Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Zdrowia,Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: KLIMANEK MARCELI

W skład Komisji wchodzą:

 • Zbigniew Barto
 • Alina Litewka - Kobyłka
 • Krystyna Mandrysz
 • Andrzej Chroboczek
 • Jan Matyja
 • Adam Wajda
 • Władysław Gumieniak

Od dnia 01.06.2009 r. informacja o terminach i tematyce posiedzenia Komisji Stałych odbywających się w danym miesiącu, znajduje się w zakładce - Informacja o Komisjach Stałych

Posiedzenia Komisji 2007

Porządek obrad w dniu 18.12.2006 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Ocena działalności Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 26.02.2007 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2007 r. 2. Sprawy bieżące. Godz. 13:00 – wspólnie z członkami Komisji Budżetu i Finansów 3. Szpital Rejonowy w Raciborzu: - ocena działalności, - sanacja zadłużenia, - kontrakt na rok 2007, - inwestycje. 4. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Porzadek obrad w dniu 11.06.2007 r. o godz. 13.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9

Porządek obrad: 1. Sytuacja strajkowa i bieżąca działalność Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Działalność placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego – pogotowie opiekuńcze – wystąpienie Siostry Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca 2007 r. 4. Sprawy bieżące. ZAPROSZENI GOŚCIE: 1. Ryszard Rudnik - Dyrektor Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu, 2. Stefan Maślanka - Prezes Zarządu „Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Raciborzu, 3. Roman Głowski - Kierownik N ZOZ „AMICUS - MED" sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, 4. Grzegorz Utracki - Członek Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 5. Henryk Siedlaczek - Członek Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu 6. Elżbieta Boruch - Priebe - Kierownik Laboratorium Analitycznego Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu, 7. Maria Morzywołek - Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu, 8. Henryk Hildebrand - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 9. Rozalia Krzyżewka - Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu.

Porządek obrad w dniu 19.03.2007 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6

Porządek obrad: 1. Ochrona przeciwpowodziowa w Powiecie Raciborskim – wystąpienie p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu – St. Aspirant Mirosław Wolszczak z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2007 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20 sierpnia 2007 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala oraz zabezpieczenia medycznego mieszkańców Powiatu Raciborskiego w trakcie trwania strajku lekarzy – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Punkt 1 zostanie omówiony w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zaś punkty 2 – 4 zostaną omówione w Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” prowadzony przez Zgromadzenie SS. Franciszkanek MNP w Krzyżanowicach. 2. Działalność DPS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4. 3.Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.04.2007 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Przedstawienie efektów pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. zjawisk patologicznych wśród młodzieży. 2.Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 14.05.2007 r. o godz. 15.00

Porządek obrad: W dniu 14 maja 2007 r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu obędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Posiedzenie Komisji poświęcone będzie przygotowaniem Szpitala Rejonowego w Raciborzu do ogólnopolskiej akcji strajkowej lekarzy. Na posiedzenie Komisji zaproszono Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Przewodniczącego Komitetu Strajkowego.

Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Komisji w dniu 14.05.2007 r. o godz. 15.00

Nadzwyczajne posiedzenie poświęcone będzie przygotowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu do ogólnopolskiej akcji strajkowej lekarzy. Na posiedzenie Komisji zaproszono Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Przewodniczącego Komitetu Strajkowego.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 21.05.2007 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w zakresie bieżącej realizacji kontraktu oraz w latach 2005 – 2006. 2. Kontraktowanie usług na kolejne lata 2008 – 2010. 3. Bieżąca działalność Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2007 r. 6. Sprawy bieżące. 7. Ocena działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 17.09.2007 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 2. Informacja dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.10.2007 r. o godz. 13:00 w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu przy ul. Grzonki 1

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Raciborskiego: - wystąpienie: Prezesa Porozumienia Zielonogórskiego w Raciborzu J. Michalika oraz Prezesa Zarządu "Centrum Zdrowia" sp z.o.o. w Raciborzu S. Maślanki.  2. Informacja nt. działalności DPS "Złota Jesień" w Raciborzu przy ul. Grzonki 1.  3. Informacja dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala - wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007 r. 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 19.11.2007 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

Porządek obrad:   1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala - wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  2. Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnych.  3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 17.12.2007 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:  1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  Po omówieniu punktu 1 Komisja uda się do Domu Pomocy Społecznej Sióstr Maryi Niepokalanej w Raciborzu przy Placu Jagiełły 3.  2. Działalność Domu Pomocy Społecznej Sióstr Maryi Niepokalanej w Raciborzu.  2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na 2008 r.  3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2008

Posiedzenie Komisji w dniu 21.01.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na 2008 r. 
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2007.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2008 r.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 18.02.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 22.04.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Patologia wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zastępczych i trudnej młodzieży.
- informacja nt. środków finansowych przeznaczanych przez powiat raciborski na zadania związane z prowadzeniem rodzinnej opieki zastępczej
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście:
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,
- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

Wspólne posiedzenie Komisji z Kom. Budżetu, Kom. Rol. oraz Kom. Rozwoju w dniu 27.05.2008 r. o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Plany naborowe na rok szkolny 2008/2009 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Po omówieniu wszystkich punktów, zaplanowano wyjazd do Rud.

Plan wyjazdowego posiedzenia Komisji – Rudy – 27 maja 2008r.
12:45 – wyjazd do Rud, spod Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
- Łężczok,
- Nędza – szkółka,
- Schlossberg,
- „Zielona klasa”.

Posiedzenie Komisji w dniu 16.06.2008 r. o godz. 13:00 w Centrum Matki z Dzieckiem MAJA w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5.

Porządek obrad:
1. Działalność placówki Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu. 
2. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działaności Szpitala - wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu.
3. Sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2008 r.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 18.08.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:
1. Infromacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działaności Szpitala - wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowewgo w Raciborzu.
2. Kontrola programów realizowanych na podstawie konkursów zgłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 22.09.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Powiecie Raciborskim. Sprawozdania z realizacji służb i straży.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście:
1. Ryszard Rudnik - Dyrektor Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu
2. Poseł na Sejm RP H. Siedlaczek
3. Pan Rafał Łagosz - Zastępca Dyrektora ds. Zlewni Górnej Odry

Posiedzenie Komisji w dniu 20.10.2008 r. o godz. 13:00 w SP ZOZ Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.

Porządek obrad: 
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu  nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Stan realizacji inwestycji pn. „Szpital Miejski w Raciborzu”.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 24.11.2008 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy u.Klasztornej 6

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego.
3. Opieka nad osobami starszymi.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 listopada 2008 r.
5. Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście:
- Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu R. Rudnik.
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień’ w Raciborzu J. Rabczuk,
- Siostra Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez SS. Maryi Niepokalanej w Raciborzu S. Seidel,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
- Kierownik Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
- Zastępca Dyrektora ds. Zlewni w Raciborzu
- Komendant Śląskiego oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
- Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu
- Prokurator Rejonowy w Raciborzu
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Budżetu i Finansów, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 22.12.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 
1. Analiza projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 grudnia 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2009

Posiedzenie Komisji w dniu 12.01.2009 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego  w Raciborzu.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2008.
3. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,  Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2009.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 stycznia 2009r.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 16.02.2009 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala.
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
3. Działalność Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu - spotkanie z Zarządem Fundacji.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2009 r.
5. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Budżetu i Finansóww dniu 18.05.2009 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala.
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Powiecie Raciborskim.
3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 maja 2009 r.
5. Wstępna przedstawienie materiału „Analiza kosztów funkcjonowania oświaty  w placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski za lata 2007 – 2008”.
6. Sprawy bieżące i wnioski.

Redakcja strony: Komisja Zdrowia,Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz BezpieczeństwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2980