Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
179/1009/2022 2022-06-21 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19
179/1008/2022 2022-06-21 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok
179/1007/2022 2022-06-21 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022
179/1006/2022 2022-06-21 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
178/1005/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie określenia formy i trybu udzielania przez Powiat Raciborski pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
178/1004/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu
178/1003/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku
178/1002/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu
178/1001/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
178/1000/2022 2022-06-15 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1136540