Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Współpraca Powiatu Raciborskiego z Powiatem Nakielskim

Przyjazne relacje i zaufanie pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Nakielskim rozwijały się od wielu lat dzięki wspólnemu niemieckiemu partnerowi - powiatowi Elbe-Elster z myślą o podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze turystycznym, społecznym, kulturalnym i sportowym. W 2021 roku w Raciborzu Starosta Nakielski, Tadeusz Sobol, zadeklarował publicznie chęć rozpoczęcia oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatami Raciborskim i Nakielskim, a w roku 2022 potwierdził swoje zaproszenie pisemnie.

Podpisanie umowy pomiędzy jednostkami samorządowymi, które odbyło się w październiku 2023 r. pozwoli na pełne korzystanie z doświadczeń obu samorządów oraz ułatwi nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie obu powiatów. Umożliwi również odkrywanie potencjału turystycznego i wzajemną promocję obu regionów.


HISTORIA WSPÓŁPRACY POWIATU RACIBORSKIEGO Z POWIATEM NAKIELSKIM W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM

 

 1. Po latach utrzymywania przyjaznych nieformalnych kontaktów między Powiatami Raciborskim a Nakielskim, które zrodziły się i rozwijały dzięki wspólnemu partnerskiemu powiatowi Elbe-Elster, w dniu 1 października 2021 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa powiatów Raciborskiego i Märkischer Kreis starosta nakielski Tadeusz Sobol złożył publiczną propozycję zacieśnienia dotychczasowej współpracy i nawiązania oficjalnego partnerstwa.
 2. W oficjalnym piśmie z dnia 27 września 2022 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego zaprosił Zarząd Powiatu Raciborskiego do podjęcia działań, mających na celu wszechstronną współpracę w obszarach m.in. turystyki, kultury i sztuki, edukacji, informacji, ochrony zdrowia i środowiska, opieki społecznej, kultury fizycznej, sportu oraz gospodarki.

 3. W odpowiedzi z dnia 2 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego poinformował Zarząd Powiatu Nakielskiego, że przyjął zaproszenie do rozpoczęcia wspólnych działań, zmierzających do sformalizowania współpracy i zlecił już przygotowanie propozycji obszarów, w których mogłaby zostać nawiązana, a także opracowanie harmonogramu wizyt na rok 2023.

 4. W dniach 11-12 luty 2023 r. na zaproszenie Powiatu Nakielskiego, drużyna Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego Nędza jako reprezentacja Powiatu Raciborskiego wzięła udział w XXVII Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Kensego w Paterku w powiecie nakielskim. Nasi chłopcy z roczników 2008-2010 na 10 piłkarskich zespołów z Polski, Czech, Słowenii i Niemiec zdobyli 5 miejsce.

 5. Przed podpisaniem Umowy Partnerskiej zaplanowano po jednym spotkaniu w każdym z powiatów, by bliżej poznać tworzące je gminy, lokalne atrakcje turystyczne, funkcjonowanie urzędów, a przede wszystkim możliwe pola do współpracy. W konsekwecji, w dniach 23 - 25 maja 2023 r. po raz pierwszy z oficjalną wizytą w powiecie raciborskim gościli przedstawiciele Powiatu Nakielskiego (wicestarosta Tomasz Miłowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Jacek Osiński, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Agnieszka Heftowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marek Durałek, kierownik Pieczy Zastępczej PCPR Marzena Nowak-Olechnicka oraz Jacek Pasieka z Referatu Turystyki i Sportu). W tym czasie zwiedzili Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej oraz Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, ruiny Pałacu w Tworkowie i oczywiście Zamek Piastowski w Raciborzu. Mieli również okazję wysłuchać muzyki na żywo w wykonaniu dwojga raciborskich artystów - Joanny Skowyry oraz Marka Kudera.

 6. 13 czerwca 2023r. Zarząd Powiatu Raciborskiego udał się z rewizytą do Powiatu Nakielskiego. Nasza powiatowa delegacja w ciągu dwóch dni zwiedziła stolicę Powiatu czyli Nakło nad Notecią, w szczególności znajdujące się tam I Liceum Ogólnokształcące, Starostwo Powiatowe i wieżę widokową w Parku Jana III Sobieskiego. Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz ze swoimi współpracownikami poznali również bliżej m.in. Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku oraz Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie, a także Przystań Powiat Nakielski. Najważniejeszym celem wyjazdu było natomiast określenie obszarów współpracy obu Powiatów i w tej kwestii przedstawiciele Powiatów Raciborskiego i Nakielskiego omówili pierwsze wspólne pomysły. Wymiana młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z naciskiem na potencjał turystyczny rzek Noteci i Odry (np. spływy kajakowe) oraz tras rowerowych przy aktywnym zaangażowaniu Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, organizacja zawodów wędkarskich z udziałem wspólnego partnera – niemieckiego powiatu Elbe-Elster czy kooperacja Straży Pożarnych to tylko część z pierwszych planowanych działań.

 7. W dniu 29 sierpnia 2023 r. Rada Powiatu Raciborskiego wyraża wolę nawiązania współpracy między Powiatem Raciborskim a Powiatem Nakielskim i upoważnia Zarząd Powiatu Raciborskiego do podpisania umowy o współpracy partnerskiej, podejmując stosowną uchwałę. Tym samym zgadza się z uzasadnieniem uchwały, że podpisanie umowy pomiędzy jednostkami samorządowymi pozwoli na pełne korzystanie z doświadczeń obu samorządów oraz ułatwi nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie obu powiatów. Umożliwi również odkrywanie potencjału turystycznego i wzajemną promocję swoich regionów.

 8. W dniu 06 października 2023r. w restauracji w Szymocicach odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Partnerskiego przez starostów Powiatów Raciborskiego i Nakielskiego. Tego dnia symbolicznie rozpoczęto oficjalną współpracę, którą na miejscu swoją obecnością i życzeniami wsparli dotychczasowi starostowie Powiatu Raciborskiego (Henryk Siedlaczek, Adam Hajduk i Ryszard Winiarski), przedstawiciele wszystkich partnerskich oraz zaprzyjaźnionych miast i powiatów czyli Märkischer Kreis, Elbe-Elster, Rensburga, Horishni Plavni, Powiatów Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Wodzisławskiego, a także radni powiatowi. Powiat Nakielski reprezentowała delegacja w składzie: Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Jacek Osiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jarosław Warmke – Przewodniczący Komisji Finansów, Damian Król – Dyrektor Wydziału Finansowego, Agnieszka Heftowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Dawid Konwiński – Kierownik Referatu Turystyki i Sportu, Jacek Pasieka – Referat Turystyki i Sportu, Jolanta Otto - Referat Turystyki i Sportu. Program obejmował również emisję wspólnego filmu promocyjnego obu świętujących Powiatów oraz występ artystyczny Emilii Franicy i recital Agnieszki Kawulok, Jarosława Hanika oraz Dawida Główczeskiego. Uroczystość w trzech językach (polski, niemiecki, ukraiński) poprowadziły Anita Pendziałek oraz Olena Kyrychenko. To międzynarodowe spotkanie partnerskie, które odbyło się w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Raciborskiego, miało również ciąg dalszy. W celu bliższego poznania naszego regionu oraz jego atrakcji, a także pogłębienia wzajemnych relacji, goście z powiatu nakielskiego i zza granicy zwiedzili Muzeum w Raciborzu oraz Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.
 


Redakcja strony: Współpraca Powiatu Raciborskiego z Powiatem NakielskimRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 105