Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: WŁADYSŁAW GUMIENIAK

W skład Komisji wchodzą:

  • Matyja Jan - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
  • Kocur Łukasz
  • Kurpis Marek - SEKRETARZ KOMISJI

Posiedzenia w 2007

Posiedzenie Komisji w dniu 21.05.2007 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komsiji w dniu 24.08.2007 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Biuro Rady informuje, iż w dniu 24.08.2007 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Raciborskiego, złożonej przez p. S. Cygan.

Posiedzenie Komisji w dniu 22.02.2007 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Biuro Rady informuje, iż w dniu 22.02.2007 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Raciborzu posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 08.03.2007 r. o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Biuro Rady informuje, iż w dniu 08.03.2007 r. o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 04.06.2007 r. o godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przy ul. Grzonki 1

Porządek obrad: 1. Kontrola kompleksowa dotycząca funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 03.04.2007r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

W dniu 3 kwietnia 2007r. godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, odbędzie się kontrola „Wykonanie budżetu Powiatu za 2006 rok z uwzględnieniem wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego”. Komisja dokona kontroli, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej przyjętym Uchwałą Nr III / 29 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

Posiedzenie Komisji w dniu 20.08.2007 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: Biuro Rady informuje, iż 20 sierpnia 2007r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Raciborskiego, złożonej przez p. S. Cygan.

Posiedzenie Komisji w dniu 13.09.2007 r. o godz. 8.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: Tematem posiedzenia Komisji będzie wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku. Na posiedzenie Komisji zaproszono Skarbnika Powiatu.

Porządek obrad w dniu 17.09.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku.

Posiedzenie Komisji w dniu 06.11.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na Starostę Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 21.11.2007 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematyka kontroli: „Wykonanie uchwał podjętych przez Radę Powiatu po III kwartałach 2007 roku”.

Posiedzenia w 2008

Posiedzenie Komisji w dniu 31.01.2008 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji w dniu 14.02.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu .

Posiedzenie Komisji w dniu 06.03.2008 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji w dniu 26.05.2008 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: Kontrola "Wykonania wniosków podjętych podczas III kadencji Rady Powiatu".

Posiedzenie Komisji w dniu 10.06.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Tematem posiedzenia Komisji będzie roozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 17.06.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Rozpatrzenie skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 24.06.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego "Zjednoczeni"na Starostę Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 16.09.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6

Temat kontroli:  1. Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r.

Posiedzenie Komisji w dniu 07.11.2008 r. o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Tematyka kontroli: Gospodarka finansowa Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Posidzenie Komisji w dniu 18.11.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Tematem posiedzenia będzie rozptrzenie skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 01.12.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji w dniu 09.12.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w dniu 09.12.2008 r. o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbędzie się kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu po III kwartałach 2008 r.
Kontrolę przeprowadzi: cała Komisja.

Posiedzenia w 2009

Posiedzenie Komisji w dniu 06.01.2009 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
2. Rozpatrzenie skargi Pana F. Wańka na działanie Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 13.01.2009 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Tematyka posiedzenia: Wystąpienie pokontrolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 03.02.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/273/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r., tematem posiedzenia Komisji Rewiyzjnej będzie: „Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu za lata 2006-2008”.

Posiedzenie Komisji w dniu 10.02.2009 r. o godz. 13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

Tematem posiedzenia Komisji będzie kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu za lata 2006-2008.

Posiedzenie Komisji w dniu 20.02.2009 r. o godz. 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4.

Porządek obrad: 1. Kontynuacja kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu za lata 2006-2008.

Posiedzenie Komisji w dniu 10.03.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Temat posiedzenia Komisji: 1. Kontynuacja rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na działalność Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 17.03.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Tematyka posiedzenia: Kontynuacja rozpatrzenia skargi Pani S. Cygan na działalność Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji w dniu 10.04.2009 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skarg złożonych przez Pana Stanisława Lachetę na bezczynność Starosty Raciborskiego.
2. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2008 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Posiedzenie Komisji w dniu 19.05.2009 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Tematem posiedzenie będzie kontrola wykonania wniosków podjętych podczas III kadencji Rady Powiatu w roku 2008.

Posiedzenie Komisji w dniu 03.06.2009 r. o godz. 11:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi p. S. Cygan na działalność Starosty Raciborskiego

Posiedzenie Komisji w dniu 01.09.2009 r. o dodz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2009r.

Posiedzenie Komisji w dniu 13.10.2009r. godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu za lata 2006 - 2008.

Posiedzenie Komisji w dniu 10.11.2009r. godz. 14:00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie: Kontunuacja kontroli pn. "Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu za lata 2006 - 2008:.

Posiedzenie Komisji w dniu 03.12.2009r. godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy pl. Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 08.12.2009r. o odz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy pl. Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontunuacja rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 21.12.2009r o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy pl. Okrzei 4

Tematem posiedzenie Komisji będzie "Wykonanie uchwał podjętych przez Radę Powiatu po III kwartałach 2009 roku".

Posiedzenia w 2010

Posiedzenie Komisji w dniu 02.02.2010r. godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie wniosku Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad współpracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 11.02.2010r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia wniosku Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad współpracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komijsi w dniu 23.02.2010r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na dzialalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisj Rewizyjnej w dniu 22.03.2010r.o godz.14:00 w Starostwie Powiatowymw Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010r. przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/380/2009z dnia 22 grudnia 2009r.w sprawie zatwierdzenia planu kontroli KOmisji Rewizyjnej na 2010r. tematem posiedzenia Komisji będzie "Wykonanie budżetu Powiatu za 2009r."

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 01 kwietnia 2010r. godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli „Wykonanie budżetu Powiatu za 2009”

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 04.05.2010r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji odbędzie sie w dniu 11.05.2010r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24.05.2010r. godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi p. K. Kretka na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 01.06.2010r. godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia będzie "Wykonanie uchwał podjętych podczas III kadencji Rady POwiatu w 2009r."

Posiedzenie Komisji w dniu 07.09.2010r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 14.09.2010r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku.

Posiedzenie Komisji w dniu 17.09.2010 r. o godz. 13:00 i 21.09.2010 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz przyjęcie protokołu pokontrolnego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2010 roku.

Posiedzenie Komisji w dniu 25.10.2010 r. o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4

Posiedzenie Komisji Rewiyzjnej w dniu 04.11.2010 r. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborz przy Placu Okrzei 4

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Redakcja strony: Komisja RewizyjnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3208