Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
157/2021 2021-11-24 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2021 r.
156/2021 2021-11-23 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
155/2021 2021-11-22 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.30.2021 pn.: „Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2022-2023”
154/2021 2021-11-19 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Raciborzu
153/2021 2021-11-18 Obowiązująca w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
152/2021 2021-11-16 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
151/2021 2021-11-15 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Raciborzu
150/2021 2021-11-15 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu
149/2021 2021-11-10 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki”
148/2021 2021-11-10 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 439478