Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
88/2021 2021-07-29 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Nędzy
87/2021 2021-07-27 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
86/2021 2021-07-27 Obowiązująca w sprawie unieważnienia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu
85/2021 2021-07-20 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich
84/2021 2021-07-16 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919” - części 2 zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919" – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych
83/2021 2021-07-15 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Raciborzu
82/2021 2021-07-13 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
81/2021 2021-07-09 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
80/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2021
79/2021 2021-06-28 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.10.2021 pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice - budowa, przebudowa i remont dróg transportu rolnego” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 417217