Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
82/413/2020 2020-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
82/412/2020 2020-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020
82/411/2020 2020-06-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
81/410/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
81/409/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa
81/408/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
81/407/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
81/406/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Malinowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 3
81/405/2020 2020-06-23 Obowiązująca w sprawie odwołania Pana Marka Rysia ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 3
80/404/2020 2020-06-16 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 848341