Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r.

Aktualizacja rejestru osuwisk na obszarze
powiatu raciborskiego
(stan na 2020 rok)

Starosta Raciborski realizując obowiązek wynikający z art. 110a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 121, poz. 840) w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi prowadzi Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

W oparciu o ww. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. opracowano rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu raciborskiego. W 2015 r. dokonano aktualizacji rejestru, dane dostępne w linku: https://bip.powiatraciborski.pl/starostwo_powiatowe/tereny_zagrozone_ruchami_masowymi.html

W 2020 r. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy przekazał „Mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 – powiat  raciborski, woj. śląskie”.

Dane na temat osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi są dostępne w aplikacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja).

W celu uzyskania karty rejestracyjnej osuwiska, należy wystąpić z wnioskiem do Starosty Raciborskiego podając numer karty wraz ze wskazaniem celu wykorzystania przedmiotowej karty. Po złożeniu wniosku Starosta Raciborski występuje do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego o wyrażenie zgody na udostępnienie karty rejestracyjnej zainteresowanemu podmiotowi. Po uzyskaniu zgody, Starosta udostępnia kartę wnioskodawcy.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan 2020 r. [ 2 ]
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych 2020.pdf Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-06-03 11:29
Kura Szymon
2.93MB
mapa osuwisk i terenów zagrożonych 2020.tif mapa osuwisk i terenów zagrożonych 2020.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
20-06-03 11:28
Kura Szymon
2.79MB

Redakcja strony: Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 492