Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
55/270/2019 2019-12-03 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019
55/269/2019 2019-12-03 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
55/268/2019 2019-12-03 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
54/267/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności oraz upoważnienia tegoż nauczyciela do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu
54/266/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
54/265/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu „Młodzi na Start_SL”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-046B/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
54/264/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
54/263/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie konsultacji projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego
54/262/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia
54/261/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 736089