Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r.

Aktualizacja rejestru zawierającego informacje o ruchach masowych ziemi na obszarze powiatu raciborskiego
(stan od 2020 rok)

Starosta Raciborski realizując obowiązek wynikający z art. 110a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r.  w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2270) prowadzi Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

W oparciu o ww. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r.  w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2270) opracowano rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu raciborskiego. W 2015 r. dokonano aktualizacji rejestru, dane dostępne w linku: https://bip.powiatraciborski.pl/starostwo_powiatowe/tereny_zagrozone_ruchami_masowymi.html 
Rejestr był aktualny do końca 2019 roku.

W 2020 r. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy przekazał „Mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 – powiat raciborski, woj. śląskie”.

Dane na temat osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi są dostępne w aplikacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3).

W celu uzyskania karty rejestracyjnej osuwiska, należy wystąpić z wnioskiem do Starosty Raciborskiego podając numer karty wraz ze wskazaniem celu wykorzystania przedmiotowej karty.

Rejestr i mapa zawierające informacje o ruchach masowych ziemi od 2020 r.
Aktualna mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi od 2020 r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r. [ 2 ]
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych od 2020.pdf Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych od 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
20-06-03 11:29
Kura Szymon
2.93MB
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych od 2020 - uzupełnienie z 2022 o jeden teren Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych od 2020 - uzupełnienie z 2022 o jeden teren
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-11-21 15:08
Kura Szymon
20.47KB

Redakcja strony: Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 882