Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Współpraca Powiatu Raciborskiego z Powiatem Märkischer Kreis

WSPÓŁPRACA POWIATU RACIBORSKIEGO Z POWIATEM MÄRKISCHER

W październiku 2000 roku miało miejsce oświadczenie woli o współpracy pomiędzy Powiatem Märkischer i Powiatem Raciborskim. Wymiana dokumentów dotyczących współpracy partnerskiej nastąpiła 28 czerwca 2001 r. w ramach oficjalnego spotkania w Starostwie w Lüdenscheid (Niemcy). Natomiast 21 września 2001 r. nastąpiła ratyfikacja partnerstwa w powiecie raciborskim. I od tego momentu Powiat Märkischer to pierwszy oficjalny partner zagraniczny Powiatu Raciborskiego.

Najbardziej zawansowana jest, zatem obecnie współpraca z oficjalnym partnerem Powiatu Raciborskiego, czyli z niemieckim Powiatem Märkischer. Wśród dotychczasowych działań partnerskich należy wymienić:

 1. Miesięczny staż w powiecie Märkischer w grudniu 2001 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu – Pani Ewy Bohr- Cyfka;
 2. Udział przedstawicieli Powiatu Märkischer i Hrabstwa Wrexham w konferencji pt. „Zarządzanie, Jakością w Jednostkach Administracji Publicznej”, która odbyła się w dniach 9 – 10 maja 2002 r. w Rudach; goście wygłosili referaty przedstawiające sposób obsługi klientów w jednostkach administracji publicznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii;
 3. Spotkanie wszystkich partnerów Powiatu Märkischer w Lüdenscheid w lipcu 2002 r., gdzie wyrażono wolę opracowania wspólnego projektu w sprawie pomocy dla młodzieży zagrożonej patologiami; rezultatem tego spotkania była wizyta we wrześniu 2002 r. delegacji Powiatu Raciborskiego w Hrabstwie Wrexham, której głównym celem było podpisanie listu intencyjnego o trójstronnej współpracy pomiędzy Powiatem Märkischer, Powiatem Raciborskim i Wrexham County Borough;
 4. Wizyta delegacji Powiatu Raciborskiego ( Starosta Henryk Siedlaczek, Wicestarosta Adam Hajduk, Członek Zarządu Leonard Malcharczyk) w powiecie Märkischer, w dniach 9 – 11 lutego 2003 r.; jej celem było ustalenie planu współpracy na rok 2003 oraz przekazanie dokumentów dotyczących chęci współpracy szkół oraz gmin z terenu powiatu raciborskiego. Efektem poczynionych wówczas ustaleń była wizyta w powiecie raciborskim w dniach 26-29 czerwca 2003 r. przedstawicieli powiatu Märkischer oraz grupy dziennikarzy z lokalnej prasy radia i telewizji;
 5. Udział 40-osobowej grupy młodzieży z MKS-SMS „Victoria” Racibórz w X?X Międzynarodowych Zawodach Pływackich, które odbyły się w dniach 13-14 września 2003 r. w Werdohl (Powiat Märkischer); podczas rewizyty, która miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2004 r. klub sportowy „Werdohl” i MKS-SMS „Victoria” Racibórz podpisały również umowę o współpracy;
 6. Przekazanie przez mieszkankę Powiatu Märkischer, Panią Ulli Schnorr, jednej z największych na świecie prywatnej kolekcji pisanek z rożnych kultur. Ekspozycja otwarta została na wiosnę 2004 r. Pisanki wystawiane są w Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach;
 7. „Dni Partnerstwa” w powiecie raciborskim, czyli oficjalne spotkanie partnerów zagranicznych Powiatu Raciborskiego w dniach 4 – 9 maja 2004 r.;
 8. Przekazanie z niemieckiego powiatu Märkischer dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu karetki pogotowia, którą przywiozła do Raciborza delegacja z powiatu Märkischer ze Starostą Aloys’em Steppuhnen na czele, która gościła w Powiecie Raciborskim w związku z odbywającymi się w tym czasie „Dniami Partnerstwa”;
 9. Partnerski konkurs fotograficzny pn. „Zdjęcia, które łączą”, ogłoszony przez Powiat Raciborski we współpracy z Powiatem Märkischer. To czteroczęściowy cykl konkursowo-wystawowy, w którym biorą udział mieszkańcy obu powiatów fotografujący swoją małą ojczyznę podczas zmieniających się pór roku;
 10. W dniach 14-15 sierpnia 2004 r. grupa mieszkańców powiatu raciborskiego wzięła udział w festynie partnerskim na zamku warownym w Altenie w powiecie Märkischer; do udziału w festynie zaproszeni zostali wszyscy partnerzy zagraniczni Powiatu Märkischer. Celem imprezy było przybliżenie społeczności lokalnej oraz partnerom dorobku kulturowego partnerskich powiatów. Powiat Raciborski zaprezentował się nie tylko od strony muzycznej (zespól wokalny „Miraż”, grupa jazzowa „Bez nazwy”, Marzena Korzonek – znana raciborska solistka) i tanecznej (zespół taneczny „Tworkauer Eiche”), ale również od strony kulinarnej (stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Tworkowa);
 11. W dniach 9-11 października 2004 r. w okolicach góry Kohlberg, niedaleko Alteny, odbyło się Europejskie Spotkanie Turystyczno-Krajoznawcze, z udziałem partnerów zagranicznych Powiatu Märkischer, w tym także przedstawicieli Zarządu Powiatu w osobach Starosty Raciborskiego Henryka Siedlaczka i członka Zarządu Leonarda Malcharczyka. Partnerzy rozmawiali o tradycjach poszczególnych regionów, wyróżniających je spośród innych, które powinny ocaleć dla przyszłych pokoleń. Starosta Siedlaczek przedstawi wykład poświęcony m.in. stosunkom polsko-niemieckim w przeszłości, integracji Polski z Unią Europejską, postaci Josepha von Eichendorffa i jego związku ze stowarzyszeniami turystycznymi.
 12. W dniach 2-10.4.05 r. w Powiecie Raciborskim odbył się projekt młodzieżowy pt. „ Impresje wielkanocno -wiosenne w Polsce, Niemczech i Wali”. Spotkanie miało na celu przybliżenie i rozpowszechnienie wiedzy dot. tradycji kulturowej regionów partnerskich, integracja młodzieży zgodnie z ideą europejską, kontynuacja spotkań młodzieżowych i podejmowanie wspólnych tematów w najbliższych latach.
 13. W dniach 5-9.05.05 r. Powiat Raciborski odwiedziła 15 osobowa grupa, w której skład wchodzili kierownicy ze Starostwa Powiatowego w Lüdenscheid. Celem wizyty było przybliżenie zadań publicznych realizowanych przez Powiat oraz prezentacja partnerskiego powiatu raciborskiego oraz Śląska.
 14. W dniach 16-18.05.05 r. w powiecie raciborskim gościła z wizytą roboczą delegacja z Powiatu Märkischer. W ramach wizyty dokonano oficjalnego przekazania karetki pogotowia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pt. „Zdjęcia, które łączą”. Ważnym elementem były rozmowy dot. konkretyzacji planów współpracy i omówienie ewentualnych problemów w realizacji już przyjętych działań.
 15. W dniach 29.06. – 01.07.05 r. z oficjalną wizyta w powiecie Märkischer, z okazji 35 lecia partnerstwa Powiatu Märkischer i Hrabstwa Wrexham, gościła 4 osobowa delegacja z Powiatu Raciborskiego.
 16. W dniach 14-17.07.05 r. w powiecie raciborskim gościła rodzina Państwa Langs – zwycięzcy głównej nagrody w konkursie partnerskim pt.: „Zdjęcia, które łączą”.
 17. W dniach 21-28.08.05 r. w powiecie raciborskim odbył się I Międzynarodowy Rajd Partnerski po Ziemi Raciborskiej. 50 osobowa grupa z SGV - Sauerlandzkiego Towarzystwa Miłośników Wędrówek Pieszych zwiedziła najciekawsze zakątki powiatu raciborskiego. Była to wspaniała okazja do oceny atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej. Specjalnie na ta okazje przygotowano propozycje tras, które mogą posłużyć w przyszłości do opracowania kolejnych szlaków pieszych i rowerowych.
 18. W dniu 11.04.2006 r. przekazano na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego - samochód marki Mercedes Benz Sprinter. Samochód został przekazany przez Starostwo Powiatowe w Lüdenscheid.
 19. W dniach 9-14.05.06 r. w powiecie Märkischer, odbyły się obchody 5 – lecia partnerstwa z powiatem raciborskim. Powiat Raciborski reprezentowany był przez 56 grupę młodzieży wraz z członkami delegacji oficjalnej. W ramach obchodów miały miejsce warsztaty młodzieżowe, występy w ramach festynu partnerskiego oraz rozmowy robocze dot. dalszej współpracy.
 20. w dniach 25.07 -6.08.2006 r. odbyły się w Powiecie Raciborskim warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Powiatu Märkischer. 88 osobowa orkiestra przygotowała, w ramach warsztatów, z udziałem muzyków z naszego powiatu, koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia partnerstwa z Powiatem Märkischer. Oprócz wspomnianego koncertu nawiązano kontakt pomiędzy muzykami oraz instytucjami kulturalnymi z partnerskich powiatów.
 21. W dniach 3-6.08.2006 r. obchodzono w Powiecie Raciborskim 5–lecia partnerstwa z Powiatem Märkischer. W efekcie spotkania wszystkich partnerów Powiatu Raciborskiego wypracowanie propozycji działań partnerskich na 2007rok.
 22. W dniach 30 - 31.07.2006 r. przedstawiciele SGV z Powiatu Märkischer przekazali dary dla DPS’ów z Raciborza, Krzyżanowic oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu.
 23. W dniach 31.08 – 02.09.2006 r. przeprowadzono w powiecie raciborskim warsztaty tematyczne pt. ”Punkt widzenia” w ramach, których uczestnicy warsztatów mieli za zadanie spojrzeć na Ziemie Raciborską okiem fotografa i zapalonego wędrownika. W efekcie przygotowano materiał zdjęciowy ukazujący powiat raciborski jak również rozeznano potencjał turystyczny powiatu raciborskiego pod kątem turysty zagranicznego.
 24. W dniu 06.09.2006r. zorganizowano seminarium gospodarcze z udziałem przedstawicieli Powiatu Märkischer, którzy pełnili rolę prowadzących seminarium. Celem spotkania było określenie potrzeby stworzenia przez samorządy lokalne podmiotu do spraw rozwoju gospodarczego i pomocy w rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.
 25. W dniach 20-28.09.2006 r. przeprowadzono w powiecie Märkischer projekt młodzieżowy pt. „Węgiel, stal, żelazo”. Grupa młodzieży z powiatów partnerskich pracowała nad zgłębieniem tematu: rozwój gospodarczy i przemysłu na Śląsku, w Północnej Walii i w Północnej Nadrenii Westfalii
 26. W dniach 10- 14.04.2007 r. przeprowadzono partnerskie warsztaty tańca ludowego. Warsztaty pozwoliły na stworzenie wspólnych układów tańców ludowych ze Śląska i innych regionów Europy. Utrwalanie dziedzictwa kulturowego ziemi raciborskiej oraz utrwalanie kontaktów partnerskich są min. głównymi efektami warsztatów.
 27. W dniach 20 – 22.04.2007 r. z wizytą roboczą w Powiecie Raciborskim gościła dwuosobowa delegacja z Powiatu Märkischer. Wizyta miała na celu wypracowanie propozycji realnych działań partnerskich na przyszły rok z uwzględnieniem nowych płaszczyzn działań.
 28. W dniach 26-29.06.2007 r. gościła w powiecie raciborskim grupa pływaków z powiatu Märkischer. Powodem odwiedzin był udział w IV Międzynarodowych Zawodach Pływackich.
 29. W dniach 30.08 – 1.09.2007 r. z wizytą studyjną w powiecie Märkischer była komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego.W ramach wizyty delegowani wzięli udział w cyklu spotkań z samorządowcami powiatu Märkischer i zapoznali się z praca Starostwa w Lüdenscheid. Ponadto radni wzięli udział w otwarciu 23 Międzynarodowych Zawodów Pływackich w Werdohl, w których uczestniczyło 38. zawodników MKS - SMS "Victoria" Racibórz.
 30. W dniach 14-16.09.2007 r. z oficjalna wizytą w powiecie raciborskim gościł starosta Powiatu Märkischer Aloys Stepphun. Głównym elementem wizyty był udział w jednej z imprez w ramach roku J v. Eichendorffa a mianowicie: uroczystościach nadania imienia „Josepha von Eichendorffa” gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi oraz otwarcie łącznika ILO w Raciborzu.
 31. W dniach 11–14.01.2008 r. chór z Lüdenscheid wziął udział w XVII Regionalnych Spotkaniach Wspólnot Śpiewaczych w Powiecie Raciborskim.
 32. W dniach 25-27.01.2008 r. z wizyta roboczą wizyta gościła w powiecie raciborskim delegacja z powiatu Märkischer. Podczas spotkań roboczych ustalono program oficjalnych wizyt przedstawicieli władz,jak również imprez i wydarzeń kulturalnych,które będą odbywać się w obu powiatach i w których uczestniczyć będą mieszkańcy zarówno powiatu raciborskiego jak i Powiatu Märkischer.
 33. W dniach 9-13.05.2008 r. gościli w powiecie raciborskim pływacy z powiatu Märkischer. 45 osobowa grupa wzięła udział w IV Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar Starosty Raciborskiego.
 34. W dniach 12-16.06.2008 r. delegacja oficjalna oraz reprezentacja kulinarna z powiatu Märkischer wzięła czynny udział w III Festiwalu „Śląskie smaki” oraz w głównych obchodach 900–lecia lokacji Raciborza.
 35. W dniach 15-17.08.2008 r. przedstawiciele SGV z powiatu Märkischer przekazali dary dla DPS’ów z Raciborza,Krzyżanowic oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu.
 36. W dniach 21-23.02.2009 r. w powiecie Märkischer odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Märkischer Kreis i Powiatu Raciborskiego, podczas którego ustalono harmonogram działań związanych ze współpracą Powiatu Raciborskiego i Märkischer Kreis na rok 2009.
 37. W dniach 23-28.04.2009 r. w powiecie raciborskim odbyła się wizyta robocza podsumowująca 8-letnią współpracę Powiatu Raciborskiego z Powiatem Märkischer, prowadzona w tym okresie przez starostę Aloys’ego Steppuhn’a. W 2009 roku kończy on piastowanie swojego urzędu.
 38. W dniach 22-25.05.2009 r. w powiecie Märkischer muzycy (2 osoby) z powiatu raciborskiego wzięli udział w obchodach III Dnia Wędrownika. Wizyta ta miała na celu rozwój partnerstwa Powiatów na płaszczyźnie kulturalnej oraz promocję artystów z powiatu raciborskiego w powiecie Märkischer podczas występów dla lokalnej publiczności.
 39. W dniach od 4-5.10.2009 r. w Raciborzu gościli wędrowcy z Sauerlandzkiego Towarzystwa Miłośników Pieszych Wędrówek (SGV) z partnerskiego Powiatu Märkischer, którzy regularnie od 2005 roku organizują w swoim powiecie zbiórki odzieży i materiałów szkolnych, a następnie przekazują zebrane dary dla domów pomocy społecznej na terenie powiatu raciborskiego. Przedstawiciele SGV odwiedzili następujące ośrodki: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Pogrzebieniu, Dom Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach, Dom Pomocy Społecznej św. Notburgi w Raciborzu.
 40. W dniach 7-9.10.2009 r. w powiecie Maerkischer odbyły się uroczystości z okazji zakończenia kadencji starosty Aloysego Steppuhna oraz udział w rozmowach roboczych z desygnowanym starostą Thomasem Gemke. Podczas rozmów roboczych ustalono, iż dotychczasowy kierunek działań dotyczących współpracy powiatów w roku 2010 zostanie utrzymany. Desygnowany starosta Thomas Gemke wyraził chęć rozwijania współpracy zagranicznej podczas swojej kadencji. Zaplanowano, iż szczegóły zostaną ustalone w marcu 2010 roku podczas wizyty starosty Gemke w Raciborzu.
 41. W dniach 23-25.03.2010r. w powiecie raciborskim odbyła się wstępna wizyta nowego starosty Powiatu Märkischer. Delegacja niemiecka odbyła wizyty w gminach powiatu raciborskiego, podczas których zapoznała się z przedstawicielami władz lokalnych oraz funkcjonowaniem samorządu gminnego w Polsce. Nowy starosta Powiatu Maerkischer oraz starosta raciborski przeprowadzili rozmowy dotyczące kontynuacji współpracy powiatów oraz podjęcia próby rozszerzenia jej na dalsze obszary. Starosta Powiatu Maerkischer spotkał się także z lokalnymi mediami podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
 42. Dnia 6.05.2010 r. w powiecie Märkischer odbył się wernisaż wystawy pod nazwą Time/Zeit/Czas, zorganizowanej z okazji 40-lecia partnerstwa między Powiatem Maerkischer a Hrabstwem Wrexham, podczas której wystawiane są dzieła ośmiorga artystów z następujących powiatów partnerskich: powiatu Maerkischer, hrabstwa Wrexham, powiatu Elbe-Elster oraz powiatu raciborskiego. W uroczystości tej uczestniczyło dwoje artystów z powiatu raciborskiego. Otwarcie wystawy zakończyło się spotkaniem artystów z przedstawicielami władz powiatów Maerkischer i Elbe-Elster. Dnia 7.05.2010 odbyły się warsztaty dla młodzieży z powiatu Märkischer, które prowadzone były przez pracownika Galerii Miejskiej w Luedenscheid oraz artystów z powiatu raciborskiego.
 43. W dniach 20-22.05.2010 r. w Hemer (powiat Maerkischer) odbyła się Europejska Konferencja Miast Partnerskich oraz warsztaty w ramach programu Regionale 2013 oraz europejskiego programu „Europe for Citizens”. W konferencji udział wzięło 3 przedstawicieli Powiatu Raciborskiego. Była to pierwsza z cyklu czterech konferencji mających się odbyć w latach 2010-2012, której tematami przewodnimi były partnerstwo miast, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska oraz turystyka. W konferencji wzięli udział przedstawiciele miast, prowadzących współpracę zagraniczną z miastami na obszarze Południowej Westfalii.
 44. 23 maja 2010 r. na krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyły się VII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS "Victoria" Racibórz. W zawodach udział wzięli pływacy z Werdohl, w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Märkischer. Patronat honorowy nad zawodami objęli: Starosta Raciborski oraz Prezydent Miasta Racibórz.
 45. W dniach 3-4 września 2010 r. delegacja Powiatu Raciborskiego odbyła roboczą wizytę w powiecie Märkischer. Celem wizyty było ustalenie ramowego programu współpracy na ostatni kwartał roku 2009 oraz na rok 2011, w którym Powiat Raciborski i Powiat Maerkischer obchodzą jubileusz 10-lecia współpracy.
 46. W dniach 4-5 września 2010 r. w Werdohl (Powiat Märkischer) odbył sie 26. Międzynarodowy Mityng Pływacki, w którym uczestniczyli pływacy MKS-SMS „Victoria” Racibórz. Obok Polaków w imprezie wystąpiły ekipy z Holandii, Belgii oraz kilkunastu niemieckich klubów. W trakcie pobytu sportowcy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Lüdenscheid, gdzie spotkali się z przedstawicielami władz Powiatu Märkischer.
  W otwarciu mitingu uczestniczyła delegacja Powiatu Raciborskiego w składzie starosta raciborski, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 47. W dniach 18-25 września 2010 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach programu "Młodzież w działaniu" realizowany był projekt pt. "Młodzieżowa Eko-wrażliwość". Był to trzeci etap spotkań o tematyce związanej zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zdrowego stylu życia. Pierwsze pt. "Węgiel, woda, słońce, powietrze" miało miejsce w powiecie Elbe-Elster w Brandenburgii, a drugie pt. "Ochrona środowiska w ruchu" w Walii. Tym razem gospodarzem spotkania był Powiat Raciborski. W działaniach wzięło udział 8 uczniów ze szkoły w Balve z Powiatu Maerkischer, 8 uczniów z Hrabstwa Wrexham (Walia) oraz 8 przedstawicieli młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych. Uczestnicy międzynarodowego spotkania spędzili trzy pierwsze dni w filii Międzynarodowego Miasteczka Ekologicznego w Sławkowie, gdzie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i warsztatach z zakresu historii, geologii oraz przyrody ożywionej Górnego Śląska. W Raciborzu młodzież upiększyła teren wokół Szpitala Rejonowego, dokonując nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Uczestnicy zwiedzili nowo otwarte Muzeum Przyrodnicze w Ojcowie oraz wzięli udział w warsztatach pt. "Ojców trophy" przeprowadzonych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Powyższe działania przyczyniły się do umocnienia świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz zmiany mentalności dotyczącej kultury krajów Europy Wschodniej.
 48. W dniach 21-22 października 2010 r. w hrabstwie Wrexham (Walia) odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 40-lecia partnerstwa pomiędzy oficjalnymi partnerami Powiatu Raciborskiego – Wrexham i Märkischer. W trakcie jubileuszu odbyło się także oficjalne otwarcie wystawy sztuki pt. „Czas”, która prezentuje prace ośmiu artystów z powiatów Märkischer, Elbe-Elster, Wrexham i Raciborskiego. Wystawa ta zagości w powiecie raciborskim w 2011 roku. W uroczystościach uczestniczył starosta raciborski, Grzegorz Tomasiak oraz przedstawiciel tut. starostwa ds. współpracy zagranicznej.
 49. W dniach 3-5 lutego 2011 r. w Maerkischer przebywał Paweł Newerla, który na zlecenie Powiatu uczestniczył w spotkaniach dot. wspólnego polsko-niemieckiego albumu pn."Spotkania", który zostanie wydany z okazji 10-lecia partnerstwa. Album przedstawia fotografie oraz zapisy rozmów z mieszkańcami obu regionów.
 50. W dniach 17-20 marca 2011 r. w powiecie Märkischer gościła pięcioosobowa delegacja z powiatu raciborskiego (czterech fotografów oraz przedstawiciel tut. Urzędu). Celem wyjazdu było wykonanie serii zdjęć uczestnikom wspólnego polsko-niemieckiego albumu pn. "Spotkania".
 51. W dniach 23-26 marca 2011 r. w powiecie raciborskim gościło czterech fotografów oraz inspektor ds. współpracy międzynarodowej. Niemieccy goście wykonali zdjęcia uczestnikom projektu z powiatu raciborskiego, łącznie 26 osobom. Uczestniczyli też w spotkaniu z Wicestarostą i Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu.
 52. 7 lipca 2011 r. w Lüdenscheid odbyły się uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa między Powiatem Raciborskim a niemieckim powiatem Märkischer. Powiat Raciborski reprezentowała pięcioosobowa delegacja ze Starostą Adamem Hajdukiem na czele, której towarzyszył zespół wokalny Miraż prowadzony przez Elżbietę Biskup. Jubileusz rozpoczęła nadzwyczajna sesja rady powiatu Märkischer, w trakcie której nastąpiło symboliczne odnowienie umowy partnerskiej pomiędzy samorządami. Towarzyszyły temu występy niemieckich muzyków oraz prezentacja dwujęzycznej liryki. Ze specjalnym programem wystąpili soliści Mirażu. Po części oficjalnej otwarto wystawę fotograficzną "Spotkania*Begegnungen", której bohaterami są mieszkańcy obu partnerskich powiatów. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele partnerskiego hrabstwa Wrexham (Walia) oraz zaprzyjaźnionego powiatu Elbe-Elster. 8 lipca 2011 r. młodzież zespołu Miraż wystąpiła na wspólnym koncercie z grupą szkolnych muzyków z Balve.
 53. 1 października 2011 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu miały miejsce uroczystości z okazji 10-lecia podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy niemieckim Powiatem Maerkischer a Powiatem Raciborskim. Powiat Maerkischer reprezentowała 8-osobowa delegacja, w skład której wchodzili Starosta Powiatu Maerkischer, Thomas Gemke, oraz radni Rady Powiatu Maerkischer. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele partnerskiego Hrabstwa Wrexham z Walii oraz Powiatu Elbe-Elster z Niemiec. Jubileusz uświetniły występy chóru męskiego z Balve w powiecie Maerkischer oraz grupy tanecznej z Iserlohn. Po głównych uroczystościach starosta raciborski Adam Hajduk otworzył wystawę Time/Zeit/Czas/Amser, będąca wspólnym projektem Powiatów Maerkischer, Raciborskiego, Elbe-Elster oraz Hrabstwa Wrexham, przedstawiającą dzieła 8 artystów z ww. powiatów. Dodatkowo dokonano otwarcia wystawy fotograficznej pn. Spotkania/Begegnungen, prezentującej mieszkańców powiatu Maerkischer i raciborskiego.
 54. W dniach 30 czerwca do 2 lipca 2012 r. w powiecie raciborskim z wizytą gościli przedstawiciele Sauerlandzkiego Towarzystwa Miłośników Pieszych Wędrówek SGV z Powiatu Märkischer w Niemczech. Po raz kolejny goście odwiedzili zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej (DPS "Różany Pałac" w Krzyżanowicach i "Dom św. Notburgi" w Raciborzu) i placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Pogrzebieniu, którym przywieźli m.in. plecaki, zabawki, odzież, balkoniki rehabilitacyjne. Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Raciborzu, podczas którego omówiono możliwości współpracy obu organizacji. Zarówno PTTK jaki i SGV są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Turystyki Wędrownej. W sierpniu br. grupa przedstawicieli PTTK w Raciborzu będzie uczestniczyć w obchodach Dnia Wędrownego w Märkischer.
 55. W dniach 25-27 sierpnia 2012 r. w powiecie Märkischer na zaproszenie Saurelnadzkiego Towarzystwa Miłośników Pieszych Wędrówek SGV gościła 5-osobowa grupa przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze oddział Racibórz. Wymiana odbyła się w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego z niemieckim samorządem. Grupa polska uczestniczyła m.in. w obchodach Dnia Wędrownego.
 56. W dniach 1-2 września 2012 r. w powiecie Märkischer Kreis odbył się XXVIII Międzynarodowy Miting Pływacki, w którym po raz ósmy uczestniczyli pływacy z powiatu raciborskiego. Podczas wizyty młodzież z klubu MKS-SMS Victoria Racibórz spotkała się także ze starostą powiatu.
 57. W dniach 12-14 września 2012 r. w Märkischer Kreis odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu "Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności". Powiat raciborski reprezentowali przedstawiciele służb i straży odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ludności oraz przedstawiciele Rady Powiatu Raciborskiego. Podczas realizacji projektu nastąpił transfer wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat ochrony ludności cywilnej i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytyczne, uczestnicy analizowali i porównywali polski i niemiecki system zarządzania kryzysowego oraz zapoznali się z działaniami i możliwościami organizacyjno-technicznymi właściwych służb. Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 58. Od 29 kwietnia do 1 maja 2013 r. w powiecie raciborskim gościli członkowie Saurelandzkiego Związku Górskiego (SGV) z Märkischer Kreis, partnerskiego samorządu niemieckiego. Goście odwiedzili m.in. Zamek Piastowski w Raciborzu, Łubowice, Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, Pogrzebień. Następnie wspólnie z członkami PTTK Oddział Racibórz udali się w Sudety. Organizatorem wizyty był PTTK Oddział Racibórz, natomiast współorganizatorem Powiat Raciborski.
 59. 19 maja 2013 r. na pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu odbyły się X Jubileuszowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS „Victoria” Racibórz. W zawodach uczestniczyła drużyna SV 08 Werdohl reprezentująca partnerski powiat Märkicher Kreis.
 60. W 2012 roku Powiat Raciborski zrealizował wspólnie z powiatem partnerskim Märkischer Kreis w Północnej Nadrenii-Westfalii projekt pn. „Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech – wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności” dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W roku 2013 projekt ten zdobył Polsko-Niemiecką Nagrodę Samorządową przyznawaną przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, honorującą wyróżniające i innowacyjne projekty w dziedzinie współpracy samorządów terytorialnych. Otrzymana nagroda finansowa zostanie w 2015 roku przeznaczona na kolejny wspólny polsko-niemiecki projekt pn. „Ochrona cywilna w Niemczech i Polsce – wymiana Młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych jako ratowników przyszłości”, tym razem z udziałem młodzieży z powiatu raciborskiego i Märkischer Kreis. Koncepcja przedsięwzięcia zakłada wymianę przedstawicieli młodzieżowych OSP z Märkischer Kreis i powiatu raciborskiego w celu kontynuacji i pogłębienia tematyki pierwotnego projektu w zakresie szkolenia przyszłej kadry straży pożarnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie wyjazd szkoleniowy dla młodzieży działającej w OSP w formie warsztatów do Märkischer Kreis. Uczestnicy wymienią się informacjami na temat zadań, roli i organizacji młodzieżowych OSP w obu powiatach partnerskich, jak i wiedzą merytoryczną. W projekcie uczestniczyć będą przedstawiciele drużyn, które zwyciężyły w VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP o Puchar Starosty Raciborskiego w 2013 roku.
 61. W dniach 05-08.06.2013 r. w Raciborzu odbywał się II Festiwalu Piosenki Europejskiej. W festiwalu udział wzięli artyści z Raciborza, Śląska, Niemiec (partnerskie powiaty Märkischer i Elbe-Elster, Miasto Rendsburg) oraz Czech i Ukrainy (Miasto Komsomolsk). W wydarzeniu uczestniczyły także oficjalne delegacje z partnerskich dla Powiatu Raciborskiego samorządów tj. niemieckiego Powiatu Märkischer i ukraińskiego miasta Komsomolsk. Uczestnicy zagraniczni, obok międzynarodowych warsztatów wokalnych, wzięli również udział w programie kulturalnym, który obejmował m.in. wizytę w Szkółce Kontenerowej w Nędzy, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach.
  Festiwal był częścią projektu pt. "Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim" współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
 62. W dniach 6-7 września 2013 r. pływacy z klubu MKS-SMS „Victoria” Racibórz brali udział w XXIX Międzynarodowym Mityngu Pływackim na otwartym basenie w niemieckim Werdohl. W czwartek w miejscowości Lüdenscheid raciborscy sportowcy spotkali się z władzami Powiatu Märkischer. Wyjazd na zawody został zorganizowany w ramach partnerstwa Powiatu Raciborskiego z Märkischer Kreis oraz dzięki podpisanej umowie o współpracy pomiędzy „Victorią” i klubem SV 08 Werdohl.
 63. W dniach 17-18 września 2013 r. Powiat Raciborski gościł 6-osobową delegację z partnerskiego Powiatu Märkischer, której członkami byli m.in. Thomas Gemke - starosta Powiatu Märkischer, dr Bernd Eicker – burmistrz miasta Halver oraz Dieter Dzewas – burmistrz miasta Lüdenscheid. Zaproszeni gości wzięli udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, podczas którego przedstawiono prezentacje dotyczące:współpracy powiatów w ramach Programu Strukturalnego Rozwoju na rzecz Południowej Westfalii - Regionale 2013, współpracy 4 gmin Powiatu Maerkischer w Ramach wspólnego projektu pn. "Z biegiem rzeki Volme", projektu pn. „Fabryka idei / myśli (Centrum orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży)” w mieście Lüdenscheid.
 64. W dniach 4-8 czerwca 2014 r. w Raciborzu realizowany był projekt pn. "Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalnej oraz III Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim w Raciborzu". W trakcie projektu w Zamku Piastowskim prezentowana była wystawa "Tożsamość" zawierająca dzieła 19 twórców m.in. z powiatów Elbe-Elster, Maerkischer Kreis i powiatu raciborskiego. Od 4 do 7 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury i Zamku odbywały się przesłuchania konkursowe i międzynarodowe warsztaty wokalne dla uczestników III Festiwalu Piosenki Europejskiej. Projekt pn. „Młodzi mistrzowie..” był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
 65. W dniach 6-9 czerwca 2014 r. w powiecie raciborskim przebywali pływacy z zaprzyjaźnionego klub SV 08 Werdohl z partnerskiego powiatu Maerkischer (Niemcy). Wspólnie z zawodnikami z Raciborszczyzny i Zlina (Czechy) rywalizowali w XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar Prezesa MKS SMS Victoria Racibórz. Pływackie zmagania odbyły się 8 czerwca na krytej pływalni Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Raciborski i Prezydent Miasta Racibórz. Tegoroczna edycja zawodów jest efektem powiatowego partnerstwa z Märkischer Kreis (2001 r.) oraz umowy o współpracy pomiędzy "Victorią" i SV 08 Werdohl, którą kluby podpisały w 2003 r.
 66. W dniach 28-30 czerwca 2014 r. czteroosobowa delegacja Powiatu Raciborskiego uczestniczyła w wizycie w partnerskim samorządzie Maerkischer Kreis w związku z jubileuszem 100-lecia pierwszego schroniska młodzieżowego na zamku w Altenie. W trakcie wizyty delegacja spotkała się także z przedstawicielami Stowarzyszenia Wędrowców SGV oraz wizytowała gospodarstwo rolne z biogazownią w Balve.
 67. W dniach 17 września – 8 października 2014 r. w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego z niemieckim Powiatem Märkischer w tut. starostwie praktykę urzędniczą odbywał mieszkaniec niemieckiego samorządu. W ramach praktyki zapoznawał się z działalnością jednostki samorządu terytorialnego, strukturą urzędu, zakresami działalności poszczególnych komórek, a w szczególności zadaniami związanymi z kompetencjami zarządu i rady powiatu, współpracy zagranicznej i współpracy z mediami oraz obroną cywilną.
 68. W dniach 10-12 stycznia 2015 r. 2-osobowa delegacja Powiatu Raciborskiego uczestniczyła w jubileuszu 40-lecia powstania Powiatu Maerkischer. W uroczystości uczestniczyli także przedstawciele partnerskiego powiatu Elbe-Elster.
 69. W dniach 27-28 lutego 2015 r. w Ludenscheid odbyła się uroczystość otwarcia międzynarodowej, wędrownej wystawy pt. Landna(h)me - Tożsamość. W wernisażu uczestniczyli wicestarosta i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz dwaj artyści, których prace były prezentowane na wystawie: Kazimierz Frączęk oraz Michał Guz.
 70. W dniach 11-14 czerwca 2015 r. czworo wokalistów z Powiatu Märkischer wraz z opiekunem uczestniczyło w IV Festiwalu Piosenki Europejskiej. Młodzież wspólnie z uczestnikami z Estonii, Ukrainy i Czech wzięła udział w warsztatach wokalnych, jam session oraz międzynarodowych warsztatch nt. bezpieczeństwa. Do wokalistów, 12 czerwca 2015 r., dołączyła dwuosobowa delegacja oficjalna. W trakcie pobytu delegacja udała się m.in. do Zamku w Pszczynie i wzięła udział w uroczystości 25-lecia samorządu. Ponadto 12 czerwca 2015 r. w tut. starostwie  odbyło się spotkanie nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w partnerskim Powiecie Märkischer (Niemcy). Prezentację poprowadził wicestarosta Detlef Seidel, przewodniczący rady nadzorczej Märkische Kliniken GmbH und Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG (Holding Zdrowia Powiatu Märkischer), który zaprezentował działalność spółki i stosowane rozwiązania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządów gmin, dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz zaproszeni goście.
 71. W dniach 9-10 lipca 2015 r. w powiecie raciborskim odbyła się oficjalna wizyta starosty partnerskiego Powiatu Märkischer. Thomas Gemke wraz z pracownikiem ds. współpracy zagranicznej uczestniczyli w spotkaniach ze starostą Ryszardem Winiarskim, przewodniczącym rady Adamem Wajdą oraz członkami  zarządu powiatu. Głównym tematem rozmów były plany współpracy obu samorządów oraz przyszłoroczny jubileusz 15-lecia partnerstwa. Ponadto delegacja udała się do Oświęcimia i stolicy Małopolski oraz zwiedziła firmę Eko-Okna i pobliskie wykopaliska archeologiczne. Starosta Gemke udzielił także wywiadu dla Polsko-Niemieckiego Internetowego Radia Mittendrin.
 72. Wymiana przedstawicieli młodzieżowych OSP z Märkischer Kreis i powiatu raciborskiego w ramach projektu pn. „Obrona cywilna w Niemczech i Polsce – wymiana Młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych jako ratowników przyszłości” w dniach 13-18 lipca 2015 r. . Projekt obejmował wymianę wiedzy i doświadczeń nt. zadań, roli i organizacji młodzieżowych OSP w powiatach; przeprowadzenie ćwiczeń w sytuacji wypadku w ramach konkursów, zawodów, gier i zabaw; program dla całej grupy w celu wzmocnienia poczucia wspólnoty – „praca w grupie” jako ważny temat w przypadku straży pożarnej; zwiedzanie komendy straży pożarnej w Lüdenscheid, instytutu szkolenia kadry kierowniczej straży pożarnej Nadrenii Północnej – Westfalii, zapoznanie ze sprzętem, organizacją i metodami pracy; program kulturalny w celu poznania powiatu partnerskiego; integracja młodzieży (dyskoteka, ognisko).
  W projekcie udział wzięło 25 uczestników z powiatu raciborskiego, w tym: 10 dziewcząt z OSP Turze wraz z opiekunem (wiek uczestników 12 -18 lat), 10 chłopców z OSP Sławików wraz z opiekunem (wiek uczestników 13 – 16 lat) i 2 przedstawicieli Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu i kierownik oraz 25 uczestników z powiatu Märkischer, w tym: 20 uczestników z młodzieżowych straży pożarnych (wiek 11-17 lat) i przedstawiciele Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Polsko-Niemieckiej Nagrodzie Samorządowej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, którą partnerskie samorządy otrzymały za wspólny projekt nt. zarządzania kryzysowego z 2012 r.
 73. 23 sierpnia 2015 r.  rozległy teren Sauerlandzkiego Parku w miejscowości Hemer w partnerskim Powiecie Märkischer (Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia) stał się areną 5. Dnia Wędrownika i Rodziny. Na zwiedzających, zarówno grupy zorganizowane, jak również rodziny i amatorów pieszych wędrówek, czekały: zwiedzanie z przewodnikami, doskonale przygotowane trasy spacerowe, sensoryczne place zabaw, wieża widokowa czy liczne ogrody.
  W ramach roku obchodów 125-lecia Sauerlandzkiego Towarzystwa Wędrowników SGV nie zabrakło też stoisk promocyjnych. Tuż obok stoiska Powiatu Märkischer, we wspólnym namiocie wystawienniczym, o atrakcjach regionów informowali przedstawiciele Powiatu Raciborskiego i partnerskiego Powiatu Elbe-Elster (Niemcy, Brandenburgia).
  W oficjalnym otwarciu oraz zorganizowanych wędrówkach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych: starosta Powiatu Märkischer i burmistrz Hemer oraz przewodniczący SGV.
 74. W dniach 4-6 września 2015 r. grupa ponad 30 pływaków reprezentujących ziemię raciborską wraz z opiekunami uczestniczyła w 31. Międzynarodowym Festiwalu Pływackim w partnerskim powiecie Märkischer Kreis. Wyjazd na zawody został dofinansowany z budżetu Powiatu Raciborskiego. Młodzież spotkała się także ze starostą Powiatu Märkischer.
 75. W dniach 16-19 czerwca 2016 r. w powiecie raciborskim gościła 7-osobowa delegacja z Märkischer Kreis. Udział gości w otwarciu kaplicy zamkowej, jubileuszu 15-lecia partnerstwa samorządów oraz Dniach Raciborza. Delegacji towarzyszył były starosta MK oraz muzyk, który wystąpił z koncertem dla gości.
 76. Wizyta ok. 20 przedstawicieli Towarzystwa Wędrowników SGV Märkischer Kreis w powiecie raciborskim (17-20 czerwca 2016 r.). Wcześniej goście wraz z raciborskim Oddziałem PTTK zwiedzali południe Polski, następnie uczestniczyli w jubileuszu 15-lecia partnerstwa samorządów i zwiedzali powiat raciborski.
 77. W dniach 27–29.08.2016 r. w powiecie Maerkischer  gościła 4-osobowa delegacja z powiatu, która uczestniczyła w jubileuszu 15-lecia partnerstwa samorządów. Delegacja zwiedziła także zakład SELVE współpracujący z firmą Eko-Okna.
 78. W dniach 10-14 października 2016 r. w powiecie raciborskim realizowany był projekt pt. „Ratownicy przyszłości - niemiecko-polska wymiana młodzieżowych ochotniczych straży pożarnych” („Retter von Morgen - Deutsch-Polnischer Austausch der Jugendfeuerwehren“). We wspólnym przedsięwzięciu powiatu raciborskiego i partnerskiego samorządu Märkischer Kreis (Niemcy) uczestniczyło 50 osób,  w tym po 20 członków młodzieżowych ochotniczych straży pożarnych oraz po 5 opiekunów z każdego samorządu. Powiat raciborski reprezentowały dwie Młodzieżowe Drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Turza (dziewczęta) oraz ze Sławikowa (chłopcy).
 79. W dniach 2-6 czerwca 2017 r. w powiecie raciborskim gościła grupa pływaków i trenerów z Klubu SV08 Werdohl. 4 czerwca na pływalni ZSOMS w Raciborzu odbyły się 13. Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS Victoria Racibórz. Wizyta została dofinansowana z budżetu powiatu. Młodzież polska i niemiecka poza zmaganiami sportowymi, uczestniczyła także w programie kulturalnym i integracyjnym. 
 80. W dniach 2-3 września  2017 r.  w powiecie Märkischer odbyła się druga część jubileuszu 25-lecia partnerstwa powiatów Elbe-Elster i Märkischer.  W sobotę w Domu Kultury w Lüdenscheid odbyła się część oficjalna i  koncert symfonicznym Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Märkischer Kreis oraz muzyków z Powiatowej Szkoły Muzycznej Gebrüder Graun z Elbe-Elster. Ponad 80-osobowa orkiestra pod dyrekcją Thomasa Grote wykonała zarówno utwory klasyczne m.in. z repertuaru Sergieja Prokofjewa jak również utwory specjalnie skomponowane przez muzyków z partnerskich samorządów. Wcześniej delegacje z powiatu raciborskiego i Elbe-Elster w towarzystwie starosty Märkischer Kreis Thomasa Gemke zwiedziły nowoczesne muzeum nauki Phänomenta. W niedzielę delegacje udały się do Werdohl, gdzie odbyły się już 33. międzynarodowe zawody pływackie organizowane przez Klub SV08 Werdohl. Powiat raciborski był reprezentowany przez 40 pływaków z Klubu MKS SMS Victoria Racibórz. Wyjazd młodzieży został dofinansowany z budżetu powiatu w ramach współpracy zagranicznej.
 81. 19 maja 2018 r. w hali Arena RAFAKO w Raciborzu odbył się Międzynarodowy Turniej Przyjaźni „Przaja Handballowi” dziewcząt rocznik 2001-2002. W turnieju uczestniczyły drużyny: UKS START Pietrowice Wielkie, UKS OLIMP Grodków, SPR Sośnica, XI LOS Gliwice oraz  JSG Bösperde Halingen z partnerskiego powiatu Märkischer Kreis. Piłkarki ręczne gościły w powiecie w dniach 18-21 maja br. i razem z pływakami z Ukrainy i swojego powiatu brały udział w wydarzeniach integracyjnych i zwiedzaniu miasta.
 82. 20 maja 2018 r. na pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS SMS VICTORIA Racibórz pod patronatem starosty raciborskiego. W zawodach udział wzięli zawodnicy z partnerskiego powiatu Märkischer Kreis (Niemcy, SV 08 Werdohl) i miasta Horishni Pławni (Ukraina) oraz oficjalna delegacja z Ukrainy na czele z wiceburmistrz. Młodzież z Niemiec uczestniczyła w wydarzeniach integracyjnych z piłkarkami ręcznymi i pływakami z Ukrainy i Polski, zwiedziła obóz koncentracyjny w Oświęcimiu oraz miasto Racibórz.
 83. 30 maja 2018 r. do powiatu przybyła 20-osobowa grupa przedstawicieli Towarzystwa Wędrowników SGV, która spotkała się ze starostą raciborskim oraz zwiedzała wraz z raciborskim oddziałem PTTK powiat raciborski i Beskid Śląski.
 84. W dniach 15-18 września 2018 r. powiat gościł grupę młodzieży niemieckiej wraz z opiekunami z partnerskiego powiatu Märkischer Kreis. Uczestnicy razem z grupą polską (łącznie 12 osób) realizowali projekt pt. „Młodzi dziennikarze na tropie wyjątkowych relacji polsko-niemieckich naznaczonych wojnami”. Celem projektu było wzmocnienie i podniesienie jakości partnerskich relacji między polską a niemiecką młodzieżą i samorządami poprzez wspólne odkrywanie historii oraz poznawanie współczesnego życia w obu regionach. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
 85. Wywiady i spotkania z Polakami mieszkającymi w Niemczech, wizyty w archiwum, szkole, muzeum i byłym obozie dla jeńców, czy rozmowy i zajęcia z rówieśnikami z partnerskiego powiatu Märkischer Kreis. Tak w skrócie wyglądał program realizowany w dniach 5-8 października 2018 r. w ramach projektu pn. „Młodzi dziennikarze na tropie wyjątkowych relacji polsko-niemieckich naznaczonych wojnami”. Już po raz drugi sześcioro młodych „dziennikarzy” z Polski i Niemiec wraz z opiekunami spotkało się, by wspólnie poznawać historię, teraźniejszość i rozmawiać o przyszłości polsko-niemieckich relacji.
 86. W dniach 28-30 października 2018 r. w powiecie raciborskim gościła delegacja z MK. Głównym celem wizyty było zapoznanie się funkcjonowaniem służby i opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Delegacja zwiedziła także CKZiU Nr 1 oraz Nr 2 "Mechanik", zamek w Tworkowie oraz zamek w Chałupkach.
 87. W ramach współpracy powiatów raciborskiego i Märkischer Kreis, na zaproszenie klubu sportowego DJK SG Bösperde, piłkarki z Pietrowic Wielkich przebywały w Niemczech od 3 do 7 stycznia 2019 r. Drużyna dziewcząt UKS Start Pietrowice wystąpiła na dwóch noworocznych turniejach piłki ręcznej w Niemczech. Wyjazd drużyny został zorganizowany i sfinansowany w ramach współpracy partnerskiej samorządów.
 88. W dniach 16-18 stycznia 2019 r. w partnerskim powiecie Märkischer Kreis odbyła się wizyta dot. służby i ochrony zdrowia. Było to trzecie spotkanie partnerskich samorządów poświęcone tej tematyce, po wizytach które w poprzednich latach odbyły się w Elbe-Elster i Raciborzu. Jednocześnie była to pierwsza oficjalna wizyta, na którą zaprosił niemiecki powiat nowo wybranego starostę raciborskiego. 
 89. Od 25 do 30 czerwca 2019 r. w Niemczech w partnerskim powiecie Märkischer Kreis przebywała grupa członków PTTK Racibórz. Razem ze stowarzyszeniem wędrowników SGV (Sauerländische Gebirgsverein) przemierzała Sauerland, i nie tylko, i odkrywała lokalne atrakcje.
  Głównym organizatorem i przewodnikiem podczas wizyty był wiceprezydent stowarzyszenia Harald Kahlert, a w opiekę nad polską grupą oraz w bardzo gościnne przyjęcie zaangażowało się wiele osób, w tym mieszkających w Niemczech Polaków. Program pobytu obejmował wiele atrakcji - było m.in. zwiedzanie zamku w Altenie, miast Iserlohn, Arnsberg, czy Winterberg a także Kolonii oraz liczne piesze wędrówki oraz spotkania. I tak w środę 26 czerwca raciborska grupa spotkała się ze starostą powiatu Thomasem Gemke, który jest jednocześnie przewodniczącym SGV.  Spotkanie odbyło się w siedzibie starosty w Lüdenscheid.
 90. 30 czerwca 2019 r. w Meinerzhagen powiaty: raciborski i Elbe-Elster uczestniczyły w Autofreien Volmetal. Tego dnia został zamknięty 21km odcinek drogi Volme w partnerskim powiecie Maerkischer Kreis. Przez cały dzień  korzystali z niego rowerzyści, wrotkarze i piesi. Na trasie były punkty gastronomiczne i stoiska promocyjne. Na jednym z nich swoje atrakcje turystyczne i słodkości promował powiat raciborski.
 91. W dniach 5-8 września 2019 r. w partnerskim powiecie Märkischer Kreis (Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia) przebywała ponad 50-osobowa sportowa reprezentacja powiatu raciborskiego. Dzieci i młodzież uczestniczyły w 35. Internationales Schwimmfest w Werdohl.  Reprezentacja zdobyła ponad 90 medali. Tradycyjne zawody, w których uczestniczą pływacy są realizowane w ramach partnerstwa powiatów Märkischer
  i  raciborskiego oraz podpisanej w 2004 r. umowie o współpracy pomiędzy klubami SV 08 Werdohl i MKS-SMS Victoria Racibórz. Projekt sportowej wymiany młodzieży, trwa już 16 lat i jest dofinansowany z budżetu powiatu. Poza zmaganiami sportowymi grupa odwiedziła m.in. starostwo w Lüdenscheid i skansen w Hagen. W zawodach uczestniczyły kluby z Niemiec, w tym z drugiego partnerskiego powiatu Elbe-Elster, Holandii oraz Belgii.
 92. W dniach 4-8 października 2019 r. w Niemczech powiaty raciborski i Märkischer Kreis realizowały partnerski projekt historyczny pt. „Wege zur Erinnerung – sind Chancen für die Zukunft”. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W wymianie wzięło udział łącznie 14 uczestników tj. uczniów, nauczycieli, dziennikarzy i pracowników urzędów powiatowych. Celem projektu było wzmocnienie i podniesienie jakości partnerskich relacji między polską a niemiecką młodzieżą i samorządami poprzez wspólne odkrywanie trudnej historii.
 93. W dniach 17 - 18 października 2019 r. w powiecie gościła 2-osobowa delegacja z powiatu Märkischer Kreis na czele ze starostą Thomasem Gemke. Delegacja wraz z przedstawicielami partnerskiego powiatu Elbe-Elster uvzestniczyła w „Festiwalu Perspektyw” promującym szkolnictwo zawodowe i techniczne szkół powiatu raciborskiego oraz otwarciu międzynarodowej wystawy prac dzieci i młodzieży na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 18 października goście zwiedzili ZSO Nr w Raciborzu, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz Opactwo w Rudach.
 94. W dniach 23-27 listopada 2019 r. trwała realizacja drugiej części projektu pt. „Wege zur Erinnerung – sind Chancen für die Zukunft”. Spotkanie 14-osobowej polsko-niemieckiej grupy odbywa się w ramach współpracy powiatów: raciborskiego i Märkischer. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z trudną wspólną historią i jej śladami w województwie śląskim i małopolskim, odwiedzając miejsca pamięci II Wojny Światowej.
 95. W roku 2020 wybuchła pandemia Coronawirusa, więc cykliczne oraz żadne nowe wspólne przedsięwzięcia nie były możliwe, dopiero w 2021 roku można było nieśmiało planować powrót do aktywnej współpracy. Kontakt ze stroną niemiecką, tak jak w przypadku podobnych biznesowych i osobistych relacji na całym świecie, utrzymywany był na bieżąco w formie online i takie videokonferencje z pewnością na stałe pozostaną już rozwiązaniem, z którego oba partnerskie powiaty będą korzystać. Niestety z uwagi na wciąż obowiązujące, bardziej lub mniej surowe, obostrzenia epidemiologiczne, tradycyjne Międzynarodowe Zawody Pływackie, na które klub SV08 Werdohl z Märkischer do Raciborza co roku w maju zaprasza MKS SMS „Victoria” Racibórz, nie mogły się odbyć, w zamian za to jednak, z inicjatywy naszego partnera zorganizowano w tym czasie Wirtulane Zawody Pływackie pod nazwą „E-swimming&twinning”.

 96. W marcu 2021 r. rozpoczęły się również wielkie przygotowania do obchodów jubileuszu 20-lat współpracy Märkischer Kreis oraz Powiatu Raciborskiego, które zaplanowano na przełom września i października tego roku i na które do Raciborza zaproszeni zostali wszyscy partnerzy Powiatu Raciborskiego. Oprócz wielu promujących naszą małą ojczyznę, przewidzianych dla naszych gości atrakcji,  wspólnymi siłami przygotowywane są m.in. okolicznościowe materiały filmowe, jeden oparty na wspomnieniach, drugi na łączącym te dwa regiony - Josephie von Eichendorffie.

 97. W dniach 30.09. - 03.10.2021 w powiecie raciborskim odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia współpracy Powiatu Raciborskiego i Märkischer Kreis, w których uczestniczyła m.in. 17-osobowa delegacja z parterskiego powiatu MK. Ze starostą Marco Voge i jego zastępcą, wspólnie z polską stroną świętować przyjechali radni powiatowi, pracownicy do spraw partnerstwa i mediów oraz kwartet smyczkowy z Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej ze swoimi opiekunami. Nasi goście z MK zwiedzili również wiele atrakcji turystycznych a o szczegółowym przebiegu ich wizyty przeczytać można na stronie internetowej Powiatu w zakładce AKTUALNOŚCI (październik 2021).

 98. W dniu 15 maja 2022 r. delegacja Powiatu Raciborskiego promowała Raciborszczyznę oraz Krainę Górnej Odry w miejscowości Balve w Märkischer Kreis, a odbywało się to podczas uroczystego otwarcia sezonu turystycznego w Luisenhütte czyli najstarszej, zachowanej z kompletnym wyposażeniem, Huty Żelaza w Niemczech. Na naszym powiatowym stoisku znalazły się m.in. lokalne wyroby cukiernicze, przewodniki turystyczne czy gadżety promocyjne.

 99. W dniach 11-14 sierpnia 2022 r. w Märkischer Kreis odbyły się obchody 30-lecia partnerstwa powiatów Märkischer Kreis i Elbe-Elster. Udział w nich wzięła 4-osobowa delegacja Powiatu Raciborskiego (Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski, Ewa Lewandowska – Etatowa Członkini Zarządu oraz radni powiatu raciborskiego, Eugeniusz Kura i Adrian Plura), która oprócz obecności na głównej uroczystości, gdzie zaprezentowano oficjalną piosenkę 30-letniego partnerstwa, uczestniczyła w atrakcyjnym programie pobytu. Grupa naszych przedstawicieli m.in. zwiedziła jaskinie na terenie powiatu oraz poznała bliżej funkcjonowanie tamtejszego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 100. W dniach 29.09-02.10.2022 r. w powiecie raciborskim odbyły się obchody 10-lecia partnerstwa Powiatu Raciborskiego i Elbe-Elster. Na uroczystość zaproszono wszystkich partnerów Powiatu Raciborskiego, a powiat Märkischer Kreis reprezentowała 3-osobowa delegacja, na czele ze starostą Marco Voge, która wzięła również udział w programie, przygotowanych na tę okazję, atrakcji.

 101. W dniu 15 maja odbyło się uroczyste otwarcie sezonu turystycznego w Zabytkowej Hucie Żelaza Luisenhütte Wocklum w Balve. Powiat Raciborski reprezentowała grupa Drengów znad Górnej Odry, która była jedną z największych atrakcji na tym corocznym rodzinnym pikniku. Ivar, Thordis, Bjorn oraz Ansgar zrobili fantastyczne show i cieszyli się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, prezentując własne wyroby ze skóry, uzbrojenie oraz swoje obozowisko. Nie zabrakło również wybijania pamiątkowych monet oraz pokazów walk średniowiecznych wojów.

 102. W dniach 30 lipca – 05 sierpnia w Märkischer Kreis odbył się Partnerski Obóz Młodzieżowy pn. CAMPtogether2023, w którym uczestniczyła młodzież z trzech partnerskich powiatów (raciborskiego, Elbe-Elster, Märkischer Kreis). Program projektu dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży dotyczył relacji czlowiek - las, więc zajęcia głównie odbywały się na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody i miały charakter edukacyjny. Camp together ma być wydarzeniem cyklicznym i z towarzyszącym mu hasłem przewodnim ma odbywać się co roku w innym partnerskim powiecie.

 103. W dniach 18 września – 06 października w ramach współpracy partnerskiej, zagraniczny staż w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyły dwie mieszkanki powiatu Märkischer Kreis. Dziewczęta przez 3 tygodnie poznawały struktury, zadania i funkcjonowanie naszego urzędu, a także innych jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

 104. W dniu 06 października w restauracji w Szymocicach odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Partnerskiego przez starostów Powiatów Raciborskiego i Nakielskiego. Tego dnia symbolicznie rozpoczęto oficjalną współpracę, którą na miejscu swoją obecnością i życzeniami wsparli przedstawiciele wszystkich partnerskich i zaprzyjaźnionych miast i powiatów. Märkischer Kreis reprezentował starosta Marco Voge.

Redakcja strony: Współpraca Powiatu Raciborskiego z Powiatem Märkischer KreisRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4244