Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
5/2021 2021-01-12 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
4/2021 2021-01-07 Obowiązująca w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących tymczasowej szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu przeciwdziałania COVID-19
3/2021 2021-01-04 Obowiązująca w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
2/2021 2021-01-04 Obowiązująca w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu innych niż określonych w art. 2 ustawy Pzp
1/2021 2021-01-04 Obowiązująca w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
143/2020 2020-12-30 Obowiązująca w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
142/2020 2020-12-30 Obowiązująca w sprawie powołania osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego.
141/2020 2020-12-29 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
140/2020 2020-12-23 Obowiązująca w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
139/2020 2020-12-22 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 381995