Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
48/215/2019 2019-10-15 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 z późn. zm.
48/214/2019 2019-10-15 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z późn. zm.
48/213/2019 2019-10-15 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
47/212/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego
47/211/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
47/210/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora
47/209/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
47/208/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51
47/207/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019
47/206/2019 2019-10-08 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 725584