Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zrealizowane w 2005 roku

01 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 10 - 20 styczeń 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]podróże służbowe krajowe, w rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego).
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

02 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna
 • Termin przeprowadzenia: 05 styczeń - 09 maj 2005r.
 • Zakres kontroli: dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i wydatki środka specjalnego jednostki w latach 2003-2004
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

03 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 01 - 17 luty 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe.
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

04 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 28 grudzień 2005r. - 16 styczeń 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., sklasyfikowane w dziale 801 rozdziale 80120, przeznaczone na: [lista]nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]zakup usług pozostałych.
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

05 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 01 - 16 marzec 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe.
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

06 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 05 - 15 kwiecień 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]składki na ubezpieczenia zdrowotne, [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]zakup usług zdrowotnych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe, [lista]różne opłaty i składki.
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

07 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 27 kwiecień - 09 maj 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]zakup usług zdrowotnych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe, [lista]różne opłaty i składki.
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

08 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: doraźna
 • Termin przeprowadzenia: 10 marzec - 04 lipiec 2005r.
 • Zakres kontroli: kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2002
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

09 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 27 lipiec - 04 sierpień 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r. w rozdziale 85218, przeznaczone na: [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe; ponadto kontrolą objęto odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

10 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 28 lipiec - 08 sierpień 2005r. (z przerwą)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup materiałów i wyposażenia (w rozdz. 80102 i 80111), [lista]zakup energii (w rozdz. 80102), [lista]zakup usług zdrowotnych (w rozdz. 80102), [lista]zakup usług pozostałych (w rozdz. 80111 i 80146), [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników (w rozdz. 85401)
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

11 - Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 18 - 19 sierpień 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na zakup energii
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

12 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 29 lipiec i 23 - 24 sierpień 2005r.
 • Zakres kontroli: odprowadzanie od wynagrodzeń pracowników jednostki w 2004r. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

13 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 14 - 23 listopad 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników (w rozdziale 80123 i 80130), [lista]zakup energii (w rozdziale 80123 i 80130), [lista]zakup usług pozostałych (w rozdziale 80123, 80130, i 80146).
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

14 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 29 sierpień - 13 październik 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., sklasyfikowane w rozdziale 75020, w tym: [lista]w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, [lista]w zakresie zadań zleconych porozumieniami jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na zakup usług pozostałych.
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

15 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 17 październik - 30 listopad 2005r. (z przerwą)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup energii (w rozdziale 80123 i 80130), [lista]zakup usług pozostałych (w rozdziale 80123 i 80130).
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

16 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 20 - 28 październik 2005r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników (w rozdziale 80130), [lista]zakup materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80123 i 80130), [lista]zakup energii (w rozdziale 80123 i 80130), [lista]zakup usług remontowych (w rozdziale 80130), [lista]zakup usług pozostałych (w rozdziale 80123, 80130, i 80146), [lista]podróże służbowe krajowe (w rozdziale 80123 i 80130).
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

17 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 4 październik - 19 grudzień 2005r. (z przerwami)
 • Zakres kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej jednostki za rok 2004
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

18 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 4 październik - 19 grudzień 2005r. (z przerwami)
 • Zakres kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej jednostki za rok 2004
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

19 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 8 - 21 grudzień 2005r. (z przerwą)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2004r., przeznaczone na: [lista]zakup energii (w rozdziale 80140), [lista]zakup usług remontowych (w rozdziale 80140), [lista]zakup usług zdrowotnych (w rozdziale 80140), [lista]zakup usług pozostałych (w rozdziale 80140 i 80146), [lista]podróże służbowe krajowe (w rozdziale 80140).
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.

20 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: planowa
 • Termin przeprowadzenia: 28 - 30 grudzień 2005r.
 • Zakres kontroli: odprowadzanie w 2004r. od wynagrodzeń pracowników jednostki składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy
 • Załączniki z protokołem pokontrolnym dostępny na dole strony.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole zrealizowane w 2005 roku [ 20 ]
01 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc 01 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
12-10-21 11:10
Redaktor BIP
42KB
02 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc 02 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 897
12-10-21 11:10
Redaktor BIP
141KB
03 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach.doc 03 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
12-10-21 11:10
Redaktor BIP
69KB
04 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc 04 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
52KB
05 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc 05 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
63KB
06 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc 06 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
35KB
07 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc 07 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
41KB
08 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (2).doc 08 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
38KB
09 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.doc 09 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
38KB
10 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc 10 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
12-10-21 11:11
Redaktor BIP
36.5KB
11 - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.doc 11 - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
12-10-21 11:12
Redaktor BIP
25KB
12 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.doc 12 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
12-10-21 11:12
Redaktor BIP
30.5KB
13 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc 13 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
12-10-21 11:12
Redaktor BIP
42.5KB
14 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu.doc 14 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 749
12-10-21 11:12
Redaktor BIP
58KB
15 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc 15 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
12-10-21 11:12
Redaktor BIP
37KB
16 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc 16 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
12-10-21 11:12
Redaktor BIP
41.5KB
17 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu.doc 17 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1324
12-10-21 11:13
Redaktor BIP
77.5KB
18 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc 18 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
12-10-21 11:13
Redaktor BIP
47KB
19 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.doc 19 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
12-10-21 11:13
Redaktor BIP
45KB
20 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu (2).doc 20 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
12-10-21 11:14
Redaktor BIP
39.5KB

Redakcja strony: Kontrole zrealizowane w 2005 rokuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2644