Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
41/2021 2021-04-08 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego podziału kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego
40/2021 2021-04-02 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowoksięgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
39/2021 2021-03-30 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
38/2021 2021-03-29 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.1.2021 pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach”
37/2021 2021-03-24 Obowiązująca w sprawie ustalenia opłaty za wydanie przez Starsotę Raciborskiego dziennika budowy
36/2021 2021-03-22 Obowiązująca w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w najem oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Raciborskiego
35/2021 2021-03-18 Obowiązująca w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Raciborzu
34/2021 2021-03-18 Obowiązująca w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Raciborzu
33/2021 2021-03-18 Obowiązująca w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu innych niż określonych w art. 2 ustawy Pzp
32/2021 2021-03-16 Obowiązująca w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywajacej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 394412