Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
269/1563/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2023-2026
269/1562/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2024
269/1561/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok
269/1560/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok
268/1559/2024 2024-04-10 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2024 rok
267/1558/2024 2024-04-03 Obowiązująca w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
267/1557/2024 2024-04-03 Obowiązująca w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024-2027
267/1556/2024 2024-04-03 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zlokalizowanej w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu
267/1555/2024 2024-04-03 Obowiązująca w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w czasie jego nieobecności
267/1554/2024 2024-04-03 Obowiązująca w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1454523