Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
104/2020 2020-10-13 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego tymczasowej szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu przeciwdziałania COVID-19
103/2020 2020-10-13 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
102/2020 2020-10-12 Obowiązująca w sprawie tymczasowej szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu przeciwdziałania COVID-19
101/2020 2020-10-09 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania założeń do wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski
100/2020 2020-10-08 Obowiązująca w sprawie zasad postępowania na wypadek objęcia kwarantanną pracowników lub budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub wystąpieniem zarażenia
99/2020 2020-10-06 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
98/2020 2020-10-06 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.11.2020 pn.: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”
97/2020 2020-10-02 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.10.2020 pn.: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego” - etap 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych
96/2020 2020-09-28 Obowiązująca w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
95/2020 2020-09-28 Obowiązująca w sprawie wprowadzenia tabeli opłat za bilety jednorazowe i okresowe, opłat za przewóz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 368872