Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Zamówienia publiczne

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Wykonanie nawierzchni chodnikowych w ciągach dróg powiatowych [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
12-10-31 11:46
Schulz Andrzej
67.74KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
12-10-31 11:54
Schulz Andrzej
11.77MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
12-11-02 14:53
Schulz Andrzej
35.12KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 3529S w miejscowości Borucin [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
12-11-08 13:47
Schulz Andrzej
56.54KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
12-11-08 13:49
Schulz Andrzej
666.65KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty.pdf 03_ogłoszenie o wyborze oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
12-11-22 15:20
Schulz Andrzej
31.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Dostawy masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w roku 2013 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
13-03-01 15:15
Schulz Andrzej
1.14MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
13-03-01 15:19
Schulz Andrzej
156.32KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
13-03-15 13:08
Schulz Andrzej
29.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 w roku 2013 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
13-03-04 14:14
Schulz Andrzej
1.15MB
01_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 01_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
13-03-04 14:16
Schulz Andrzej
155.26KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
13-03-18 12:26
Schulz Andrzej
24.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Dostawa farby i pozostałych materiałów do oznakowania poziomego dróg w roku 2013 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
13-04-23 14:43
Schulz Andrzej
0.99MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
13-04-23 14:46
Schulz Andrzej
163.47KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
13-05-08 12:31
Schulz Andrzej
18.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3500S, ul. Eichendorffa w Łubowicach – II etap [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
13-04-29 13:40
Schulz Andrzej
1.07MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
13-04-29 13:43
Schulz Andrzej
3.97MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
13-05-27 15:12
Schulz Andrzej
26.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5000 l z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym tankowanie pojazdów wraz jego montażem na terenie siedziby PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
13-05-02 13:58
Schulz Andrzej
1.18MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
13-05-02 13:59
Schulz Andrzej
165.94KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
13-05-17 15:10
Schulz Andrzej
31.78KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
13-05-29 14:39
Schulz Andrzej
1.95MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
13-05-29 14:41
Schulz Andrzej
205.71KB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
13-06-07 12:05
Schulz Andrzej
20.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Dostawy oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
13-06-07 12:50
Schulz Andrzej
1.93MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
13-06-07 12:51
Schulz Andrzej
205.98KB
03_Pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
13-06-13 14:25
Schulz Andrzej
22.31KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
13-06-18 14:56
Schulz Andrzej
26.49KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Remont przepustu drogowego w km 1+918 drogi powiatowej nr 3526 S w miejscowości Gródczanki [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
13-06-17 13:55
Schulz Andrzej
1.09MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
13-06-17 13:57
Schulz Andrzej
1.69MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
13-07-11 07:14
Schulz Andrzej
25.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3529S w Bolesławiu [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
13-07-18 14:40
Schulz Andrzej
1.01MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
13-07-18 14:42
Schulz Andrzej
3.05MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
13-08-05 13:48
Schulz Andrzej
18.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2013/2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
13-07-31 15:03
Schulz Andrzej
1.08MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
13-07-31 15:04
Schulz Andrzej
158.99KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
13-08-12 15:09
Schulz Andrzej
25.44KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2013/2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
13-08-14 11:17
Schulz Andrzej
1.09MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
13-08-14 11:18
Schulz Andrzej
356.43KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
13-09-09 15:00
Schulz Andrzej
33.44KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciągu drogi powiatowej nr 3540 S ul. Główna w miejscowości Kobyla. [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
13-08-23 13:10
Schulz Andrzej
1.07MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
13-08-23 13:15
Schulz Andrzej
2.03MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
13-09-12 15:17
Schulz Andrzej
31.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu DP 3548S [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
13-08-29 15:55
Schulz Andrzej
0.98MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
13-08-29 15:56
Schulz Andrzej
800.53KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
13-09-17 10:46
Schulz Andrzej
30.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Konserwacja odcinka nawierzchni DP 3526S – dojazd do miejscowości Gródczanki [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
13-09-02 15:20
Schulz Andrzej
0.98MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
13-09-02 15:21
Schulz Andrzej
330.02KB
03_ogłoszenie owyborze oferty 03_ogłoszenie owyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
13-09-20 13:54
Schulz Andrzej
30.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S - ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
13-09-04 11:09
Schulz Andrzej
1MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
13-09-04 11:12
Schulz Andrzej
8.17MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
13-10-03 11:06
Schulz Andrzej
32.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
13-09-04 14:51
Schulz Andrzej
0.95MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
13-09-04 15:05
Schulz Andrzej
3.21MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
13-09-23 09:10
Schulz Andrzej
24.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Modernizacja ul. Piaskowej w Raciborzu na odcinku od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz ze skrzyżowaniem) – DP 3548S [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
13-09-13 15:59
Schulz Andrzej
0.99MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
13-09-13 16:00
Schulz Andrzej
707.96KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
13-10-03 12:46
Schulz Andrzej
29.66KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie – etap 1 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
13-10-02 08:13
Schulz Andrzej
0.96MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
13-10-02 08:14
Schulz Andrzej
3.24MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
13-10-25 11:31
Schulz Andrzej
27.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
13-10-04 12:37
Schulz Andrzej
0.98MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
13-10-04 12:38
Schulz Andrzej
2.6MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
13-10-22 13:15
Schulz Andrzej
30.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3516 S w Tworkowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
13-10-10 11:18
Schulz Andrzej
0.96MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
13-10-10 11:19
Schulz Andrzej
1.78MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
13-10-29 14:51
Schulz Andrzej
23.39KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3523S ul. Sylwestra w miejscowości Rudnik [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
13-10-17 12:25
Schulz Andrzej
0.97MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
13-10-17 12:29
Schulz Andrzej
10.54MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
13-11-06 12:25
Schulz Andrzej
29.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22_Naprawy odcinków nawierzchni dróg wojewódzkich nr 935 Racibórz – Kornowac – Rzuchów oraz nr 416 w miejscowości Pietrowice Wielkie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
13-10-23 09:30
Schulz Andrzej
0.99MB
02_Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
13-10-23 09:32
Schulz Andrzej
811.18KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
13-12-03 08:35
Schulz Andrzej
30.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23_Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3523S ul. Sylwestra w miejscowości Rudnik – etap 2 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
13-11-08 13:17
Schulz Andrzej
0.99MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
13-11-08 13:21
Schulz Andrzej
10.53MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
13-11-26 11:15
Schulz Andrzej
30.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: ZoC_01_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu [ 1 ]
ogłoszenie o wyborze oferty ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
13-03-25 10:03
Schulz Andrzej
29.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: ZoC_02_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2014 [ 1 ]
ogłoszenie o wyborze oferty ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
13-12-19 14:00
Schulz Andrzej
31.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Dostawy masy mineralno-asfaltowej do warstw ścieralnych z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w roku 2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
14-02-27 14:27
Schulz Andrzej
146.9KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
14-02-27 14:30
Schulz Andrzej
157.08KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
14-03-19 10:46
Schulz Andrzej
30.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 w roku 2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-02-27 14:52
Schulz Andrzej
149.63KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
14-02-27 14:55
Schulz Andrzej
155.67KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
14-03-21 13:02
Schulz Andrzej
23.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Dostawa farby i pozostałych materiałów do oznakowania poziomego dróg w roku 2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
14-02-27 15:16
Schulz Andrzej
149.58KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
14-02-27 15:17
Schulz Andrzej
163.55KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
14-04-02 09:45
Schulz Andrzej
24.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
14-03-06 14:09
Schulz Andrzej
919.65KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-03-06 14:13
Schulz Andrzej
3.24MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
14-04-03 10:06
Schulz Andrzej
24.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
14-04-02 14:05
Schulz Andrzej
1.67MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
14-04-02 14:07
Schulz Andrzej
397.78KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
14-04-29 13:46
Schulz Andrzej
32.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-04-30 15:05
Schulz Andrzej
0.9MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-05-05 12:09
Schulz Andrzej
3.21MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
14-06-06 13:12
Schulz Andrzej
22.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa chodnika przy ul. Głównej DP 3511S w miejscowości Krzyżanowice [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
14-05-09 14:25
Schulz Andrzej
0.95MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
14-05-09 14:26
Schulz Andrzej
484.82KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
14-05-29 10:41
Schulz Andrzej
31.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Przebudowa drogi powiatowej 3546S, ul. Wiejskiej w Babicach [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
14-06-02 13:44
Schulz Andrzej
0.95MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
14-06-02 13:45
Schulz Andrzej
478.15KB
03_Pytania i odpowiedzi do postępowania 03_Pytania i odpowiedzi do postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
14-06-04 14:24
Schulz Andrzej
19.86KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
14-06-25 08:33
Schulz Andrzej
24.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
14-06-02 14:31
Schulz Andrzej
1.18MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
14-06-02 14:33
Schulz Andrzej
385.57KB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
14-06-20 12:41
Schulz Andrzej
24.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
14-06-20 14:17
Schulz Andrzej
1.18MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
14-06-20 14:18
Schulz Andrzej
384.73KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
14-07-11 13:49
Schulz Andrzej
33.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Przebudowa mostu nad rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529 S w m. Borucin [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
14-07-08 14:23
Schulz Andrzej
1MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-07-08 14:30
Schulz Andrzej
10.39MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
14-07-31 09:42
Schulz Andrzej
29.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Wyzwolenia w miejscowości Krowiarki [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
14-07-30 14:39
Schulz Andrzej
0.96MB
02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
14-08-01 08:58
Schulz Andrzej
167.55KB
03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
14-08-01 08:59
Schulz Andrzej
480.81KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
14-08-26 09:26
Schulz Andrzej
30.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
14-09-09 15:00
Schulz Andrzej
0.96MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
14-09-09 15:01
Schulz Andrzej
417.12KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
14-09-30 14:41
Schulz Andrzej
22.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
14-09-12 13:08
Schulz Andrzej
1.02MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-09-12 13:09
Schulz Andrzej
483.52KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-09-30 14:42
Schulz Andrzej
30.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-09-12 16:31
Schulz Andrzej
784.92KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-09-12 16:36
Schulz Andrzej
19.58MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
14-09-30 14:43
Schulz Andrzej
29.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2014/2015 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
14-09-15 11:34
Schulz Andrzej
1.03MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
14-09-15 11:35
Schulz Andrzej
376.63KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-10-03 14:16
Schulz Andrzej
33.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2014/2015 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-09-29 08:53
Schulz Andrzej
1.12MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-09-29 08:55
Schulz Andrzej
158.82KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
14-10-17 07:44
Schulz Andrzej
23.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
14-09-30 14:29
Schulz Andrzej
0.97MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
14-09-30 14:30
Schulz Andrzej
480.72KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-10-29 07:23
Schulz Andrzej
24.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Folwarczna w miejscowości Krowiarki [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-10-02 10:00
Schulz Andrzej
1.02MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
14-10-02 10:01
Schulz Andrzej
485.13KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
14-10-29 07:24
Schulz Andrzej
31.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Remont części nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
14-10-03 14:27
Schulz Andrzej
1MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
14-10-03 14:28
Schulz Andrzej
2.64MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
14-11-04 10:49
Schulz Andrzej
32.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Przebudowa chodnika przy ul. Głównej DP 3511S w Krzyżanowicach – etap 2 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
14-10-17 14:27
Schulz Andrzej
0.97MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
14-10-17 14:28
Schulz Andrzej
490.44KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-11-05 13:57
Schulz Andrzej
29.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-04-03 13:39
Schulz Andrzej
1.18MB
02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-04-16 08:02
Schulz Andrzej
180.96KB
03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
15-04-16 08:03
Schulz Andrzej
2.76MB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
15-04-30 08:34
Schulz Andrzej
31.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-04-03 14:40
Schulz Andrzej
1.28MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
15-04-03 14:41
Schulz Andrzej
393.64KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-04-30 08:35
Schulz Andrzej
31.45KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Przebudowa przepustu na cieku K-2 w ciągu drogi powiatowej 3500S (ul. Podmiejska) w Raciborzu-Miedoni [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
15-04-17 13:33
Schulz Andrzej
1MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-04-17 13:37
Schulz Andrzej
11.01MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-05-21 12:47
Schulz Andrzej
30.31KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Wykonanie elementów odwodnienia w pasie drogowym DP 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-04-30 15:10
Schulz Andrzej
0.98MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
15-04-30 15:16
Schulz Andrzej
10.25MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-05-21 12:48
Schulz Andrzej
23.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap 2 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-06-01 07:58
Schulz Andrzej
1.27MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-06-01 08:04
Schulz Andrzej
15.64MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
15-06-22 14:30
Schulz Andrzej
31.93KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-07-20 09:42
Schulz Andrzej
1.29MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-07-20 09:43
Schulz Andrzej
248.32KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-07-29 08:38
Schulz Andrzej
27.62KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-07-22 14:31
Schulz Andrzej
1.56MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-07-22 14:33
Schulz Andrzej
2.76MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-08-06 14:32
Schulz Andrzej
31.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S - ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie – etap 2 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-08-04 13:33
Schulz Andrzej
1.05MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-08-04 13:36
Schulz Andrzej
7.79MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-08-27 14:00
Schulz Andrzej
32.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2015/2016 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
15-08-07 11:56
Schulz Andrzej
1.13MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
15-08-07 11:58
Schulz Andrzej
387.75KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-08-27 14:01
Schulz Andrzej
35.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2015/2016 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-09-16 11:14
Schulz Andrzej
1.12MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-09-16 11:15
Schulz Andrzej
161.22KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-09-29 15:04
Schulz Andrzej
24.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Remont części nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3509S – ul. Topolowa w miejscowości Kuźnia Raciborska UWAGA! SIWZ została uzupełniona o ST siatki zbrojeniowej [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
15-09-30 13:54
Schulz Andrzej
1.03MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
15-10-01 11:48
Schulz Andrzej
580.51KB
03_Pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
15-10-06 14:39
Schulz Andrzej
23.9KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
15-10-20 14:53
Schulz Andrzej
32.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Dostawy oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-12-08 14:35
Schulz Andrzej
2.04MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-12-08 14:37
Schulz Andrzej
207.46KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-12-17 14:23
Schulz Andrzej
31.39KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-03-17 13:51
Schulz Andrzej
1.71MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-03-17 13:53
Schulz Andrzej
2.76MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-04-20 14:45
Schulz Andrzej
30.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-03-17 14:14
Schulz Andrzej
1.7MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-03-17 14:16
Schulz Andrzej
390.96KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-04-20 14:45
Schulz Andrzej
29.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-03-18 14:33
Schulz Andrzej
1.25MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-03-18 14:34
Schulz Andrzej
248.72KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
16-04-19 07:16
Schulz Andrzej
28.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap 3 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-09-09 13:55
Schulz Andrzej
3.92MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-09-09 14:03
Schulz Andrzej
15.77MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-09-23 10:48
Schulz Andrzej
475.59KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
16-10-05 14:42
Schulz Andrzej
662KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2016/2017 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-09-21 10:55
Schulz Andrzej
3.73MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-09-21 10:59
Schulz Andrzej
510.57KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-09-28 10:36
Schulz Andrzej
454.4KB
04_Informacja o wyborze oferty 04_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-10-06 15:05
Schulz Andrzej
588.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie, w ciągu drogi powiatowej nr 3516S [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-10-12 12:28
Schulz Andrzej
3.06MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-10-12 12:37
Schulz Andrzej
609.75KB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-10-26 10:27
Schulz Andrzej
424.92KB
04_Informacja o wyborze oferty 04_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-10-28 14:08
Schulz Andrzej
643.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów [ 4 ]
01_Ogłoszenie o zamówieniu 01_Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-10-14 11:51
Schulz Andrzej
2.92MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-10-14 11:53
Schulz Andrzej
5.13MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-10-28 11:08
Schulz Andrzej
410.97KB
04_Informacja o wyborze oferty 04_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-11-04 15:30
Schulz Andrzej
662.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2016/2017 [ 4 ]
01_Ogłoszenie o zamówieniu 01_Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-10-20 13:34
Schulz Andrzej
2.55MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-10-20 13:51
Schulz Andrzej
297.87KB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-10-27 12:47
Schulz Andrzej
384.28KB
04_Informacja o wyborze oferty 04_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-10-31 14:19
Schulz Andrzej
578.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Mechaniczna ścinka poboczy dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz wykonywana ścinarką do poboczy wraz z jednoczesnym odwozem urobku [ 6 ]
01_Ogłoszenie o zamówieniu 01_Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-11-04 15:33
Schulz Andrzej
3.23MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-11-04 15:36
Schulz Andrzej
753.67KB
03_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-11-08 10:56
Schulz Andrzej
187.24KB
04_skorygowana treść SIWZ 04_skorygowana treść SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-11-08 10:57
Schulz Andrzej
164.88KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-11-18 10:27
Schulz Andrzej
385.34KB
06_Informacja o wyborze oferty 06_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-11-21 14:26
Schulz Andrzej
579.13KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2017 [ 4 ]
01_Ogłoszenie o zamówieniu 01_Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-12-14 15:37
Schulz Andrzej
2.83MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-12-14 15:39
Schulz Andrzej
313KB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-21 11:15
Schulz Andrzej
356.5KB
04_Informacja o wyborze oferty 04_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-12-27 14:16
Schulz Andrzej
543.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Dostawy oleju napędowego w roku 2017 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 4 ]
01_Ogłoszenie o zamówieniu 01_Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-12-16 14:24
Schulz Andrzej
172.66KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-12-19 09:52
Schulz Andrzej
1.8MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-23 12:23
Schulz Andrzej
367.45KB
04_Informacja o wyborze oferty 04_Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-12-27 14:17
Schulz Andrzej
542.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego do zakończenia sezonu zimowego 2016/2017 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
17-01-17 13:49
Schulz Andrzej
2.27MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-01-17 13:51
Schulz Andrzej
1.79MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-01-25 08:51
Schulz Andrzej
362.1KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego do zakończenia sezonu zimowego 2016/2017 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-01-25 10:30
Schulz Andrzej
2.08MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-01-25 10:32
Schulz Andrzej
1.79MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-02-01 14:56
Schulz Andrzej
364.25KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2017 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-02-23 09:39
Schulz Andrzej
132.77KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-02-23 09:41
Schulz Andrzej
4.45MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-03-10 11:41
Schulz Andrzej
431.79KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-03-14 09:26
Schulz Andrzej
585.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2017 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-02-23 11:39
Schulz Andrzej
131.88KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-02-23 11:41
Schulz Andrzej
2.08MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-03-10 11:42
Schulz Andrzej
421.48KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-03-14 09:27
Schulz Andrzej
570.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Dostawa tylnej kosiarki bijakowej z wysięgnikiem [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-03-09 10:29
Schulz Andrzej
165.91KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-03-09 10:31
Schulz Andrzej
1.77MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-03-17 11:50
Schulz Andrzej
448.48KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-03-30 14:36
Schulz Andrzej
417.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2017 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-03-20 15:29
Schulz Andrzej
2.11MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-03-20 15:31
Schulz Andrzej
2.1MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-03-27 11:26
Schulz Andrzej
468.94KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-04-04 13:17
Schulz Andrzej
661.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Dostawa tylnej kosiarki bijakowej z wysięgnikiem [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-03-31 12:31
Schulz Andrzej
166.53KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-03-31 12:32
Schulz Andrzej
1.77MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-04-07 11:51
Schulz Andrzej
412.81KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-04-14 13:23
Schulz Andrzej
579.04KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-05-05 13:10
Schulz Andrzej
409.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-04-06 12:56
Schulz Andrzej
2.52MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-04-12 09:06
Schulz Andrzej
2.07MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
17-04-20 13:51
Jureczka Joachim
572.9KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-05-10 13:57
Schulz Andrzej
645.23KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Dostawa tylnej kosiarki bijakowej z wysięgnikiem [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-05-09 14:15
Schulz Andrzej
3.65MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-05-09 14:16
Schulz Andrzej
1.77MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-05-16 13:22
Schulz Andrzej
339.24KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-05-23 10:30
Schulz Andrzej
514.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Przebudowa chodnika przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-05-11 14:37
Schulz Andrzej
4.04MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-05-11 14:39
Schulz Andrzej
5.91MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-05-25 11:29
Schulz Andrzej
484.88KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-06-06 14:48
Schulz Andrzej
646.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3533S na odcinku ulicy Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze, wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-06-02 14:18
Schulz Andrzej
222.09KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-06-02 14:24
Schulz Andrzej
15.01MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-06-16 11:03
Schulz Andrzej
399.99KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-06-22 12:39
Schulz Andrzej
591.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie UWAGA! - wprowadzono zmianę w przedmiarze robót. Do pobrania skorygowany plik z SIWZ [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-06-22 11:40
Schulz Andrzej
222.7KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-07-05 10:55
Schulz Andrzej
4.53MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-07-10 13:51
Schulz Andrzej
398.32KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-07-17 14:51
Schulz Andrzej
598.61KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Ciechowice [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-07-07 15:26
Schulz Andrzej
222.1KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-07-07 15:32
Schulz Andrzej
15.64MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-07-21 13:36
Schulz Andrzej
342.93KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów – etap 2 UWAGA! uzupełniono część elektryczną PT. Do pobrania skorygowany plik z SIWZ [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-07-21 15:04
Schulz Andrzej
224.4KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-24 10:55
Schulz Andrzej
8.3MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-08-09 08:08
Schulz Andrzej
363.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów – etap 2 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-08-14 09:43
Schulz Andrzej
224.16KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-08-14 09:46
Schulz Andrzej
6.81MB
03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-08-14 15:05
Schulz Andrzej
111.42KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-08-28 13:21
Jureczka Joachim
339.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – etap 1 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-08-14 14:58
Schulz Andrzej
222.84KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-08-14 15:02
Schulz Andrzej
9.39MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-08-28 13:26
Jureczka Joachim
350.73KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-09-04 12:23
Schulz Andrzej
549.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Ciechowice [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-08-18 12:45
Schulz Andrzej
221.31KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-08-18 12:51
Schulz Andrzej
15.64MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-09-04 14:40
Schulz Andrzej
374.87KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-09-15 11:02
Schulz Andrzej
361.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2017/2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-09-08 15:50
Schulz Andrzej
220.46KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-09-08 15:51
Schulz Andrzej
2.64MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-09-15 10:35
Schulz Andrzej
455.77KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-09-20 14:09
Schulz Andrzej
320.16KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2017/2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-09-12 14:38
Schulz Andrzej
220.68KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-09-12 14:39
Schulz Andrzej
1.81MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-09-20 14:06
Schulz Andrzej
359.76KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-09-27 10:55
Schulz Andrzej
549.7KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w miejscowości Górki Śląskie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-09-20 13:49
Schulz Andrzej
4.09MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-09-22 09:12
Schulz Andrzej
2.33MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-10-04 11:52
Schulz Andrzej
375.02KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-10-09 14:33
Schulz Andrzej
571.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Ciechowice [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-10-12 14:40
Schulz Andrzej
3.79MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-10-25 15:06
Schulz Andrzej
15.83MB
03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-10-25 15:07
Schulz Andrzej
109.8KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-10-27 13:00
Schulz Andrzej
356KB
05_informacja o wyborze oferty 05_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-11-02 12:22
Schulz Andrzej
559.45KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22_Przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i 3528S w miejscowości Krzanowice [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-10-16 15:12
Schulz Andrzej
211.45KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-10-16 15:14
Schulz Andrzej
2.39MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-10-30 11:13
Schulz Andrzej
441.42KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-11-02 14:53
Schulz Andrzej
619.25KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23_Usunięcie złomów, wywrotów oraz zalegających gałęzi z pasa drogowego dróg wojewódzkich [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-10-26 15:34
Schulz Andrzej
212.59KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-10-26 15:35
Schulz Andrzej
424.66KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-11-02 12:18
Schulz Andrzej
407.82KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-11-03 07:19
Schulz Andrzej
418.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 24_Usunięcie złomów, wywrotów oraz zalegających gałęzi z pasa drogowego dróg wojewódzkich [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-11-03 10:52
Schulz Andrzej
212.69KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-11-03 10:53
Schulz Andrzej
0.97MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
17-11-10 10:41
Schulz Andrzej
480.2KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-11-17 12:59
Schulz Andrzej
698.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 25_Remonty nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-11-09 13:03
Schulz Andrzej
212.6KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-11-09 13:05
Schulz Andrzej
4.42MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-11-23 08:02
Schulz Andrzej
368.39KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-11-24 07:52
Schulz Andrzej
545.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 26_Mechaniczna ścinka poboczy dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz wykonywana ścinarką do poboczy wraz z jednoczesnym odwozem urobku [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-11-27 15:33
Schulz Andrzej
210.65KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-11-27 15:34
Schulz Andrzej
2.3MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-12-11 15:21
Schulz Andrzej
400.49KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-12-13 13:31
Schulz Andrzej
569.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 27_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2018 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-12-14 13:25
Schulz Andrzej
217.69KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-12-14 13:26
Schulz Andrzej
1.82MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-12-21 10:57
Schulz Andrzej
350.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 28_Dostawy oleju napędowego w roku 2018 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-12-15 14:00
Schulz Andrzej
219.36KB
02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-12-19 14:31
Schulz Andrzej
113.72KB
03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-19 14:32
Schulz Andrzej
1.8MB
04_informacja z otwarcia ofert 04_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-12-22 13:34
Schulz Andrzej
365.23KB
05_informacja o wyborze oferty 05_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-12-27 15:21
Schulz Andrzej
552.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 29_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-12-21 15:30
Schulz Andrzej
218.39KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-12-21 15:34
Schulz Andrzej
1.82MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-12-28 12:33
Schulz Andrzej
365.58KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-12-29 13:57
Schulz Andrzej
553.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w I półroczu 2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-03-08 15:35
Schulz Andrzej
4.48MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-03-08 15:37
Schulz Andrzej
4.46MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-03-26 14:14
Schulz Andrzej
489.76KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-03-30 13:07
Schulz Andrzej
627.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-03-09 13:49
Schulz Andrzej
4.38MB
02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-03-09 13:56
Schulz Andrzej
2.08MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-03-26 14:15
Schulz Andrzej
469.95KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-03-30 13:08
Schulz Andrzej
618.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w I półroczu 2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-04-05 13:42
Schulz Andrzej
213.72KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-04-05 13:45
Schulz Andrzej
2.1MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-04-13 10:29
Schulz Andrzej
378.82KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-04-20 15:11
Schulz Andrzej
556.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-07-05 13:32
Schulz Andrzej
224KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-07-05 13:35
Schulz Andrzej
4.86MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-07-19 10:59
Schulz Andrzej
417.35KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-07-30 08:10
Schulz Andrzej
586.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2018 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-07-06 11:44
Schulz Andrzej
216KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-07-06 11:45
Schulz Andrzej
2.21MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-07-16 10:37
Schulz Andrzej
371.48KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-07-25 15:04
Schulz Andrzej
578.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa chodnika przy DP3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach – etap 2 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-08-13 15:34
Schulz Andrzej
217.54KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-08-13 15:35
Schulz Andrzej
2.5MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-08-29 12:32
Jureczka Joachim
351.59KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-09-11 12:38
Schulz Andrzej
534.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – etap 2 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-08-14 14:47
Schulz Andrzej
217.55KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-08-14 14:51
Schulz Andrzej
9.51MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-08-29 12:37
Jureczka Joachim
350.18KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-09-11 12:40
Schulz Andrzej
533.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Wykonanie części chodnika i odwodnienia przy DP 3534S w miejscowości Budziska – etap 1 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-08-17 13:26
Schulz Andrzej
216.55KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-08-17 13:31
Schulz Andrzej
10.93MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-09-03 14:08
Schulz Andrzej
342.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Wykonanie części chodnika i odwodnienia przy DP 3534S w miejscowości Budziska – etap 1 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-09-04 08:38
Schulz Andrzej
216.33KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-09-04 08:42
Schulz Andrzej
10.93MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-09-18 11:48
Schulz Andrzej
393.94KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-09-24 14:40
Schulz Andrzej
569.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-09-11 14:34
Schulz Andrzej
216.2KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-09-11 14:35
Schulz Andrzej
2.5MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-09-26 11:53
Schulz Andrzej
389.59KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-03 12:48
Schulz Andrzej
569.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Przebudowa chodnika przy DP 3516S ul. Raciborskiej w Tworkowie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-09-19 10:30
Schulz Andrzej
216.93KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-09-19 10:32
Schulz Andrzej
4.32MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-10-03 12:29
Schulz Andrzej
332.98KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-10-08 08:51
Schulz Andrzej
515.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Przebudowa chodnika w ciągu DP 3530S - ul. Borucka w Bojanowie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-09-20 15:04
Schulz Andrzej
218.08KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-09-20 15:06
Schulz Andrzej
4.26MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-10-04 13:40
Schulz Andrzej
336.41KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-10-10 15:07
Schulz Andrzej
519.36KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2018/2019 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-09-24 14:14
Schulz Andrzej
214.62KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-09-24 14:15
Schulz Andrzej
1.9MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-10-01 11:02
Schulz Andrzej
389.95KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-10-09 14:24
Schulz Andrzej
568.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S - ul. Długa w Krzanowicach [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-09-25 09:22
Schulz Andrzej
215.7KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-09-25 09:29
Schulz Andrzej
3.99MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-10-09 11:54
Schulz Andrzej
323.89KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2018/2019 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-10-02 14:38
Schulz Andrzej
215.81KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-10-02 14:39
Schulz Andrzej
2.73MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-10-09 14:51
Schulz Andrzej
452.49KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-15 09:45
Schulz Andrzej
587.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S, strona lewa jadąc w kierunku miejscowości Siedliska [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-05 11:31
Schulz Andrzej
217.46KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-10-05 11:33
Schulz Andrzej
4.19MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-10-19 10:43
Schulz Andrzej
418.54KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-10-19 14:39
Schulz Andrzej
386.81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S - ul. Długa w Krzanowicach [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-10-10 08:25
Schulz Andrzej
215.59KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-10-10 08:27
Schulz Andrzej
3.99MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-10-24 11:42
Schulz Andrzej
407.9KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-10-29 14:11
Schulz Andrzej
605.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-10-11 14:39
Schulz Andrzej
216.85KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-10-11 14:42
Schulz Andrzej
4.42MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-10-25 11:04
Schulz Andrzej
419.56KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-10-25 14:24
Schulz Andrzej
354.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-10-15 13:44
Schulz Andrzej
215.93KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-15 13:50
Schulz Andrzej
4.02MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-10-29 10:45
Schulz Andrzej
413.95KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-11-06 15:22
Schulz Andrzej
610.25KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S, strona lewa jadąc w kierunku miejscowości Siedliska [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-22 10:20
Schulz Andrzej
217.07KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-10-22 10:22
Schulz Andrzej
4.19MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-11-05 12:10
Schulz Andrzej
481.02KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-11-06 14:08
Schulz Andrzej
381.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Kopernika w Borucinie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-10-22 14:47
Schulz Andrzej
217.88KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-10-22 14:48
Schulz Andrzej
4.07MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-11-05 12:11
Schulz Andrzej
380.58KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-11-13 13:28
Schulz Andrzej
572.73KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22_Przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-10-26 10:20
Schulz Andrzej
217.12KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-10-26 10:22
Schulz Andrzej
4.42MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-11-09 11:08
Schulz Andrzej
515.52KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-11-16 14:34
Schulz Andrzej
686.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23_Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S, strona lewa jadąc w kierunku miejscowości Siedliska [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-11-07 09:18
Schulz Andrzej
218.04KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-11-07 09:21
Schulz Andrzej
4.19MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-11-22 10:45
Schulz Andrzej
431.65KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-11-28 14:20
Jureczka Joachim
622.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 24_Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Trulleya w Pietraszynie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-11-09 10:36
Schulz Andrzej
217.38KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-11-09 10:38
Schulz Andrzej
4.24MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-11-23 14:29
Schulz Andrzej
324.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 25_Dostawy oleju napędowego w roku 2019 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-12-06 13:20
Schulz Andrzej
223.55KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-06 13:22
Schulz Andrzej
1.91MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-12-13 10:42
Schulz Andrzej
361.64KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-12-18 14:46
Schulz Andrzej
540.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 26_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2019 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-12-14 13:40
Schulz Andrzej
220.32KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-12-14 13:45
Schulz Andrzej
1.92MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-12-21 10:16
Schulz Andrzej
361.62KB
04_informacja o wyborze oferty 04_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-12-24 10:20
Schulz Andrzej
552.95KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2019 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-02-04 13:30
Schulz Andrzej
221.65KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-02-04 13:32
Schulz Andrzej
5.16MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-02-18 13:57
Schulz Andrzej
397.17KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-02-21 14:50
Schulz Andrzej
563.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2019 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-02-04 14:08
Schulz Andrzej
220.81KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-02-04 14:10
Schulz Andrzej
2.79MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-02-18 13:58
Schulz Andrzej
389.02KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-02-21 14:51
Schulz Andrzej
562.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2019 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-03-05 12:56
Schulz Andrzej
214.79KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-03-05 12:57
Schulz Andrzej
2.21MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-03-13 12:04
Schulz Andrzej
359.57KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-04-03 08:33
Schulz Andrzej
552.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-04-26 14:19
Schulz Andrzej
217.48KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-04-26 14:21
Schulz Andrzej
2.48MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-05-10 11:34
Schulz Andrzej
470.33KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-05-29 15:00
Schulz Andrzej
692.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-05-27 14:07
Schulz Andrzej
218.56KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-05-27 14:09
Schulz Andrzej
2.18MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-06-10 10:52
Schulz Andrzej
468.25KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-06-18 13:54
Schulz Andrzej
589.8KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – etap 3 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-06-28 12:28
Schulz Andrzej
217.26KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-06-28 12:33
Schulz Andrzej
9.82MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-07-12 12:40
Schulz Andrzej
404.38KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-07-29 14:58
Schulz Andrzej
587.93KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa chodnika przy DP 3544S ul. Pamiątki w Pogrzebieniu [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-08-09 10:55
Schulz Andrzej
217.03KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-08-09 10:58
Schulz Andrzej
5.06MB
03_Informacja z otwarcia ofert 03_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-08-23 11:06
Jureczka Joachim
533.21KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-09-02 13:10
Schulz Andrzej
685.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2019/2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-10-02 10:00
Schulz Andrzej
215.56KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-10-07 12:11
Schulz Andrzej
2.78MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-10-09 13:52
Schulz Andrzej
549.59KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-10-16 14:24
Schulz Andrzej
599.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2019/2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-10-03 14:03
Schulz Andrzej
65.55KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-10-03 14:05
Schulz Andrzej
1.9MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-10-10 11:18
Schulz Andrzej
392.91KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-10-17 13:47
Schulz Andrzej
579.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Remonty odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego [ 7 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-10-17 15:39
Schulz Andrzej
223.6KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-10-17 15:48
Schulz Andrzej
29.72MB
03_aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 03_aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-10-18 14:25
Schulz Andrzej
586.91KB
04_Pytania i odpowiedzi do SIWZ 04_Pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-10-29 12:19
Schulz Andrzej
393.65KB
05_Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2 05_Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-10-29 14:34
Schulz Andrzej
507.65KB
06_informacja z otwarcia ofert 06_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-11-04 12:19
Schulz Andrzej
640.13KB
07_ogłoszenie o wyborze oferty 07_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-11-08 12:42
Schulz Andrzej
0.95MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Dostawy oleju napędowego w roku 2020 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 8 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-12-05 14:09
Schulz Andrzej
223.42KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-12-05 14:10
Schulz Andrzej
887.73KB
03_Pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-12-10 13:45
Schulz Andrzej
478.77KB
04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-12-10 13:48
Schulz Andrzej
114.52KB
05_aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 05_aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-12-10 13:52
Schulz Andrzej
561.84KB
06_Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2 06_Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-12-11 12:27
Schulz Andrzej
380.28KB
07_informacja z otwarcia ofert 07_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-12-13 14:28
Schulz Andrzej
369.15KB
08_ogłoszenie o wyborze oferty 08_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-12-17 14:13
Schulz Andrzej
548.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-12-19 16:37
Schulz Andrzej
219.21KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-12-19 16:38
Schulz Andrzej
885.76KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-12-27 13:03
Schulz Andrzej
388.59KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-12-30 15:08
Schulz Andrzej
578.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w I półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-03-09 13:01
Schulz Andrzej
99.21KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
21-03-09 13:11
Schulz Andrzej
4.51MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-03-25 08:01
Schulz Andrzej
180.88KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-03-25 15:31
Schulz Andrzej
258.43KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-04-09 15:34
Schulz Andrzej
185.33KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-03-15 09:34
Schulz Andrzej
98.3KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-03-15 09:35
Schulz Andrzej
2.14MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-03-31 08:54
Schulz Andrzej
181.66KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-03-31 15:15
Schulz Andrzej
258.92KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-04-09 15:35
Schulz Andrzej
185.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w I półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-03-15 11:16
Schulz Andrzej
91.89KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-03-15 11:17
Schulz Andrzej
1.57MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-03-24 07:43
Schulz Andrzej
180.93KB
04_informacja z otwarcia ofert 04_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
21-03-24 16:07
Schulz Andrzej
257.88KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
21-04-15 14:32
Schulz Andrzej
184.62KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Remont ciągu pieszego przy DP 3502S w m. Maków [ 7 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-05-28 15:04
Schulz Andrzej
93.94KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-05-28 15:05
Schulz Andrzej
1.76MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-06-07 13:33
Schulz Andrzej
556.97KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-06-15 08:01
Schulz Andrzej
182.57KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-06-15 13:32
Schulz Andrzej
254.92KB
06_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 06_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-06-28 14:34
Schulz Andrzej
253.92KB
07_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 07_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-06-29 14:55
Schulz Andrzej
245.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzezkiej w m. Pogrzebień [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-05-31 13:02
Schulz Andrzej
93.81KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-05-31 13:04
Schulz Andrzej
1.91MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-06-07 13:34
Schulz Andrzej
557.08KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-06-16 08:12
Schulz Andrzej
181.79KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-06-16 13:57
Schulz Andrzej
259.39KB
06_Ogłoszenie o wyborze oferty 06_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-06-24 14:43
Schulz Andrzej
184.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-06-02 13:17
Schulz Andrzej
93.68KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-06-02 13:18
Schulz Andrzej
1.91MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-06-07 13:38
Schulz Andrzej
556.95KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-06-18 12:10
Schulz Andrzej
183.24KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-06-18 13:27
Schulz Andrzej
256.73KB
06_Ogłoszenie o wyborze oferty 06_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-07-14 13:30
Schulz Andrzej
182.73KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – etap 4 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-06-08 10:48
Schulz Andrzej
89.1KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-06-08 10:49
Schulz Andrzej
9.16MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-06-24 12:15
Schulz Andrzej
181.6KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-06-24 14:04
Schulz Andrzej
257.92KB
05_ogłoszenie o wyborze oferty 05_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-07-09 14:11
Schulz Andrzej
183.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2021 [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-07-06 14:18
Schulz Andrzej
92.54KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-07-06 14:29
Schulz Andrzej
1.57MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-07-15 13:57
Schulz Andrzej
183.72KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-07-15 14:32
Schulz Andrzej
254.43KB
05_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 05_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-08-02 14:49
Schulz Andrzej
251.75KB
06_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 06_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-08-03 13:25
Schulz Andrzej
244.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Remont ciągu pieszego przy DP 3502S w m. Maków [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-07-14 08:14
Schulz Andrzej
93.58KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-07-14 08:15
Schulz Andrzej
1.91MB
03_informacja o kwocie 03_informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-08-02 12:48
Schulz Andrzej
182.58KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-08-02 14:11
Schulz Andrzej
257.72KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-08-09 13:37
Schulz Andrzej
183.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-07-14 13:02
Schulz Andrzej
93.89KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-07-14 13:03
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-08-03 10:26
Schulz Andrzej
183.29KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-08-03 13:18
Schulz Andrzej
255.98KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-08-05 12:56
Schulz Andrzej
245.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-07-16 08:04
Schulz Andrzej
100.38KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-07-16 08:05
Schulz Andrzej
4.51MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-08-04 10:38
Schulz Andrzej
180.7KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-08-04 13:28
Schulz Andrzej
257.96KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-08-24 10:58
Schulz Andrzej
185.36KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-07-16 15:07
Schulz Andrzej
93.69KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-07-16 15:09
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-08-05 10:44
Schulz Andrzej
183.9KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-08-05 12:46
Schulz Andrzej
257.08KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-08-17 14:58
Schulz Andrzej
183.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-08-10 10:00
Schulz Andrzej
93.88KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-08-10 10:01
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-08-25 12:22
Schulz Andrzej
183.3KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-08-25 13:07
Schulz Andrzej
253.53KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-08-30 14:24
Schulz Andrzej
245.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2021/2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-08-12 14:32
Schulz Andrzej
89.7KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-08-12 14:33
Schulz Andrzej
2.01MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-08-20 10:14
Schulz Andrzej
181.63KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-08-20 11:43
Schulz Andrzej
251.06KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-08-31 14:37
Schulz Andrzej
183.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-08-16 08:22
Schulz Andrzej
92.49KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-08-16 08:23
Schulz Andrzej
1.57MB
02_Informacja o kwocie 02_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-08-25 10:52
Schulz Andrzej
181KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-08-25 12:20
Schulz Andrzej
255.68KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-09-07 10:33
Schulz Andrzej
183.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-08-17 10:21
Schulz Andrzej
94.5KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-08-17 10:21
Schulz Andrzej
1.54MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-08-25 14:39
Schulz Andrzej
316.26KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-09-02 11:02
Schulz Andrzej
183.1KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-09-02 13:00
Schulz Andrzej
258.74KB
06_Ogłoszenie o wyborze oferty 06_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-09-15 14:44
Schulz Andrzej
183.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-08-31 14:08
Schulz Andrzej
115.6KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-08-31 14:09
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-09-15 13:13
Schulz Andrzej
183.29KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
21-09-15 13:55
Schulz Andrzej
256.02KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
21-09-24 12:17
Schulz Andrzej
183.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-09-21 12:49
Schulz Andrzej
115.81KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-09-21 12:50
Schulz Andrzej
2MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-10-07 11:30
Schulz Andrzej
184.77KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-10-07 12:47
Schulz Andrzej
257.19KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-15 14:30
Schulz Andrzej
183KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzezkiej w m. Pogrzebień, etap II [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-09-28 11:27
Schulz Andrzej
115.71KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-09-28 11:28
Schulz Andrzej
2.09MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-10-14 11:45
Schulz Andrzej
181.83KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-10-14 12:38
Schulz Andrzej
256.24KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-10-25 14:58
Schulz Andrzej
182.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice, etap II [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-09-28 14:01
Schulz Andrzej
115.5KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-09-28 14:02
Schulz Andrzej
2.09MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-10-14 11:46
Schulz Andrzej
182.42KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-10-14 12:49
Schulz Andrzej
255.91KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-11-09 14:32
Schulz Andrzej
182.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice, etap II [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-09-28 15:02
Schulz Andrzej
115.51KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-09-28 15:03
Schulz Andrzej
2.17MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-10-14 11:48
Schulz Andrzej
181.48KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-10-14 13:20
Schulz Andrzej
255.32KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-10-25 14:59
Schulz Andrzej
182.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2021/2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-10-08 13:13
Schulz Andrzej
102.87KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-10-08 13:14
Schulz Andrzej
1.25MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-10-18 12:09
Schulz Andrzej
181.57KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-18 13:20
Schulz Andrzej
252.2KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-10-28 14:20
Schulz Andrzej
182.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23_Przebudowa elementów pasa drogowego na odcinku DP 3523S w m. Strzybnik [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-10-11 15:33
Schulz Andrzej
115.6KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-11 15:34
Schulz Andrzej
1.91MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-10-26 12:37
Schulz Andrzej
182.49KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-10-26 13:15
Schulz Andrzej
253.89KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-11-03 14:43
Schulz Andrzej
180.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 24_Odmulenie, oczyszczenie rowów zlokalizowanych przy drogach powiatowych [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-10-22 14:59
Schulz Andrzej
116.91KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-10-22 15:00
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-11-08 12:44
Schulz Andrzej
180.44KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-11-08 13:40
Schulz Andrzej
255.5KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-11-12 15:01
Schulz Andrzej
184.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 25_Odmulenie, oczyszczenie rowów, ścinka poboczy na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-10-28 15:47
Schulz Andrzej
121.08KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-10-28 15:48
Schulz Andrzej
1.55MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-11-12 12:49
Schulz Andrzej
182.17KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-11-12 13:31
Schulz Andrzej
255KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-12-21 13:46
Schulz Andrzej
183.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 26_Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-11-17 15:28
Schulz Andrzej
105.43KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-11-17 15:29
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-11-22 15:09
Schulz Andrzej
314.65KB
04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-11-23 14:30
Schulz Andrzej
320.43KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-11-25 14:02
Schulz Andrzej
243.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 27_Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-11-26 18:07
Schulz Andrzej
105.44KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-11-26 18:10
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-11-30 12:17
Schulz Andrzej
317.84KB
04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-12-01 10:57
Schulz Andrzej
315.95KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-12-06 14:45
Schulz Andrzej
243.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 28_Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu [ 9 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-12-08 15:06
Schulz Andrzej
105.45KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-08 15:08
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-12-15 08:35
Schulz Andrzej
329.43KB
04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert 04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-12-15 08:39
Schulz Andrzej
36.81KB
05_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert 05_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-12-17 11:06
Schulz Andrzej
319.79KB
06_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert 06_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-12-17 11:09
Schulz Andrzej
36.81KB
07_Informacja o kwocie 07_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-12-21 13:38
Schulz Andrzej
183.79KB
08_Informacja z otwarcia ofert 08_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-12-21 14:18
Schulz Andrzej
256.6KB
09_Ogłoszenie o wyborze oferty 09_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-12-23 14:11
Schulz Andrzej
182.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 29_Dostawy oleju napędowego w roku 2022 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-12-13 15:32
Schulz Andrzej
113.34KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-12-13 15:35
Schulz Andrzej
1.22MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-21 12:44
Schulz Andrzej
181.53KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-21 13:37
Schulz Andrzej
250.83KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-12-23 14:16
Schulz Andrzej
180.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 30_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-12-14 16:10
Schulz Andrzej
112.45KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-12-14 16:10
Schulz Andrzej
1.27MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-12-22 12:29
Schulz Andrzej
183.87KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-12-22 13:34
Schulz Andrzej
256.31KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-01-27 14:37
Schulz Andrzej
243.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-02-04 08:57
Schulz Andrzej
114.79KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-02-04 08:58
Schulz Andrzej
1.27MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-02-14 12:05
Schulz Andrzej
182.64KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-02-14 13:18
Schulz Andrzej
253.95KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
22-02-15 14:34
Schulz Andrzej
243.89KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-02-09 12:46
Schulz Andrzej
127.43KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-02-09 12:47
Schulz Andrzej
4.51MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-02-25 11:01
Schulz Andrzej
181.42KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
22-02-25 12:23
Schulz Andrzej
254.27KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-03-08 13:37
Schulz Andrzej
183.62KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-02-09 13:47
Schulz Andrzej
124.51KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-02-09 13:48
Schulz Andrzej
2.14MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-02-25 11:02
Schulz Andrzej
182.64KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
22-02-25 14:16
Schulz Andrzej
258.38KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
22-03-09 14:56
Schulz Andrzej
184.62KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-02-22 12:17
Schulz Andrzej
110.13KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-02-22 12:18
Schulz Andrzej
1.27MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-03-02 12:11
Schulz Andrzej
182.96KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-03-02 13:24
Schulz Andrzej
252.67KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-03-22 14:38
Schulz Andrzej
181.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-04-12 13:19
Schulz Andrzej
110.12KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-04-12 13:20
Schulz Andrzej
1.57MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-04-20 12:09
Schulz Andrzej
181.5KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
22-04-20 13:17
Schulz Andrzej
255.49KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-05-06 13:24
Schulz Andrzej
183.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Konserwacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3504S Kornice – Pawłów [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-07-22 14:40
Schulz Andrzej
115.59KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-07-22 14:41
Schulz Andrzej
1.69MB
03 Informacja o kwocie 03 Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-08-11 12:35
Schulz Andrzej
182.89KB
04 Informacja z otwarcia ofert 04 Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-08-11 13:26
Schulz Andrzej
256.28KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-08-22 15:08
Schulz Andrzej
182.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2022/2023 [ 7 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-08-18 14:35
Schulz Andrzej
106.21KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-08-18 14:36
Schulz Andrzej
2.01MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-08-25 13:51
Schulz Andrzej
2.01MB
04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert 04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-08-25 14:04
Schulz Andrzej
36.81KB
05_Informacja o kwocie 05_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-08-30 12:39
Schulz Andrzej
182.72KB
06_Informacja z otwarcia ofert 06_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-08-30 13:17
Schulz Andrzej
249.99KB
07_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 07_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-09-01 15:21
Schulz Andrzej
244.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2022/2023 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-09-12 14:20
Schulz Andrzej
106.21KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-09-12 14:21
Schulz Andrzej
2.01MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-09-21 12:51
Schulz Andrzej
183.85KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-09-21 13:16
Schulz Andrzej
250.16KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-10-03 14:03
Schulz Andrzej
183.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2022/2023 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-09-21 08:43
Schulz Andrzej
100.19KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-21 08:44
Schulz Andrzej
1.25MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-10-04 15:47
Schulz Andrzej
244.39KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2022/2023 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-10-05 15:13
Schulz Andrzej
100.25KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-10-05 15:14
Schulz Andrzej
1.26MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-10-13 12:30
Schulz Andrzej
182.74KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-10-13 13:09
Schulz Andrzej
252.97KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-10-28 12:30
Schulz Andrzej
182.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Ścinka poboczy na odcinkach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-11-03 15:29
Schulz Andrzej
115.8KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-11-03 15:31
Schulz Andrzej
1.75MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-11-18 12:40
Schulz Andrzej
181.57KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-11-18 13:40
Schulz Andrzej
255.6KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-12-02 15:15
Schulz Andrzej
184.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Dostawy oleju napędowego w roku 2023 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-12-07 13:28
Schulz Andrzej
109.04KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-12-07 13:29
Schulz Andrzej
1.22MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-12-16 07:38
Schulz Andrzej
182.83KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-12-16 08:09
Schulz Andrzej
250.62KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-12-19 15:13
Schulz Andrzej
180.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2023 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-12-13 12:03
Schulz Andrzej
110.1KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-12-13 12:04
Schulz Andrzej
1.27MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-12-21 13:04
Schulz Andrzej
181.74KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-12-21 13:37
Schulz Andrzej
254.06KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-12-30 12:24
Schulz Andrzej
181.93KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-03-03 15:26
Schulz Andrzej
141.22KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-03-03 15:42
Schulz Andrzej
4.54MB
03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-03-16 09:06
Schulz Andrzej
34.81KB
04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-03-22 14:26
Schulz Andrzej
243.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-03-03 15:35
Schulz Andrzej
142.03KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-03-03 15:43
Schulz Andrzej
2.17MB
03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-03-16 09:08
Schulz Andrzej
34.78KB
04_ogłoszenie o wyniku postępowania 04_ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-21 08:33
Schulz Andrzej
66.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-03-22 14:26
Schulz Andrzej
139.24KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-03-22 14:28
Schulz Andrzej
4.54MB
03_ogłoszenie o wyniku postępowania 03_ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-04-17 08:03
Schulz Andrzej
66.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-04-13 11:01
Schulz Andrzej
126.51KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-04-13 11:02
Schulz Andrzej
1.6MB
03_ogłoszenie o wyniku postępowania 03_ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-05-23 13:39
Schulz Andrzej
66.86KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-06-07 09:10
Schulz Andrzej
132.53KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-06-07 09:11
Schulz Andrzej
1.57MB
03_ogłoszenie o wyniku postępowania 03_ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
23-08-08 10:17
Schulz Andrzej
66.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2023/2024 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-10-05 14:59
Schulz Andrzej
124.74KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-05 14:59
Schulz Andrzej
2.02MB
03_ogłoszenie o wyniku postępowania 03_ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-27 11:26
Schulz Andrzej
65.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-12 12:12
Schulz Andrzej
120.61KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-10-12 12:12
Schulz Andrzej
1.27MB
03_ogłoszenie o wyniku postępowania 03_ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-16 07:45
Schulz Andrzej
65.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne koron drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 2 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-24 14:43
Schulz Andrzej
130.58KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
23-11-24 14:45
Schulz Andrzej
1.86MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-02-07 08:09
Schulz Andrzej
165.77KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-02-07 08:11
Schulz Andrzej
4.1MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
20-02-24 11:44
Schulz Andrzej
466.11KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
20-02-27 13:27
Schulz Andrzej
600.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-02-07 08:41
Schulz Andrzej
165.28KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-02-07 08:42
Schulz Andrzej
1.74MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
20-02-24 11:45
Schulz Andrzej
439.98KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-02-27 13:27
Schulz Andrzej
593.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-03-25 10:18
Schulz Andrzej
159.68KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-03-25 10:20
Schulz Andrzej
1.16MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
20-04-03 10:42
Schulz Andrzej
456.27KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-04-10 15:32
Schulz Andrzej
622.17KB
05_ogłoszenie o ponowionym wyborze oferty 05_ogłoszenie o ponowionym wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-04-21 13:18
Schulz Andrzej
626.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Mechaniczna ścinka poboczy oraz oczyszczenie dna rowów i skarp odcinków dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-04-10 16:01
Schulz Andrzej
165.34KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-04-10 16:04
Schulz Andrzej
1.59MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-04-27 10:21
Schulz Andrzej
427.06KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-05-04 13:19
Schulz Andrzej
626.76KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2020/2021 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-09-04 12:42
Schulz Andrzej
155.45KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-04 12:44
Schulz Andrzej
854.14KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-09-14 11:08
Schulz Andrzej
424.54KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-09-23 12:11
Schulz Andrzej
596.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2020/2021 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-09-30 14:04
Schulz Andrzej
233.53KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-09-30 14:06
Schulz Andrzej
1.66MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
20-10-09 13:39
Schulz Andrzej
444.02KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-10-14 14:15
Schulz Andrzej
568.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap IV [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-10-02 14:09
Schulz Andrzej
236.62KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-10-02 14:10
Schulz Andrzej
1.6MB
03_pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-10-08 13:35
Schulz Andrzej
318.58KB
04_skorygowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04_skorygowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-10-08 13:36
Schulz Andrzej
1.6MB
05_informacja z otwarcia ofert 05_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-10-19 10:40
Schulz Andrzej
425.07KB
06_ogłoszenie o wyborze oferty 06_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-10-28 16:46
Schulz Andrzej
614.7KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Remont DW 421 od granicy z województwem opolskim w km 14+457 w kierunku m. Sławików [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-10-12 14:38
Schulz Andrzej
160.48KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-10-12 14:54
Schulz Andrzej
25.97MB
03_pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-10-22 14:26
Schulz Andrzej
2.9MB
04_informacja z otwarcia ofert 04_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-10-27 15:21
Schulz Andrzej
470.34KB
05_ogłoszenie o wyborze oferty 05_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-10-30 15:57
Schulz Andrzej
631.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-10-20 13:22
Schulz Andrzej
237.02KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-10-20 13:24
Schulz Andrzej
1.52MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-11-04 12:39
Schulz Andrzej
390.06KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-11-10 15:57
Schulz Andrzej
572.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Mechaniczna ścinka poboczy odcinków dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-11-04 10:14
Schulz Andrzej
236.79KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-11-04 10:16
Schulz Andrzej
1.5MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-11-19 12:57
Schulz Andrzej
394.87KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-11-25 16:32
Schulz Andrzej
580.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Remont odcinka ciągu pieszego przy DP 3543S w miejscowości Pogrzebień [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-11-05 13:16
Schulz Andrzej
235.57KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-11-05 13:19
Schulz Andrzej
1.51MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-11-20 13:18
Schulz Andrzej
449.22KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-11-26 16:10
Schulz Andrzej
624.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Remonty nawierzchni ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-11-06 13:58
Schulz Andrzej
235.55KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-11-06 13:59
Schulz Andrzej
1.53MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-11-23 17:07
Schulz Andrzej
443.7KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-11-30 13:10
Schulz Andrzej
648.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Dostawy oleju napędowego w roku 2021 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-12-10 18:15
Schulz Andrzej
162.43KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-12-10 18:17
Schulz Andrzej
876.58KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-12-18 14:24
Schulz Andrzej
362.69KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-12-22 16:28
Schulz Andrzej
551.83KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2021 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-12-10 18:59
Schulz Andrzej
238.59KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-12-10 19:00
Schulz Andrzej
876.4KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-12-18 14:24
Schulz Andrzej
358.04KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-12-22 16:29
Schulz Andrzej
549.85KB

Redakcja strony: Zamówienia publiczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11983