Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Gospodarka Nieruchomościami

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-01-30 15:44
Dyrszka Aleksandra
166KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-01-30 16:25
Dyrszka Aleksandra
171KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Czasowe udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-01-30 15:58
Dyrszka Aleksandra
171KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-01-30 15:59
Dyrszka Aleksandra
160KB
wzór wniosku 4.doc wzór wniosku 4.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-07-10 16:17
Dyrszka Aleksandra
29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-01-30 16:01
Dyrszka Aleksandra
70KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatne przyznanie własności działki gruntu oraz działki obejmującej budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-01-30 16:08
Dyrszka Aleksandra
162.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Oddawanie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa w trwały zarząd [ 3 ]
karta usług. karta usług.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-01-30 16:11
Dyrszka Aleksandra
167KB
wzór wniosku 1 wzór wniosku 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-05-30 13:22
Dyrszka Aleksandra
35KB
wzór wniosku 2 wzór wniosku 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-05-30 13:22
Dyrszka Aleksandra
35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności [ 5 ]
wzór oświadczenia przedsiębiorcy.rtf wzór oświadczenia przedsiębiorcy.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-02-11 11:31
Dyrszka Aleksandra
61.07KB
wzór oświadczenia wzór oświadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-12-12 15:20
Dyrszka Aleksandra
31.5KB
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-12-27 15:01
Dyrszka Aleksandra
179.5KB
wzor wniosku nr 1.doc wzor wniosku nr 1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-22 10:49
Dyrszka Aleksandra
34.5KB
wzor wniosku nr 2.doc wzor wniosku nr 2.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-22 10:50
Dyrszka Aleksandra
37.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [ 2 ]
karta usług.doc karta usług.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-01-30 16:13
Dyrszka Aleksandra
173KB
wzór wniosku.doc wzór wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-07-10 16:19
Dyrszka Aleksandra
30KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości i stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa w trybie przetargowym [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-01-30 16:15
Dyrszka Aleksandra
161KB
wzór wniosku wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-07-10 16:21
Dyrszka Aleksandra
28KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa oraz przekazywanie tego prawa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-01-30 16:16
Dyrszka Aleksandra
165KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów obciążających nieruchomość [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-01-30 16:17
Dyrszka Aleksandra
174.5KB
wzór wniosku.doc wzór wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-07-10 16:26
Dyrszka Aleksandra
32.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wywłaszczanie nieruchomości [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-01-30 16:19
Dyrszka Aleksandra
71.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zezwolenie na realizację inwestycji liniowej na nieruchomości, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na nie zgody [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-01-30 16:20
Dyrszka Aleksandra
72.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-01-30 16:22
Dyrszka Aleksandra
74.5KB
wzór wniosku.doc wzór wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-07-10 16:28
Dyrszka Aleksandra
38.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-01-30 16:24
Dyrszka Aleksandra
72.5KB

Redakcja strony: Gospodarka NieruchomościamiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4787