Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
3/17/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok
3/16/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
3/15/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1 pt. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu ERASMUS+
3/14/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
3/13/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu
3/12/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną kwotę 10.000.000,00 zł
3/11/2018 2018-12-04 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok
2/10/2018 2018-11-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok
1/9/2018 2018-11-23 Obowiązująca w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
1/8/2018 2018-11-23 Obowiązująca w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,położonej w Szonowicach

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 585955