Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
24/114/2019 2019-04-16 Obowiązująca w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
23/113/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14
23/112/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2
23/111/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 2019/2020 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik rachunkowości - 431103 oraz technik reklamy - 333907
23/110/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: przetwórca mięsa - 751108, pracownik obsługi hotelowej - 962907, kelner - 513101, monter stolarki budowlane j - 712906
23/109/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
23/108/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
23/107/2019 2019-04-09 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
22/106/2019 2019-04-02 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2019 roku
22/105/2019 2019-04-02 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej - droga powiatowa Nr 2990S oraz ulicy Ludowej - droga powiatowa Nr 2988S w Toszku

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 672076