Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydziały Starostwa

Komórki organizacyjne (wydziały/referaty) Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Wydział Organizacyjny

SEKRETARZ POWIATU: Beata Bańczyk
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:
e-mail:

BIURO OBSŁUGI STAROSTY
KIEROWNIK:
 
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 308 (kultura)
tel. 32 45 97 367, 390 (promocja)
tel. 507 228 870
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:

REFERAT ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK: Ewa Mekeresz
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 377
fax 32 415 87 36
e-mail: l

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - CENTRALA

Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail: l

Wydział Komunikacji i Transportu

NACZELNIK: Andrzej Chwalczyk
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 311
fax 32 45 97 310
e-mail:

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

KIEROWNIK: Agnieszka Bartula
tel. 32 45 97 320
fax 32 45 97 326
e-mail:

REFERAT TRANSPORTU DROGOWEGO

KIEROWNIK: Rajmund Ignacy
tel. 32 45 97 315
fax 32 45 97 326
e-mail:

BIURO INFORMACJI DLA KLIENTÓW

tel. 32 45 97 398
pok. nr 3

Wydział Geodezji

NACZELNIK: Piotr Blochel
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 356
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI i MAPY NUMERYCZNEJ
KIEROWNIK: Ewa Białuska
tel. 32 45 97 352
fax 32 45 97 360
e-mail:

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
KIEROWNIK: Barbara Fojcik
tel. 32 45 97 359
fax 32 45 97 360
e-mail:

Wydział Finansowy

SKARBNIK POWIATU: Roman Nowak

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
KIEROWNIK: Gabriela Gieda
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 340, 341
fax 32 415 87 36
e-mail:


Audytor Wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY: Elżbieta Fleszer
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 384
fax 32 415 87 36
e-mail:
e-mail:

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

PEŁNOMOCNIK: Stanisław Wojciechowski 
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 319
fax 32 415 87 36

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Anna Szukalska
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

KIEROWNIK: Krzysztof Szydłowski
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 412 06 02-03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail:

Referat Gospodarki Nieruchomościami

KIEROWNIK: Zbigniew Rydzek
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 330
e-mail:

Referat Architektury i Budownictwa

KIEROWNIK: Andrzej Skora
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 389
e-mail:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KIEROWNIK: Barbara Kostka
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt, zaświadczenia o lasach)
tel. 32 45 97 335 (ochrona przyrody, leśnictwo)
tel. 32 45 97 336 (ochrona powietrza, karty wędkarskie)
tel. 32 45 97 337 (wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, geologia)
tel. 32 45 97 338 (dotacje, rolnictwo, łowiectwo)
fax 32 45 97 361
e-mail:

Referat Spraw Społecznych

KIEROWNIK: Aleksander Kasprzak
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail:

Ośrodek Infromacji dla Osób Niepełnosprawnych

Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 349
e-mail:
www.oidon-raciborz.pl

Referat Edukacji

KIEROWNIK: Ewa Bohr-Cyfka
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 306, 307 (edukacja)
tel. 32 45 97 309 (sport)
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Inwestycji i Remontów

KIEROWNIK: Roman Peikert
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 364 
fax 32 415 87 36
e-mail:

Referat Funduszy Zewnętrznych

KIEROWNIK: Hanna Apacka
Pl. Okrzei 4a, 47-400 Racibórz
tel. 32 45 97 366 
fax 32 415 87 36
e-mail:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

PRZEWODNICZĄCA: Joanna Koczwara-Kozłowska
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
tel.: 32 415 21 01, 32 415 21 02
fax: 32 415 21 03
e-mail:

Redakcja strony: Wydziały StarostwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 97596