Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaRady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: RYSZARD WINIARSKI

W skład Komisji wchodzą:

 • Brygida Abrahamczyk
 • Jan Kusy
 • Józef Strachota
 • Norbert Parys
 • Henryk Panek
 • Adam Hajduk

Od dnia 01.06.2009 r. informacja o terminach i tematyce posiedzenia Komisji Stałych odbywających się w danym miesiącu, znajduje się w zakładce - Informacja o Komisjach Stałych.

Posiedzenia Komisji 2007

Porządek obrad w dniu 19.12.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2007r. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.02.2007 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Ocena kampanii cukrowniczej w roku 2006 / 2007 - wystąpienie Prezesa Cukrowni „Racibórz” Czesława Wolnego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 27.03.2007 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Warunki i możliwości zorganizowania targowiska dla zwierząt i płodów rolnych. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2007 r. 3. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni: - Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz, - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, - Dyrektor Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 18.04.2007 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Stonka kukurydziana jako nowy szkodnik. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.05.2007 r. o godz. 13.00 w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Wykorzystanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w poprzedniej kadencji oraz wydatkowanie bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22 sierpnia 2007 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Płyty obornikowe – zasady tworzenia, dopłaty, itd. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 13.06.2007 r. o godz. 9.00 w Stacji Hodowli Roślin ”Modzurów” Sp z o.o – Grupa Szelejewo przy ul. Słowackiego 9.

Porządek obrad: 1. Zasady produkcji kwalifikowanego materiału siewnego na bazie Stacji Hodowli Roślin „Modzurów” Sp z .o.o – Grupa Szelejewo. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca 2007 r. 3. Sprawy bieżące. OBECNI NA KOMISJI: 1. Antoni Wojciech - Prezes Stacji Hodowli Roślin „Modzurów” Sp. z o.o. – Grupa Szelejewo.

Porządek obrad w dniu 19.09.2007 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Realizacja porozumienia pomiędzy Nadleśnictwem a Powiatem Raciborskim w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.10.2007 r. o godz. 11:30. w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Posiedzenie Komisji w dniu 21.11.2007 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:   1. Energia odnawialna - „Energia odnawialna – wierzba energetyczna, słoma, elektrownie wiatrowe itp.  2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 27 listopada 2007r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 19.12.2007 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:  1. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2008r.  2. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.  3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2007 r.    4. Bezpieczeństwo w rolnictwie.  5. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008r.  6. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 28 grudnia 2007r.  7. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2008

Posiedzenie Komisji w dniu 23.01.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:

 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 29 stycznia 2008r.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2007.
 3. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008r.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisiji w dniu 21.02.2008 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:

 1. Finansowanie dróg gruntowych ze środków PROW.
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 26 lutego 2008r.
 3. Sprawy bieżące.

 Wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 23.04.2008 r. po godz. 12:00 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowym "BUFOR" w Łanach Wielkich k/Sośnicowic

Porządek obrad:

 1. Zwiedzanie tłoczni oleju w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowym „BUTOR” w Łanach Wielkich k/Sośnicowic.
  Po omówieniu punktu pierwszego, Komisje udają się do Starostwa Powiatowego w Raciborzu, gdzie odbędzie się dalsza część posiedzenia Komisji.
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 29 kwietnia 2008r.
 3. Sprawy bieżące.

 Wspólne posiedzenie Komisji z Kom. Budżetu, Kom. Rozwoju Gosp. oraz Kom. Zdrowi w dniu 27.05.2008 r.

 Porządek obrad:

 1. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu nt. bieżącej działalności Szpitala – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
 2. Plany naborowe na rok szkolny 2008/2009 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca 2008 r.
 4. Sprawy bieżące.

Po omówieniu wszystkich punktów, zaplanowano wyjazd do Rud.

Plan wyjazdowego posiedzenia Komisji – Rudy – 27 maja 2008r.

12:45 – wyjazd do Rud, spod Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

 • Łężczok,
 • Nędza – szkółka,
 • Schlossberg,
 • „Zielona klasa”.

Porządek obrad w dniu 18.06.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:

 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2008 r.
 2. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwana terenie Powiatu Raciborskiego.
 3. Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście:

 • Piotr Enenkiel - przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnychw Opolu.

Wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 19.08.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:

 1. Zbiornik Przeciwpowodziowy "Racibórz Dolny".
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 2008 r.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 24.09.2008 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:

 1. Melioracja – ciąg dalszy.
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 2008 r.
 3. Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście:

 • Gerard Solich - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Raciborzu

Posiedzenie Komisji w dniu 27.10.2008 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:

 1. Analiza stanu rolnictwa i środowiska w Powiecie Raciborskim.
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 28 października 2008 r.
 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 19.11.2008 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:

 1. Perspektywy ochrony wód głębinowych i możliwości ich wykorzystania.
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 listopada 2008 r.
 3. Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście:

 • R. Łagosz – Zastępca Dyrektora ds. Zlewni,
 • Wójtowie, Burmistrzowie oraz Prezydent z gmin Powiatu Raciborskiego.

 Wspólne posiedzenie Komisji z Kom. Zdrowia, Opieki Społ., Polityki Prorodz., Wspierania Osób Niepełn. oraz Bezp., Kom. Budżetu i Finan. oraz Kom. Rozw. Gosp., Prom. i Współ. z Zagr. w dniu 22.12.2--8 r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r.
 2. Omówienie zmian do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 grudnia 2008 r.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2009

Posiedzenie Komisji w dniu 14.01.2009 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2008.
 2. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2009 r.
 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 stycznia 2009 r.
 4. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w dniu 18.02.2009 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:

 1. Jakość gleb w Powiecie Raciborskim
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2009 r.
 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 20.05.2009 r. o godz. 13:00 w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

Porządek obrad:

 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 maja 2009 r.
 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Redakcja strony: Komisja Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2980