Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: PIOTR OLENDER

W skład Komisji wchodzą:

 • Zbigniew Barto
 • Norbert Mika
 • Adrian Plura
 • Alina Litewka - Kobyłka
 • Krzysztof Ciszek
 • Marek Kurpis
 • Andrzej Chroboczek

Od dnia 01.06.2009 r. informacja o terminach i tematyce posiedzenia Komisji Stałych odbywających się w danym miesiącu, znajduje się w zakładce Informacja o Komijach Stałych.

 Posiedzenia Komisji 2007

Porządek obrad w dniu 21.1.2.2006 r. o godz. 13.30

Porządek obrad: 1. Ustalenie planu pracz Komisji na rok 2007. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23 sierpnia 2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja na temat wykorzystania środków pozabudżetowych przez szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 2. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do nowego roku szkolnego. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.02.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. 2. Omówienie planów naborowych szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.02.2007 r. o godz. 15.00 w Specjlanym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudach

Porządek obrad: 1. Polityka inwestycyjna Starostwa Powiatowego w Raciborzu względem placówek oświatowych. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 19.04.2007 r. o godz. 15.00

Porządek obrad: 1. Informacja na temat kalendarium imprez sportowych i kulturalnych w Powiecie Raciborskim. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.05.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i kulturalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2007 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 14.06.2007 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad: 1. Badanie wad postawy dzieci i młodzieży Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca 2007 r. 3. Sprawy bieżące. ZAPROSZENI GOŚCIE: 1. Janusz Obarymski – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 20.09.2007 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Omówienie stanu sieci szkół i placówek Powiatu Raciborskiego. 2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 2007 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 25.10.2007 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:  1. Szczegółowa analiza naboru na rok szkolny 2007/2008.  2. Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.  3. Działalność Centum Kszałcenia Ustawicznego w Raciborzu (w tym analiza kosztów funkcjonowania ).  4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007 r.  5. Sprawy bieżące. 

Posiedzenie Komisji w dniu 22.11.2007 r. o godz. 15:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1

Porządek obrad:  1. Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – zwiedzanie obiektu, dyskusja na temat działalności placówki.  2. Stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski  3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2007 r.  4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.12.2007 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:  1. Analiza realizacji zadań w zakresie kultury i sportu za pierwsze trzy kwartały roku 2007.  2. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2008.  3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2007 r.  4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia Komisji 2008

Posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:  1. Sytuacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach. 2. Informacja na temat stanu obiektów szkół i placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 3. Uchwalenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2008. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2007. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2008 r. 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 21.02.2008 r. o godz.13:30 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.

Porządek obrad:  1. Zapoznanie się (dla porównania) z działalnością PCKU w Wodzisławiu Śl. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008 r. 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w dniu 24.04.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad:  1. Omówienie naboru elektronicznego do szkół – prezentacja dyrektora Oddziału Katowickiego Firmy VULCAN p. B. Lewandowskiego. 2. Zadania powiatu w zakresie komunikacji a problem dojazdów uczniów do szkół. Dyskusja nad zasadnością utworzenia świetlicy dla uczniów dojeżdżających.3. Analiza wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2007 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 4. Koszty kształcenia w szkołach i placówkach Powiatu Raciborskiego. - pismo przewodnie, - wydatki szkół w 2007 r., z podziałem na płace i pochodne, z uwzględnieniem liczby oddziałów funkcjonujących w ramach danej placówki i wydatków związanych z ich funkcjonowaniem oraz liczby uczniów z podaniem wydatków miesięcznychna 1 ucznia, - algorytm na 2007 rok. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 29 kwietnia 2008r. 6. Sprawy bieżące i wnioski.
Zaproszeni goście:
- Dyrektor Oddziału Katowickiego Firmy VULCAN.

Posiedzenie Komisji w dniu 29.05.2008 r. o godz. 12.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja nt. działalności Centrum Kształcenia ustawicznego w Raciborzu.  2. Omówienie planów naborowych na rok 2008. 3. Analiza sytsemu naboru do szkół Powiatu Raciborskiego. 4.Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 3 czerwca 2008 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 1. Zadania związane z oświatą, kulturą i sportem w strategii Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 20 czerwca 2008r. 3. Sprawy bieżące i wnioski (m.in. spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu p. W. Janiczko).

Posiedzenie Komisji w dniu 21.08.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 1. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek dla których  organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do nowego roku szkolnego. 2. Współpraca szkół i placówek z terenu Powiatu Raciborskiego z Powiatowym Urzędem Pracy. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 26 sierpnia 2008 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 25.09.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztonej 6.

Porządek obrad: 1. Szczegółowa analiza naboru na rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 30 września 2008 r. 3. Sprawy bieżące i wnioski.
Zaproszeni goście:
- Leszek Wyrzykowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji w dniu 23.10.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad: 1. Analiza efektywności kształcenia w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Realizacja zadań przez CKU.  2. Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 28 października 2008 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 20.11.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztonej 6.

Porządek obrad: 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski. 2. Analiza realizacji zadań w zakresie kultury i sportu za I półrocze roku 2007. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 25 listopada 2008 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 18.12.2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad: 1. Budżet Powiatu Raciborskiego na rok 2009 w zakresie zadań związanych z oświatą, kulturą i sportem. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 23 grudnia 2008 r. 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenia Komisji 2009

Poiedzenie Komisji w dniu 15.01.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  za rok 2008.
2. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2008.
3. Informacja nt. stanu obiektów oświatowych i sportowych będących w posiadaniu Powiatu Raciborskiego.
4. Ocena działalności CKU w Raciborzu w kontekście wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 20 stycznia 2009 r.
6. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 19.02.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Podsumowanie współpracy organizacji pozarządowych z władzami Powiatu.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 24 lutego 2009 r.
3. Sprawy bieżące i wnioski.

Posiedzenie Komisji w dniu 21.05.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy bul. Klasztornej 6.

Porządek obrad:
1. Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski.
2. Omówienie planów naborowych na rok szkolny 2009/2010.
3. Analiza stanu informatyzacji szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 26 maja 2009 r.
5. Sprawy bieżące i wnioski.

Redakcja strony: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i RekreacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5558