Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zewnętrzne 2011

Lp Termin Kontrolujący Zakres Kontroli
1. 11-14.01.2011r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląśkiego Projekt „Nowoczesne pracownie-nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu”’, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2. 16-18.02.2011r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląśkiego Projekt "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3. 23-25.03.2011r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląśkiego Projekt „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1- modernizacja drogi powiatowej nr 3512S, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
4. 1-30.06.2011r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Kontrola problemowa w zakresie:
1) stanu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu;
2) prowadzenia ewidencji w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach;
3) stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych aktualnie obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych;
4) spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
5. 31.05-13.06.2011r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kontrola V etapu realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6. 17.06-06.07.2011r.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku.
Kontrola w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
7. 13.07.2011r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kontrola VI etapu realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
8. 4-28.10.2011r.

Śląski Urząd Wojewódzki

Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

1.Wydawanie wykonawcy prac geodezyjnych materiałów przeznaczonych dla zamawiającego.

2.Potwierdzanie wpływu ODGIK dokumentacji złożonej przez geodetę (zgłoszenia pracy geodezyjnej, wnioski o przyjęcie dokumentacji do zasobu, zamówienia na mapy i informację).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole Zewnętrzne 2011 [ 1 ]
Lp1 - Informacja pokontrolna CKU.pdf Lp1 - Informacja pokontrolna CKU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
12-10-21 13:19
Redaktor BIP
5.97MB

Redakcja strony: Kontrole zewnętrzne 2011Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2551