Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
75/2022 2022-06-23 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”
74/2022 2022-06-21 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
73/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie wprowadzenia tabeli opłat za bilety jednorazowe i okresowe, opłat za przewóz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski
72/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
71/2022 2022-06-14 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.05.2022 pn.: "Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”.
70/2022 2022-06-10 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy środkami w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski.
69/2022 2022-06-10 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Referatu Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
68/2022 2022-06-07 Obowiązująca w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
67/2022 2022-06-06 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
66/2022 2022-06-01 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 482435