Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: MALCHARCZYK LEONARD

W skład Komisji wchodzą:

 • Adrian Plura
 • Józef Strachota
 • Norbert Parys
 • Łukasz Kocur
 • Adam Hajduk
 • Brygida Abrahamczyk
 • Grzegorz Utracki
 • Ryszard Winiarski

Od dnia 01.06.2009 r. informacja o terminach i tematyce posiedzenia Komisji Stałych odbywających się w danym miesiącu, znajduje się w zakładce - Informacja o Komisjach Stałych

 Posiedzenia Komisji 2007

Porządek obrad w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Zbiornik wodny „Racibórz Dolny” – wystąpienie Kierownika Inspektoratu w Raciborzu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach R. Łagosza. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządekobrad w dniu 20.12.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2007r. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.02.2007 r. o godz. 15.00 w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. J. von Eichendorffa w Łubowicach

Porządek obrad: 1. Spotkanie z Zarządem Powiatowym Mniejszości Niemieckiej: - prezentacja Centrum Eichendorffa, - spotkanie z grupą roboczą opracowującą obchody Roku Eichendorffa. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.03.2007 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie przy ul. Szkolnej 5

Porządek obrad: 1. Prezentacja Gminy Pietrowice Wielkie w aspekcie gospodarczym i kulturalnym. 2. Drogi powiatowe – omówienie stanu sieci i potrzeb – spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 17.04.2007 r. o godz. 15.00

Porządek obrad: 1. Analiza i ocena dotychczasowego wykorzystania środków unijnych przez powiat i gminy Powiatu Raciborskiego: - spotkanie z prezydentem, burmistrzami i wójtami Powiatu Raciborskiego, - dyskusja o problemach związanych z pozyskiwaniem środków. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.05.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Kształtowanie obrazu Powiatu Raciborskiego poprzez media – spotkanie z dziennikarzami gazet, radia i telewizji. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 14.06.2007 r. o godz. 17.00 w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu przy ul. Podwale 76.

Szczegółowy harmonogram spotkania członkowie Komisji otrzymali w imiennym zaproszeniu.

Porządek obrad w dniu 18.09.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Zbiornik wodny „Racibórz Dolny” – wystąpienie Kierownika Inspektoratu w Raciborzu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach R. Łagosza. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.10.2007 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13

Porządek obrad: 1. Wyjazd do partnerskiego Powiatu Kędzierzyn - Koźle: - wspólne posiedzenie Komisji partnerskich Poiwatów, - strategia pozyskiwania inwestorów zagranicznych z perspektywy Powiatu Kedzierzyn - Koźle.2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.11.2007 r. godz. 15:00 w Raciborskiej Izbie Gospodarczej przy ul. Podwale 5/3

Porządek obrad: 1. Spotkanie z przedstawicielami Biznesu Zachodniego – doświadczenia związane z inwestowaniem w Polsce, obszary problemowe w inwestowaniu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 19.12.2007 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Rozwój gospodarczy Powiatu Raciborskiego w kontekście rozmów z przedstawicielami Biznesu Zachodniego oraz członkami Komisji Promocji Powiatu i Rolnictwa Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 2. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 2008. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2007 r.4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2008

Posiedzenie Komisji w dniu 22.01.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Promocja Powiatu Raciborskiego 
- działanie Referatu Promocji
- współpraca z Gminami Powiatu Raciborskiego
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2008 r.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą za rok 2007.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 19.02.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Analiza rynku pracy Województwa Opolskiego i Śląskiego i przełożenia na rynek pracy Powiatu Raciborskiego - spotkanie z prof. Romualdem Jonczy z Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008 r.
3. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23.04.2008 r. o godz. 12:00 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowym "BUTOR" w Łanach Wielkich k/Sośnicowic

Porządek obrad:  
1. Zwiedzanie tłoczni oleju w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowym „BUTOR” w Łanach Wielkich k/Sośnicowic.  Po omówieniu punktu pierwszego, Komisje udają się do Starostwa Powiatowego w Raciborzu, gdzie odbędzie się dalsza część posiedzenia Komisji. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 29 kwietnia 2008r.
3. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie Komisji z Kom. Rol. ,Kom. Budżetu oraz Kom. Zdrowia w dniu 27.05.2008 r. o godz. 11.30 w Star

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Plany naborowe na rok szkolny 2008/2009 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Po omówieniu wszystkich punktów, zaplanowano wyjazd do Rud.
Plan wyjazdowego posiedzenia Komisji – Rudy – 27 maja 2008r.
12:45 – wyjazd do Rud, spod Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
- Łężczok,
- Nędza – szkółka,
- Schlossberg,
- „Zielona klasa”.

 Wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19.08.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 
1. Zbiornik Przeciwpowodziowy "Racibórz Dolny". 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 2008 r. 
3. Sprawy bieżące.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji w dniu 23.09.2008 r.

Porządek obad:
I część posiedzenia Komisji:
1. Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych Powiatu Raciborskiego.
Trasa wyjazdu: Chałupki – Ostrawa (Povodi Odry), VD Krużberk, VD Szelska Harta.
II część posiedzenia Komisji w Starostwie Powiatowym w Raciborzu:
1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 2008 r.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 21.10.2008 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z pobytu w Powiecie Monachium, w kontekście odnawialnych źródeł energii i promocji gmin regionu Monachium.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2008 r.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 18.11.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwe Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Rozwój gospodarczy Powiatu Raciborskiego - działanie Raciborskiej Izby Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 listopada 2008 r.
3. Sprawy bieżące.
Zaproszeni goście:
- przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
- Prezes Raciborskiej Izby Gospodarczej
- Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Wspólne posiedzenie Komisji z Kom. Zdrowia, Opieki Społ., Polityki Prorodz., Wspierania Osób Niepełn. oraz Bezp., Kom. Roln. i Ochrony Środ. oraz Kom. Budż. i Finan. w dniu 22.12.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:
1. Analiza projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 grudnia 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2009

Posiedzenie Komisji w dniu 13.01.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą za rok 2008.
2. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 2009.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 stycznia 2009r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 17.02.2009 r. w Konsulacie w Opolu.

Porządek obrad:
1. Inwestycje zagraniczne RFN w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego. Możliwości pozyskania nowych inwestorów, wymagane warunki, bariery dostrzegane przez inwestorów i Referat Gospodarki Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu – spotkanie z Kierownikiem Referatu Gospodarki Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Michaelem Morgensternem.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2009 r.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 22.05.2009 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:
1. Powiat Raciborski w mediach.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 26 maja 2009 r.
3. Sprawy bieżące i wnioski.

Redakcja strony: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z ZagranicąRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3272