Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
64/2020 2020-07-07 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.05.2020 pn.: "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy od początku skrzyżowania z DP 3525 S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589„- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych"
63/2020 2020-07-06 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie”
62/2020 2020-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
61/2020 2020-06-30 Obowiązująca w sprawie Polityki rachunkowości Starostwa Powiatowego w Raciborzu
60/2020 2020-06-24 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.04.2020 pn "Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na terenie Republiki Czeskiej- roboty budowlane".
59/2020 2020-06-24 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego dla II transzy dostawy taboru autobusowego w ramach zadania pn. "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim - zakup autobusów"
58/2020 2020-06-24 Obowiązująca w sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu"
57/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
56/2020 2020-06-22 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Zabełkowie przy ulicy Długiej
55/2020 2020-06-22 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach"

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 348447