Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zrealizowane w 2006 roku

01 - Szpital Rejonowy w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 22 maj 2006r. - 02 czerwiec 2006r.
 • Zakres kontroli: kontrola zakupu leków, w tym zawieranych przez Szpital umów z firmami farmaceutycznymi w 2005r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

02 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 23 maj 2006r. - 02 czerwiec 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2005r., przeznaczone na: [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, [lista]odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

03 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 07 czerwiec 2006r. - 05 lipiec 2006r. (przerwa w okresie 16-30.06.2006r.)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 854 rozdziale 85407, przeznaczone na: [lista]wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup usług zdrowotnych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

04 - Szpital Rejonowy w Raciborzu (3)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 19 czerwiec 2006r.
 • Zakres kontroli: wypłata pracownikom jednostki tzw. dodatku pomostowego, przyznanego w związku ze strajkiem personelu medycznego

05 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 09 czerwiec 2006r. - 27 czerwiec 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., przeznaczone na: [lista]wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, [lista]dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

06 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 5 lipiec 2006r. - 7 sierpień 2006r. (z przerwami)
 • Zakres kontroli: gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych w latach 2002 - 2005
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

07 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 10 - 25 lipiec 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 801: rozdziale 80123: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, [lista]par. 4430 różne opłaty i składki, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, rozdziale 80130: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, [lista]par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, [lista]par. 4270 zakup usług remontowych, [lista]par. 4280 zakup usług zdrowotnych, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

08 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 25 styczeń 2006r. - 06 luty 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 853 rozdziale 85333, przeznaczone na: [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług remontowych, [lista]zakup usług zdrowotnych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe; ponadto sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Dyrektora PUP pismem Starosty Raciborskiego nr TK.0913-5-2/05 z dn. 09.05.2005r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

09 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 27 styczeń 2006r. - 17 luty 2006r. (przerwa od 30.01.2006r. do 13.02.2006r.)
 • Zakres kontroli: regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

10 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 01 luty 2006r. - 20 luty 2006r.
 • Zakres kontroli: wykorzystanie dotacji na zadania oświatowe realizowane przez Raciborskie Towarzystwo Oświatowe Szkoła w Raciborzu w 2005r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

11 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 13 marca 2006r. - 3 kwietnia 2006r. (przerwa od 16.03.2006r. do 20.03.2006r.)
 • Zakres kontroli: wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2005
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

12 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 24 kwietnia 2006r. - 5 maja 2006r.
 • Zakres kontroli: prawidłowość ustalenia i wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w latach 2003-2005
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

13 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 01 luty 2006r. - 20 luty 2006r.
 • Zakres kontroli: wykorzystanie dotacji na zadania oświatowe realizowane przez Raciborskie Towarzystwo Oświatowe Szkoła w Raciborzu w 2005r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

14 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 13 marca 2006r. - 3 kwietnia 2006r. (przerwa od 16.03.2006r. do 20.03.2006r.)
 • Zakres kontroli: wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2005
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

15 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 24 kwietnia 2006r. - 5 maja 2006r.
 • Zakres kontroli: prawidłowość ustalenia i wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w latach 2003-2005
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

16 - Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 24 kwietnia 2006r. - 10 maja 2006r. (przerwa 28.04.2006r. - 05.05.2006r.)
 • Zakres kontroli: wykorzystanie środków PFRON w pierwszym kwartale 2006r., przekazanych Warsztatowi Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

17 - Szpital Rejonowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 08 maj 2006r. - 15 maj 2006r.
 • Zakres kontroli: wynagrodzenia pracowników Szpitala w aspekcie średnich wynagrodzeń uzyskanych w roku 2005 w poszczególnych grupach zawodowych

18 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / kompleksowa
 • Termin przeprowadzenia: 27 luty 2006r. - 3 kwiecień 2006r. (z przerwami)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r. (kompleksowo)
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

19 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 16 luty 2006r. - 22 luty 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 801, rozdziale 80111 i 80134 oraz dziale 854, rozdziale 85403, przeznaczone na: [lista]nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług zdrowotnych, [lista]zakup usług pozostałych, [lista]podróże służbowe krajowe; ponadto sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Dyrektor SOSW pismem Starosty Raciborskiego nr TK.0913-3-2/05 z dn. 18.03.2005r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

20 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 09 styczeń 2006r. - 16 styczeń 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 854 rozdziale 85407, przeznaczone na: [lista]wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]zakup materiałów i wyposażenia, [lista]zakup energii, [lista]zakup usług pozostałych.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

21 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / sprawdzająca
 • Termin przeprowadzenia: 09 - 11 styczeń 2006r.
 • Zakres kontroli:
 • Zakresem kontroli objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu pismem Starosty Raciborskiego nr TK.0913-2-4/05 z dnia 10.06.2005r.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

22 - Szpital Rejonowy w Raciborzu (4)

 • w trakcie realizacji

23 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 01 - 21 sierpień 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 801: rozdziale 80102: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, [lista]par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, [lista]par. 4270 zakup usług remontowych, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, [lista]par. 4430 różne opłaty i składki, rozdziale 80111: [lista]par. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, [lista]par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, rozdziale 80134: [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, [lista]par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

24 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 21 sierpień - 7 wrzesień 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 801: rozdziale 80101: [lista]par. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, [lista]par. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, [lista]par. 4270 zakup usług remontowych, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, rozdziale 80111: [lista]par. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, rozdziale 80120: [lista]par. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4220 zakup środków żywności, [lista]par. 4240 zakup pomocy naukowych i książek, [lista]par. 4270 zakup usług remontowych, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, [lista]par. 4430 różne opłaty i składki.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

25 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 25 październik - 8 listopad 2006r. (przerwy od 27.10.2006r. do 30.10.2006r. i od 06.11.2006r. do 07.11.2006r.)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 801, rozdziałach 80123 i 80130: [lista]par. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

26 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (2)

 • Charakter kontroli: doraźna / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 7 - 28 wrzesień 2006r.
 • Zakres kontroli: porównanie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 8 w roku 2006 w stosunku do wysokości przekazanej dotacji przez Miasto Racibórz, zgodnie z zawartym porozumieniem

27 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 5 - 11 październik 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 852, rozdziale 85218: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

28 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 9 - 30 październik 2006r. (przerwa od 12.10.2006r. do 20.10.2006r.)
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 600, rozdziale 60014: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, [lista]par. 4300 zakup usług pozostałych, [lista]par. 4410 podróże służbowe krajowe, [lista]par. 4430 różne opłaty i składki.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

29 - Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 4 grudzień - 15 grudzień 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 852, rozdziale 85202: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

30 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 23 listopad - 30 listopad 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 801, rozdziałach 80123 i 80130: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.

31 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

 • Charakter kontroli: planowa / problemowa
 • Termin przeprowadzenia: 23 listopad - 28 listopad 2006r.
 • Zakres kontroli: wydatki budżetowe jednostki, poniesione w 2005r., sklasyfikowane w dziale 854, rozdziale 85406: [lista]par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, [lista]par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • Załącznik z wystąpieniem pokontrolnym dostępny na dole strony.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole zrealizowane w 2006 roku [ 27 ]
01 - Szpital Rejonowy w Raciborzu (2).doc 01 - Szpital Rejonowy w Raciborzu (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-10-21 11:41
Kunicka Karolina
38.5KB
02 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc 02 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
12-10-21 11:41
Kunicka Karolina
64.5KB
03 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc 03 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
12-10-21 11:41
Kunicka Karolina
75.5KB
05 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc 05 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-10-21 11:41
Kunicka Karolina
74KB
06 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (2).doc 06 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
12-10-21 11:41
Kunicka Karolina
58.5KB
07 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc 07 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
12-10-21 11:42
Kunicka Karolina
49.5KB
08 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc 08 - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
12-10-21 11:42
Kunicka Karolina
62.5KB
09 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.doc 09 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
12-10-21 11:42
Kunicka Karolina
59.5KB
10 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu.doc 10 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
12-10-21 11:42
Kunicka Karolina
48KB
11 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach (2).doc 11 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
12-10-21 11:42
Kunicka Karolina
63KB
12 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (2).doc 12 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
12-10-21 11:42
Kunicka Karolina
45.5KB
13 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu.doc 13 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
12-10-21 11:43
Kunicka Karolina
48KB
14 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach (2).doc 14 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
12-10-21 11:43
Kunicka Karolina
63KB
15 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (2).doc 15 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
12-10-21 11:43
Kunicka Karolina
45.5KB
16 - Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.doc 16 - Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 656
12-10-21 11:43
Kunicka Karolina
46.5KB
18 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc 18 - Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
12-10-21 11:43
Kunicka Karolina
82KB
19 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach.doc 19 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 675
12-10-21 11:44
Kunicka Karolina
76.5KB
20 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc 20 - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-10-21 11:44
Kunicka Karolina
48.5KB
21 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc 21 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
12-10-21 11:44
Kunicka Karolina
47KB
23 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc 23 - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
12-10-21 11:44
Kunicka Karolina
56KB
24 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc 24 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
12-10-21 11:44
Kunicka Karolina
76.5KB
25 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc 25 - Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
12-10-21 11:44
Kunicka Karolina
59KB
27 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.doc 27 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
12-10-21 11:45
Kunicka Karolina
52.5KB
28 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.doc 28 - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
12-10-21 11:45
Kunicka Karolina
64KB
29 - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.doc 29 - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
12-10-21 11:45
Kunicka Karolina
53KB
30 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc 30 - Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
12-10-21 11:45
Kunicka Karolina
67KB
31 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu.doc 31 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
12-10-21 11:46
Kunicka Karolina
54.5KB

Redakcja strony: Kontrole zrealizowane w 2006 rokuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2222