Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Audyt

Audyt Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Audyt Wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Starosty Raciborskiego w realiacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

Audyt Wewnętrzny ocenia procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawia stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak by osiągane były następujące cele: promowanie odpowiednich zasad etyki i wartości w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu; zapewnianie skutecznego zarządzania efektywnością działań Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu i odpowiedzialności za wyniki; przekazywanie informacji o ryzykach i kontroli do odpowiednich obszarów działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu; koordynowanie działań i przekazywanie informacji pomiędzy Starostą, audytorem wewnętrznym oraz kierownictwem.

Regulacje prawne dotyczące Audytu Wewnętrznego

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. DZ.U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz.U.2018 poz. 506 z późn. zm.),
  • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów pod poz. 28).

Regulacje wewnętrzne dotyczące Audytu Wewnętrznego

  • Zarządzenie nr 133/2016 Starosty Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Kontakt

Plac Okrzei 4, Racibórz, p.5 telefon: 32 45 97 383, 384
e-mail:

Redakcja strony: AudytRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8518