Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
33/141/2019 2019-06-12 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu
32/138/2019 2019-06-04 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019
32/137/2019 2019-06-04 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
31/136/2019 2019-05-28 Obowiązująca w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”
31/135/2019 2019-05-28 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
31/134/2019 2019-05-28 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019
31/133/2019 2019-05-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
30/132/2019 2019-05-21 Obowiązująca w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2019-2022 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30/131/2019 2019-05-21 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019
30/130/2019 2019-05-21 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 693646