Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Architektura i budownictwo

UWAGA!
Prosimy o nieskładanie wniosków i uzupełnień poprzez adres e-mail - wnioski takie nie będą rozpatrywane.

Wnioski i uzupełnienia drogą elektroniczną można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pozwolenie na budowę [ 5 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5019
20-09-24 09:32
Kroczek Dorota
254.28KB
Wzór wniosku (Druk PB-1) Wzór wniosku (Druk PB-1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8516
22-10-11 14:17
Kroczek Dorota
135.02KB
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-4) Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę (druk B-4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3316
16-12-16 10:28
Pelc Anna
48.5KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7576
21-06-30 11:30
Kroczek Dorota
121.26KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
18-10-29 10:17
Kroczek Dorota
93.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pozwolenie na rozbiórkę [ 4 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2242
20-09-24 10:03
Kroczek Dorota
174.13KB
Wzór wniosku - DRUK PB-3 Wzór wniosku - DRUK PB-3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2888
21-03-01 13:09
Kroczek Dorota
732.52KB
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (druk B-4) Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (druk B-4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1072
16-12-16 10:30
Pelc Anna
48.5KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
18-10-29 10:23
Kroczek Dorota
93.75KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przeniesienie pozwolenia na budowę na innego inwestora [ 3 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1877
21-01-22 10:27
Kroczek Dorota
319.88KB
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę  DRUK PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę DRUK PB-9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1495
21-02-23 09:44
Kroczek Dorota
825.24KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1668
21-06-30 11:32
Kroczek Dorota
121.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydanie dziennika budowy/rozbiórki [ 1 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3172
23-02-14 14:26
Pelc Anna
135.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zaświadczenie o samodzielności lokali lub do ksiąg wieczystych [ 1 ]
KARTA USŁUG - 01.06.2018.pdf KARTA USŁUG - 01.06.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
20-09-24 13:19
Kroczek Dorota
248.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zgłoszenie budowy i robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (dla inwestycji nie wymagających opracowania projektu) [ 4 ]
KARTA USŁUG 01.06.2018.pdf KARTA USŁUG 01.06.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1866
21-01-21 15:03
Kroczek Dorota
255.99KB
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych  - DRUK PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych - DRUK PB-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8948
21-03-03 12:56
Kroczek Dorota
132.32KB
Zgłoszenie rozbiórki PB-4.pdf Zgłoszenie rozbiórki PB-4.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
21-02-22 11:15
Kroczek Dorota
718.35KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4257
21-06-30 11:33
Kroczek Dorota
121.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zgłoszenie budowy i robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (dla inwestycji wymagających opracowania projektu) [ 6 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1057
21-01-21 12:24
Kroczek Dorota
256.19KB
Wzór wniosku - zgłoszenie robót budowlanych PB-2 Wzór wniosku - zgłoszenie robót budowlanych PB-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2520
21-07-01 08:21
Kroczek Dorota
1.18MB
Wzór wniosku - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk PB-2a) Wzór wniosku - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk PB-2a)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1173
21-02-18 12:27
Kroczek Dorota
831.72KB
Przeniesienie zgłoszenia - DRUK PB-11.pdf Przeniesienie zgłoszenia - DRUK PB-11.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
21-02-23 10:42
Kroczek Dorota
859.04KB
Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk B-4) Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk B-4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 972
16-12-16 10:42
Pelc Anna
48.5KB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1203
21-06-30 11:34
Kroczek Dorota
121.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części [ 3 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3238
20-09-24 14:14
Kroczek Dorota
251.48KB
Wzór wniosku - DRUK PB-18 Wzór wniosku - DRUK PB-18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1529
21-02-17 13:29
Kroczek Dorota
1.47MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1526
21-06-30 11:35
Kroczek Dorota
121.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana pozwolenia na budowę [ 4 ]
Karta usług Karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1856
20-09-28 15:12
Kroczek Dorota
246.69KB
Wzór wniosku (druk PB-7) Wzór wniosku (druk PB-7)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1594
21-06-30 11:46
Kroczek Dorota
129.26KB
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1072
21-06-30 11:35
Kroczek Dorota
121.26KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-10-29 10:29
Kroczek Dorota
93.75KB

Redakcja strony: Architektura i budownictwoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 35852