Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu z siedzibą: 47 – 400 Racibórz ul. 1 Maja 3.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania odpowiednich przepisów prawa,

- operatorom pocztowym oraz firmom świadczącym usługi kurierskie,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania postępowania lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania..

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1195