Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XIV/123/2019 2019-12-19 Archiwalna w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
XIV/119/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
XIII/114/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XIII/113/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
XII/107/2019 2019-10-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego
XI/94/2019 2019-09-24 Obowiązująca w sprawie zaliczenia drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do kategorii dróg powiatowych.
X/87/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
X/86/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.
X/85/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2019 r.
X/82/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 118968