Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: GRZEGORZ UTRACKI

W skład Komisji wchodzą:

 • Plura Adrian
 • Kusy Jan
 • Kurpis Marek
 • Ciszek Krzysztof
 • Mandrysz Krystyna
 • Mika Norbert
 • Hajduk Adam
 • Wajda Adam
 • Matyja Jan
 • Panek Henryk
 • Gumieniak Władysław
 • Olender Piotr

Od dnia 01.06.2009 r. informacja o terminach i tematyce posiedzenia Komisji Stałych odbywających się w danym miesiącu, znajduje się w zakładce Informacja o Komisjach Stałych

 Posiedzenia Komisji 2007:

Porządek obrad w dniu 27 sierpnia 2007 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja nt. realizacji inwestycji pn. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.04.2007 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006r. 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 27.12.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2007r. 2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006 r. 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2007r. 5. Sprawy bieżące.

Porzadek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 26.02.2007 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porzadek obrad: 1. Szpital Rejonowy w Raciborzu: - ocena działalności, - sanacja zadłużenia, - kontrakt na rok 2007, - inwestycje. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Finansowanie zadań w zakresie promocji, kultury, kultury fizycznej w budżecie 2006 / 2007. 4. Polityka Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych w zakresie pozyskiwania środków oraz realizacji projektów inwestycyjnych. 5. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 6. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2007 r. 7. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 26.03.2007 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6

Porządek obrad: 1. Finansowanie zadań w zakresie promocji, kultury, kultury fizycznej w budżecie 2006 / 2007. 2. Polityka Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych w zakresie pozyskiwania środków oraz realizacji projektów inwestycyjnych. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2007 r. 5. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni: Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, Inspektor ds. sportu oraz Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 21.05.2007 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w zakresie bieżącej realizacji kontraktu oraz w latach 2005 – 2006. 2. Kontraktowanie usług na kolejne lata 2008 – 2010. 3. Bieżąca działalność Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2007 r. 6. Sprawy bieżące. 7.Ocena działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 18.06.2007 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6

Porządek obrad: 1. Sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Sieć i stan dróg powiatowych. 3. Zadania inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg na 2007r. 4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca 2007 r. 6. Sprawy bieżące. ZAPROSZENI GOŚCIE: 1. Ryszard Rudnik - Dyrektor Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu, 2. Jerzy Szydłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 24.09.2007 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem 2008r. 2. Przedstawienie i omówienie realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2007r. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 29.10.2007 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego oraz wykorzystanie środków w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. przeznaczonych na realizację tych zadań.
2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007 r.
4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 26.11.2007 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Analiza i ocena zaangażowania prac i środków finansowych – Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
2. Finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2007 r.
5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19.12.2007 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2008r.
2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2007 r.
4. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2008.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2008:

Posiedzenie Komisji w dniu 28.01.2008 r. o godz.14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Wydatki rzeczowe i płacowe Referatu Architektury i Budownictwa. Plan wydatków na 2008r.
2. Finansowanie zadań, plan finansowy, dochody za 2007r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. Plan wydatków na 2008r.
3. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2008.
4. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2008 r.
6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 25.02.2008 r. o godz.14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Działalność promocyjna Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
2. Szpital Miejski w Raciborzu - informacja w sprawie aktualnego zakresu prac, planów na dalsze miesiące i lata, finansowanie budowy, zabezpieczenie środków i ich zaangażowanie.
3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008 r.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 28.04.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Analiza wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007r. - informacje dodatkowe do sprawozdania o wykonaniu budżetu za 2007 rok – dochody - informacje dodatkowe do sprawozdania o wykonaniu budżetuza 2007 rok – wydatki
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2008r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 29 kwietnia 2008r.
4. Sprawy bieżące i wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji z Kom. Rol., Kom. Rozwoju Gosp. oraz Kom. Zdrowia w dniu 27.05.2008 r. o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
2. Plany naborowe na rok szkolny 2008/2009 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Po omówieniu wszystkich punktów, zaplanowano wyjazd do Rud.

Plan wyjazdowego posiedzenia Komisji – Rudy – 27 maja 2008r.

12:45 – wyjazd do Rud, spod Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

 • Łężczok,
 • Nędza – szkółka,
 • Schlossberg,
 • „Zielona klasa”.

 Posiedzenie Komisji w dniu 17.06.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

 Porządek obrad:
1. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
2. Zapoznanie z procedurą przygotowania budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 25.08.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu za 2007 r. oraz I półrocze 2008 r.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 29.09.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztonej 6.

Porządek obrad:
1. Informacja nt. realizacji budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2008 r.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 27.10.2008 r. o godz.15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa w roku 2007 oraz 2008.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 24.11.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:
1. Finansowanie akcji ZIMA za sezon 2006/2007 oraz plan na lata 2008/2009.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 listopada 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie Kom. z Kom. Zdrowia, Opieki Społ., Polityki Prorodz., Wsp. Osób Niepeł. oraz Bezp., Kom. Rol. i Ochrony Środ., Kom. Rozwoju Gosp., Promocji i Współp. z Zagr. w dniu 22.12.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:
1. Analiza projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r.
2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 grudnia 2008 r.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2009:

Posiedzenie Komsiji w dniu 19.01.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2008.
2. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2009.
3. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 stycznia 2009 r.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 23.02.2009 r. o godz.14:00 w SP ZOZ Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.

Porządek obrad:
1. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu - informacja w sprawie aktualnego zakresu prac, planów na dalsze miesiące i lata, finansowanie budowy, zabezpieczenie środków i ich zaangażowanie prac na rok 2009 i lata następne.
2. Finansowanie zadań i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – zakres realizowanych działań leżących w kompetencji Powiatu Raciborskiego oraz ich finansowanie w 2009 r.
3. Omówienie uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Powiatu na rok 2009.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2009 r.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 23.02.2009 r. o godz.14:00 w SP ZOZ Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.

Porządek obrad:
1. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu - informacja w sprawie aktualnego zakresu prac, planów na dalsze miesiące i lata, finansowanie budowy, zabezpieczenie środków i ich zaangażowanie prac na rok 2009 i lata następne.
2. Finansowanie zadań i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – zakres realizowanych działań leżących w kompetencji Powiatu Raciborskiego oraz ich finansowanie w 2009 r.
3. Omówienie uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Powiatu na rok 2009.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2009 r.
5. Sprawy bieżące.


Redakcja strony: Komisja Budżetu i FinansówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3085