Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oficjalni partnerzy Powiatu Raciborskiego

POWIAT MÄRKISCHER –

nawiązanie kontaktów partnerskich z Powiatem Märkischer możliwe było dzięki zawartemu w roku 2000 porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią Westfalią w Niemczech, gdzie znajduje się Powiat Märkischer. Dokument był zarazem „przepustką” dla powstałych w styczniu 1999 roku nowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – powiatów – do zawierania umów partnerskich z niemieckimi samorządami.Powiat Märkischer ma wiele wspólnego z Powiatem Raciborskim. Jest to region przemysłowy, a także posiadający bogate dziedzictwo kulturowe. Współpraca samorządów ma opierać się głównie na wymianie kulturowej i szkolnej oraz w dalszym planie współpracy o charakterze gospodarczym.

HRABSTWO WREXHAM –

nawiązanie kontaktów partnerskich z Hrabstwem Wrexham możliwe było dzięki trwającej ponad 30 lat współpracy Hrabstwa Wrexham i Powiatu Märkischer. Samorządy (Powiat Märkischer i Hrabstwo Wrexham) postanowiły stworzyć wspólnie z Powiatem Raciborskim trójstronny układ partnerski, widząc w nim większe korzyści u progu integracji europejskiej. Unia Europejska wspiera bowiem szczególnie współpracę multinarodową (czyli z udziałem co najmniej trzech partnerów).Hrabstwo Wrexham jest regionem po przemysłowym. Dawniej działały tu kopalnie węgla kamiennego, które zostały zlikwidowane w procesie restrukturyzacji brytyjskiej gospodarki. Głównym problemem władz samorządowych było wówczas wysokie (sięgające ponad 20%) bezrobocie. Dzięki wielu działaniom władz, mających na celu stworzenie z regionu centrum przemysłowego dla innych sektorów gospodarki oraz kulturalno-rozrywkowego, obecnie stopa bezrobocia w Wrexham wynosi niecałe 2%.Powiat Raciborski chce skorzystać z tych doświadczeń. Strona brytyjska już dziś deklaruje pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego.Dla partnerów (Powiat Raciborski i Hrabstwo Wrexham) nowością są funkcjonujące w Polsce i w Wielkiej Brytanii systemy administracji publicznej, dlatego też cały czas samorządy wymieniają między sobą wszelkie informacje w tym zakresie. Warto dodać, że na terenie Hrabstwa Wrexham zamieszkuje Polonia, która również deklaruje pomoc dla swoich rodaków z Powiatu Raciborskiego.

MIASTO RENDSBURG –

samorząd od dawna współpracuje już ze szkołami z terenu Powiatu Raciborskiego, w ramach programu „Socrates Commenius”. Powiat Raciborski postanowił pogłębić tę współpracę, obejmując nią cały powiat.Miasto Rendsburg położone jest w Landzie Szlezwik – Holsztyn. Współpraca przebiega głównie w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu i edukacji.

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI -

jest pierwszą polską jednostką administracyjną, z którą Powiat Raciborski nawiązał oficjalną współpracę partnerską. Do tej pory partnerstwa zawierane były z samorządami zagranicznymi (Powiat Märkischer, Hrabstwo Wrexham i Miasto Rendsburg).Powiat kędzierzyńsko-kozielski położony jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, przy granicy z województwem śląskim, w dorzeczu Odry i Kłodnicy. Zajmuje powierzchnię 625 km2, co stanowi 6,6% powierzchni województwa. Wśród miejscowości Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego znajdują się: 1 miasto, 90 miejscowości wiejskich i 75 sołectw.Powiat charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym, infrastrukturalnym, społecznym i intelektualnym. Jest jednym z czterech rejonów przemysłowych województwa opolskiego, a stolica powiatu - miasto Kędzierzyn-Koźle, jest drugim po Opolu miastem węzłowym strefy uprzemysłowienia i urbanizacji Opolszczyzny. Współpraca pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim a Powiatem Raciborskim dotyczy głównie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej, a także kultury, sportu i rekreacji oraz wymiany informacji odnośnie funkcjonowania służby zdrowia i oświaty. Porozumienie o współpracy tworzy relację partnerstwa, opartą o zasady równouprawnienia i pełnej zaufania współpracy.

MIASTO HORISHNI PLAVNI (KOMSOMOLSK) -

leży na Ukrainie, w obwodzie połtawskim. Liczy ok. 53 tys. mieszkańców na powierzchni 7,73 km². Prawa miejskie posiada od 1972. Gospodarka skupia się na głównie na wydobyciu rud żelaza, co stanowi prawie 90% całej produkcji przemysłowej. Miasto posiada port rzeczny oraz linię kolejową połączoną z linią Krementschuk – Poltawa. Miasto obejmuje również 7 okolicznych wsi Dmytriwka, Basaluky, Boloschyne, Kyjaschky, Kolhospna Hora, Kusmenky i Solonzi. Urzędującym burmistrzem jest Serhij Suprun.

POWIAT ELBE-ELSTER -

leży w trójkącie landów Brandenburgii-Saksonii Anhaltu, gdzie na powierzchni 1.900 km² żyje blisko 115.000 mieszkańców. Powiat został utworzony w 1993 roku w wyniku połączenia powiatów Finsterwalde, Bad Liebenwerda i Herzeberg. Największym miastem jest Finsterwalde wraz z 18.000 mieszkańców, natomiast siedziba powiatu – Herzberg – zamieszkiwana jest przez około 10.000 mieszkańców. W skład powiatu Elbe-Elster wchodzi 12 gmin. Nazwa powiatu wywodzi się od dwóch rzek: Elbe, która tworzy zachodnią granicę z Saksonią, oraz Schwarze Elster, dopływu Elbe biegnącego przez teren całego powiatu.

POWIAT NAKIELSKI -

Powiat Nakielski o powierzchni 1120,48 km², którą zamieszkuje ponad 85 000 osób, położony jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na szlaku Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej. Sięgając do dziedzictwa kulturowego, teren powiatu nakielskiego znajduje się w miejscu granicznym dwóch historycznych krain – Krajny i Pałuk. W skład powiatu wchodzą jedna gmina wiejska – Sadki oraz cztery gminy miejsko – wiejskie tj. Kcynia, Mrocza, Szubin i będące stolicą powiatu - Nakło nad Notecią, gdzie znajduje się największa atrakcja w powiecie – Przystań Powiat Nakielski. Nadnotecka marina ożywia turystykę wodną w regionie, a także ma spopularyzować Drogę Wodną E-70, która prowadzi z Antwerpii przez Niemcy, Polskę, Litwę do Kłajpedy. Z przystani mogą korzystać zarówno mieszkańcy powiatu nakielskiego, jak i turyści, korzystający z nabrzeża, wypożyczający sprzęt wodny oraz cumujący jednostki pływające.Redakcja strony: Oficjalni partnerzy Powiatu RaciborskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2878