Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
147/2022 2022-11-25 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie”
146/2022 2022-11-25 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce”
145/2022 2022-11-25 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.
144/2022 2022-11-22 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
143/2022 2022-11-16 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.32.2022 pn.: "Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji wraz z przenumerowaniem dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice."
142/2022 2022-11-16 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.31.2022 pn.: "Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji wraz z przenumerowaniem dla jednostki ewidencyjnej Rudnik."
141/2022 2022-11-14 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
140/2022 2022-11-08 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli”
139/2022 2022-11-03 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
138/2022 2022-11-02 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów”

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 525395