Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
116/10 2010-10-07 Archiwalna W sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2010.
115/10 2010-10-06 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z modernizacją (przebudową) dróg i odmulaniem rowów melioracyjnych.
114/10 2010-10-06 Archiwalna W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Remont, przebudowa i odbudowa budynku krytej pływalni ZespołuSzkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - w zakresie kotłowni
113/10 2010-10-05 Archiwalna W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu
112/10 2010-10-04 Archiwalna W sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki rachunkowości Starostwa Powiatowego w Raciborzu
111/10 2010-10-04 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.
110/10 2010-09-28 Archiwalna W sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2010.
109/10 2010-09-23 Archiwalna W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Biura Rady Starostwa Powiatowego w Raciborzu
108/10 2010-09-23 Archiwalna W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu
107/10 2010-09-14 Archiwalna W sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Redakcja strony: Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 201454