Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Gospodarka Nieruchomościami

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
18-01-30 15:44
Dyrszka Aleksandra
166KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
18-01-30 16:25
Dyrszka Aleksandra
171KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Czasowe udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-01-30 15:58
Dyrszka Aleksandra
171KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
18-01-30 15:59
Dyrszka Aleksandra
160KB
wzór wniosku 4.doc wzór wniosku 4.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-07-10 16:17
Dyrszka Aleksandra
29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-01-30 16:01
Dyrszka Aleksandra
70KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatne przyznanie własności działki gruntu oraz działki obejmującej budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
18-01-30 16:08
Dyrszka Aleksandra
162.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Oddawanie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa w trwały zarząd [ 3 ]
karta usług. karta usług.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
18-01-30 16:11
Dyrszka Aleksandra
167KB
wzór wniosku 1 wzór wniosku 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-05-30 13:22
Dyrszka Aleksandra
35KB
wzór wniosku 2 wzór wniosku 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-05-30 13:22
Dyrszka Aleksandra
35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności [ 7 ]
wzór oświadczenia w sprawie jednorazowej opłaty z bonifikatą wzór oświadczenia w sprawie jednorazowej opłaty z bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
20-02-21 11:13
Dyrszka Aleksandra
36KB
wzór oświadczenia o wykorzystaniu lokalu na cele mieszkaniowe wzór oświadczenia o wykorzystaniu lokalu na cele mieszkaniowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-02-21 11:16
Dyrszka Aleksandra
28KB
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
19-11-25 10:23
Dyrszka Aleksandra
185KB
wzór wniosku nr 1 ( 4 miesiące) wzór wniosku nr 1 ( 4 miesiące)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
19-02-25 11:16
Dyrszka Aleksandra
35KB
wzór wniosku nr 2 ( 1 miesiąc) wzór wniosku nr 2 ( 1 miesiąc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-02-25 11:57
Dyrszka Aleksandra
37.5KB
wzór oświadczenia przedsiębiorcy wzór oświadczenia przedsiębiorcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
19-02-25 11:17
Dyrszka Aleksandra
55.89KB
Wzór oświadczenia o nabyciu lokalu.doc Wzór oświadczenia o nabyciu lokalu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-04-01 12:04
Krupa Sebastian
31.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [ 2 ]
karta usług.doc karta usług.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
18-01-30 16:13
Dyrszka Aleksandra
173KB
wzór wniosku.doc wzór wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
18-07-10 16:19
Dyrszka Aleksandra
30KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Roszczenie użytkowania wieczystego o sprzedaż nieruchomości [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
23-08-30 15:31
Kura Szymon
177.5KB
wzór wniosku wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
23-08-30 15:32
Kura Szymon
38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości i stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa w trybie przetargowym [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
18-01-30 16:15
Dyrszka Aleksandra
161KB
wzór wniosku wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
18-07-10 16:21
Dyrszka Aleksandra
28KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustanowienie służebności przesyłu [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-08-30 15:03
Kura Szymon
172KB
wzór wniosku wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-08-30 15:05
Kura Szymon
32.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa oraz przekazywanie tego prawa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-01-30 16:16
Dyrszka Aleksandra
165KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów obciążających nieruchomość [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
18-01-30 16:17
Dyrszka Aleksandra
174.5KB
wzór wniosku.doc wzór wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-07-10 16:26
Dyrszka Aleksandra
32.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wywłaszczanie nieruchomości [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-01-30 16:19
Dyrszka Aleksandra
71.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zezwolenie na realizację inwestycji liniowej na nieruchomości, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na nie zgody [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-01-30 16:20
Dyrszka Aleksandra
72.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej [ 2 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-01-30 16:22
Dyrszka Aleksandra
74.5KB
wzór wniosku.doc wzór wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-07-10 16:28
Dyrszka Aleksandra
38.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości [ 1 ]
karta usług karta usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-01-30 16:24
Dyrszka Aleksandra
72.5KB

Redakcja strony: Gospodarka NieruchomościamiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11102