Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
101/2019 2019-08-13 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.18.2019 pn.:"Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej".
100/2019 2019-08-09 Obowiązująca w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Samborowicach
99/2019 2019-08-08 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
98/2019 2019-08-02 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.17.2019 pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach"
97/2019 2019-08-01 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowoksięgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
96/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
95/2019 2019-07-29 Obowiązująca w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
94/2019 2019-07-26 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu
93/2019 2019-07-25 Obowiązująca w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu
92/2019 2019-07-25 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie (zakres zabudowy krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Rakowiec)”

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 276384