Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
26/2019 2019-02-12 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
25/2019 2019-02-12 Obowiązująca w sprawie wprowadzenia tabeli opłat za bilety jednorazowe i okresowe, opłat za przewóz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski
24/2019 2019-02-08 Obowiązująca w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu do wykonywania działań zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz do udzielania pierwszej pomocy
23/2019 2019-02-08 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych: Kobyla, Kornowac, Łańce i Pogrzebień w Gminie Kornowac na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.
22/2019 2019-02-06 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
21/2019 2019-02-05 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
20/2019 2019-02-01 Obowiązująca w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
19/2019 2019-01-29 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
18/2019 2019-01-29 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.1.2019 pn.:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy”
17/2019 2019-01-29 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.33.2018 pn.:„Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – zakup autobusów”

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 241153