Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
155/886/2022 2022-01-11 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022
155/885/2022 2022-01-11 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
155/884/2022 2022-01-11 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
155/883/2022 2022-01-11 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych
155/882/2022 2022-01-11 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2022
155/881/2022 2022-01-11 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022
154/880/2021 2021-12-29 Obowiązująca w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 stycznia 2022 r.
154/879/2021 2021-12-29 Obowiązująca w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
154/878/2021 2021-12-29 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2022 rok
154/877/2021 2021-12-29 Obowiązująca w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2022 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1070888