par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia", - par. 4260 "Zakup energii", - par. 4300 "Zakup usług pozostałych", - par. 4350 "Zakup usług dostępu do sieci Internet", - par. 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", 2. sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektor ZSZ w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-29-1/06 z dn.19.12.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

09 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

 • Charakter kontroli : Planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 14.02.2007r.-02.03.2007r.
 • Zakres kontroli: 1. Wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006 r.,sklasyfikowane w: - par. 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń", - par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", - par. 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", - par. 4410 "Podróże służbowe krajowe", - par. 4420 "Podróże służbowe zagraniczne", - par. 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", - par. 4480 "Podatek od nieruchomości", 2. sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora PUP w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-3-1/06 z dn.27.02.2006 r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 07-25.05.2007r.
 • Zakres kontroli : dochody uzyskane w 2006r.w tym : par. 083 wpływy z usług, par. 097 wpływy z różnych dochodów, wydatki budżetowe jednostki ,poniesione w 2006r. sklasyfikowane w : par. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, par. 4120 składki na fundusz pracy, par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4220 zakup środków żywności, par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, par. 4260 zakup energii, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4300 zakup usług pozostałych, sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych sformuowanych po kontroli zrealizowanej w 2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

11 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 13.03.- 03.04.2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki budżetowe jednostki,poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w dziale 754,rozdziale 75411 par.4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy par.4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy par.4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funcjonariuszy par.4410 podróże słóżbowe krajowe par.4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

12 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 04-27 kwietnia 2007r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r., sklasyfikowane w : par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek, par. 4260 zakup energii, par. 4270 zakup usług remontowych par. 4300 zakup usług pozostałych sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, sformułowanych po kontroli zrealizowanej w 2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

13 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna
 • Termin przeprowadzenia : 11-16 maja 2007r.
 • Zakres kontroli: - polityka kadrowa, - oferta edukacyjna szkoły, - organizacja czasu pracy, - gospodarka majątkiem szkolnym, - polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

14 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 21-28.05.2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w: par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek, par. 4260 zakup energii, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4300 zakup usług pozostałych, par. 4430 różne opłaty i składki, sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora ZSS w Raciborzu w wystpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-21-1-06 z dnia 05.09.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

15 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

 • Charakter kontroli : doraźna
 • Termin przeprowadzenia : 29-31.08.2007r.
 • Zakres kontroli : Zawieranie umów przez Dyrektora ZSO Nr 1 oraz ich rozliczenie
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

16 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

 • Charakter kontroli : doraźna
 • Termin przeprowadzenia : 27-31.08.2007r.
 • Zakres kontroli : Zawieranie umów przez Dyrektora ZSZ w Raciborzu oraz ich rozliczenie.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

17 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 31.08.-07.09.2007r.
 • Zakres kontroli : wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w: par. 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, par. 4120 składki na fundusz pracy, par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, par. 4260 zakup energii, par. 4270 zakup usług remontowych, par. 4300 zakup usług pozostałych
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

18 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 17.09-05.10.2007r.
 • Zakres kontroli :
  • wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w :
   • par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia,
   • par. 4300 zakup usług pozostałych,
   • par. 4410 podróże służbowe krajowe,
  • sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli zrealizowanej w 2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

19 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli :planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia :01-09.10.2007r.
 • Zakres kontroli :wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w:
  • par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia,
  • par. 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek,
  • par. 4270 zakup usług remontowych,
  • par. 4410 podróże słuzbowe krajowe,
  • sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora MOS w Raciborzu w wystpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-16-2/06 z dnia 27.07.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

20 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa/planowa
 • Termin przeprowadzenia: 15.10.2007 r - 07.11.2007 r.
 • Zakres kontroli:
  • 1. wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r., sklasyfikowane w:
   • – § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”,
   • – § 4120 „Składki na fundusz pracy”,
   • – § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”,
   • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
   • – § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”,
   • – § 4260 „Zakup energii”,
   • – § 4270 „Zakup usług remontowych”,
   • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”,
   • – § 4410 „Podróże służbowe krajowe”,
   • – § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,
  • 2. sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora ZSO Nr 2 w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-15-1/06 z dn. 30.06. 2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

21 - Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

 • Charakter kontroli : planowa/problemowa
 • Termin przeprowadzenia : od 30.10.2007r. do 14.11.2007r.
 • Zakres kontroli:
  • Wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w:
   • -par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia,
   • -par. 4270 zakup usług remontowych,
   • -par. 4300 zakup usług pozostałych,
   • -par. 4410 podróże słóżbowe krajowe.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

22 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Raciborzu

 • Charakter kontroli - planowa /problemowa
 • Termin przeprowadzenia : 19-26.11.2007r.
 • Zakres kontroli :
  • 1. Wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r.,sklasyfikowane w:
   • par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia,
   • par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
   • par. 4270 zakup usług remontowych,
   • par. 4300 zakup usług pozostałych,
   • par. 4430 różne opłaty i składki.
  • 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, sformułowanych po kontroli zrealizowanej w 2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony

23 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: problemowa/planowa
 • Termin przeprowadzenia: 19.12.2007 r. - 11.01.2008 r.
 • Zakres kontroli:
  • 1. wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2006r., sklasyfikowane w:
   • – § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”,
   • – § 4120 „Składki na fundusz pracy”,
   • – § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”,
   • – § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
   • – § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”,
   • – § 4260 „Zakup energii”,
   • – § 4270 „Zakup usług remontowych”,
   • – § 4300 „Zakup usług pozostałych”,
   • – § 4410 „Podróże służbowe krajowe”,
  • 2. sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Dyrektora ZSE w Raciborzu w wystąpieniu pokontrolnym Starosty Raciborskiego nr TK.0913-20-1/06 z dn. 10.08.2006r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole zrealizowane w 2007 roku [ 23 ]
01 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc 01 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
12-10-21 11:59
Redaktor BIP
81KB
02 - Szpital Rejonowy w Raciborzu.doc 02 - Szpital Rejonowy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610
12-10-21 11:59
Redaktor BIP
59.5KB
03 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.doc 03 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 936
12-10-21 11:59
Redaktor BIP
63.5KB
04 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc 04 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
12-10-21 12:00
Redaktor BIP
79.5KB
05 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.doc 05 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 601
12-10-21 12:00
Redaktor BIP
91KB
06 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach.doc 06 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
12-10-21 12:00
Redaktor BIP
62.5KB
07 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc 07 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
12-10-21 12:00
Redaktor BIP
49KB
08 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc 08 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
12-10-21 12:00
Redaktor BIP
58KB
09 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc 09 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
12-10-21 12:00
Redaktor BIP
67.5KB
10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc 10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
12-10-21 12:01
Redaktor BIP
71KB
11 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.doc 11 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
12-10-21 12:01
Redaktor BIP
50KB
12 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc 12 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
12-10-21 12:01
Redaktor BIP
65.5KB
13 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc 13 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
12-10-21 12:01
Redaktor BIP
51KB
14 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc 14 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
12-10-21 12:01
Redaktor BIP
59.5KB
15 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc 15 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
12-10-21 12:01
Redaktor BIP
64.5KB
16 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc 16 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
12-10-21 12:02
Redaktor BIP
63KB
17 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.doc 17 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
12-10-21 12:02
Redaktor BIP
66KB
18 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.doc 18 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
12-10-21 12:02
Redaktor BIP
64.5KB
19 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc 19 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 763
12-10-21 12:02
Redaktor BIP
67KB
20 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc 20 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
12-10-21 12:02
Redaktor BIP
78.5KB
21 - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.doc 21 - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
12-10-21 12:02
Redaktor BIP
42.5KB
22 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Raciborzu.doc 22 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
12-10-21 12:03
Redaktor BIP
58KB
23 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc 23 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
12-10-21 12:03
Redaktor BIP
89.5KB

Redakcja strony: Kontrole zrealizowane w 2007 rokuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2564