Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
59/299/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
59/298/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia
59/297/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce
59/296/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2020
59/295/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020
59/294/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020
59/293/2020 2020-01-14 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
58/292/2019 2019-12-30 Obowiązująca w sprawie określenia trybów sprzedaży i likwidacji pojazdów wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym
58/291/2019 2019-12-30 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu
58/290/2019 2019-12-30 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 754528