Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
140/798/2021 2021-09-21 Obowiązująca w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
139/796/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi relacji Pomorzowiczki - granica państwa, położonej na działce nr 265 obręb Pomorzowiczki na terenie powiatu głubczyckiego, do kategorii dróg powiatowych
139/795/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
139/794/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
139/793/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 września 2021 r.
139/792/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
139/791/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021
139/790/2021 2021-09-15 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
138/789/2021 2021-09-09 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
138/788/2021 2021-09-09 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1016043