Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
217/1239/2023 2023-03-14 Obowiązująca w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonej przy ulicy Wiejskiej w Raciborzu stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Raciborzu
217/1238/2023 2023-03-14 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok
217/1237/2023 2023-03-14 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
217/1236/2023 2023-03-14 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2023
217/1235/2023 2023-03-14 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
216/1234/2023 2023-03-07 Obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Markowi Kurpisowi do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Raciborskiego czynności w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
216/1233/2023 2023-03-07 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
216/1232/2023 2023-03-07 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2023
216/1231/2023 2023-03-07 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
216/1230/2023 2023-03-07 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1266857