Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
93/485/2020 2020-09-22 Archiwalna w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
93/484/2020 2020-09-22 Archiwalna w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 września 2020 r.
93/483/2020 2020-09-22 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
93/482/2020 2020-09-22 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020
93/481/2020 2020-09-22 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
93/480/2020 2020-09-22 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9
92/479/2020 2020-09-15 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
92/478/2020 2020-09-15 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
91/477/2020 2020-09-08 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim
91/476/2020 2020-09-08 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 893997