Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
79/2019 2019-06-12 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
78/2019 2019-06-07 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
77/2019 2019-06-05 Obowiązująca w sprawie zasad szacowania ryzyka w operacjach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
76/2019 2019-06-04 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
75/2019 2019-06-03 Obowiązująca w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
74/2019 2019-05-29 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.12.2019 pn.: "Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu - etap III".
73/2019 2019-05-29 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.11.2019 pn.: "Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na terenie Republiki Czeskiejprzebudowa drogi powiatowej nt DP 3532S w Rudyszwałdzie (zakres zabudowy krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Rakowiec)".
72/2019 2019-05-28 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
71/2019 2019-05-23 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowoksięgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
70/2019 2019-05-21 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 269828