Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Usuwanie pojazdów z dróg

Informacja dla właścicieli / użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

WARUNKI  ODBIORU  Z  PARKINGU  POJAZDU USUNIĘTEGO  Z  DROGI  PUBLICZNEJ

 

Jednostka prowadząca

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ul. 1 Maja 3

Lokalizacja parkingu : 47-400 Racibórz ul. 1 Maja 3

Wymagane dokumenty

- zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia    pojazdu ( jeśli jest to określone w dyspozycji usunięcia )

-  dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej pojazd

- dokument upoważniający do używania pojazdu ( np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, umowa kupna -sprzedaży, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe )

Miejsce złożenia wymaganych dokumentów

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu. 

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów. 

Pojazd wydawany jest osobie wskazanej w zezwoleniu lub właścicielowi  (posiadaczowi) widniejącemu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, umowie kupna-sprzedaży lub pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Odholowane pojazdy można odebrać z parkingu strzeżonego w dniach pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:30

Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy uiścić w kasie PZD w Raciborzu w godzinach od 7:15 do 14:45  lub na poniżej wskazany rachunek bankowy:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

VeloBank S.A.  nr  61 1560 1140 2005 2996 3000 0007  

Opłaty  

Opłaty naliczane są na podstawie stawek przyjętych na dany rok kalendarzowy.  W roku 2024 obowiązują stawki określone Uchwałą Nr LVII/443/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2024 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego

https://bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_rady/idu:11570.html

Podstawa prawna

Art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.);

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2285 );

Uchwała nr LVII/443/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2024 roku na obszarze powiatu Raciborskiego

Tryb odwoławczy

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotu, który taką dyspozycję wydał.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w PZD znajdują się na stronie internetowej bip.powiatraciborski.pl w zakładce „ jednostki organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu/ochrona danych osobowych”.

Redakcja strony: Usuwanie pojazdów z drógRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 220