Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydziały Starostwa

Komórki organizacyjne (wydziały/referaty) Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Wydział Organizacyjny

SEKRETARZ: Beata Bańczyk
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

BIURO OBSŁUGI STAROSTY

Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 390
tel. 32 45 97 367
tel. 507 228 870
fax 32 415 87 36
e-mail:

REFERAT ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK: Ewa Mekeresz
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 377
fax 32 415 87 36
e-mail: l

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - CENTRALA

Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail: l

Wydział Komunikacji i Transportu

NACZELNIK: Andrzej Chwalczyk
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 311
fax 32 45 97 310
e-mail:

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

KIEROWNIK: Barbara Sofronów
tel. 32 45 97 320
fax 32 45 97 326
e-mail:

REFERAT TRANSPORTU DROGOWEGO

KIEROWNIK: Rajmund Ignacy
tel. 32 45 97 315
fax 32 45 97 326
e-mail:

BIURO INFORMACJI DLA KLIENTÓW

tel. 32 45 97 398
pok. nr 3

Wydział Geodezji

NACZELNIK: Piotr Blochel
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 356
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI i MAPY NUMERYCZNEJ
KIEROWNIK: Ewa Białuska
tel. 32 45 97 352
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
KIEROWNIK: Barbara Fojcik
tel. 32 45 97 359
fax 32 45 97 360
e-mail:

Wydział Finansowy

SKARBNIK POWIATU: Roman Nowak
KIEROWNIK KSIĘGOWOŚCI: Gabriela Gieda
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 340, 341
fax 32 415 87 36
e-mail:


Referat Audytu i Kontroli 

KIEROWNIK - AUDYTOR WEWNĘTRZNY: Beata Stuchly
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 384
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

PEŁNOMOCNIK: Stanisław Wojciechowski 
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 319
fax 32 415 87 36

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Anna Szukalska
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

KIEROWNIK: Krzysztof Szydłowski
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 412 06 02-03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail:

Referat Gospodarki Nieruchomościami

KIEROWNIK: Zbigniew Rydzek
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 330
e-mail:

Referat Architektury i Budownictwa

KIEROWNIK: Leszek Szymczak
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 389
e-mail:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KIEROWNIK: Barbara Kostka
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt, zaświadczenia o lasach)
tel. 32 45 97 335 (wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, geologia)
tel. 32 45 97 336 (ochrona przyrody, leśnictwo)
tel. 32 45 97 337 (dotacje, rolnictwo, łowiectwo)
tel. 32 45 97 338 (ochrona środowiska)
fax 32 45 97 361
e-mail:

Referat Spraw Społecznych

KIEROWNIK: Aleksander Kasprzak
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail:

Ośrodek Infromacji dla Osób Niepełnosprawnych

Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 349
e-mail:
www.oidon-raciborz.pl

Referat Edukacji

KIEROWNIK: Danuta Miensopust
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 306, 307
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Inwestycji i Remontów

KIEROWNIK: Roman Peikert
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 364
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Rozwoju Powiatu

KIEROWNIK: Karolina Kunicka
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 367
tel. 604 155 907
tel. 32 45 97 366 (fundusze zewnętrzne)
tel. 32 45 97 308 (kultura)
tel. 32 45 97 309 (sport)
e-mail:
e-mail:
e-mail:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności 

PRZEWODNICZĄCA: Joanna Koczwara-Kozłowska
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
tel.: 32 415 21 01, 32 415 21 02
fax: 32 415 21 03
e-mail:

Redakcja strony: Wydziały StarostwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 66885