Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
40/172/2019 2019-08-20 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019
40/171/2019 2019-08-20 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
39/170/2019 2019-08-08 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
39/169/2019 2019-08-08 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
38/168/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
38/167/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
38/166/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.
38/165/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
38/164/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pn. "Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem " w ramach programu Erasmus+
38/163/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 710608