Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
239/1375/2023 2023-09-19 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2023 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową”
239/1374/2023 2023-09-19 Obowiązująca w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej u zbiegu ulic Ocickiej i Mariańskiej w Raciborzu
239/1373/2023 2023-09-19 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle kategorii drogi powiatowej
239/1372/2023 2023-09-19 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
239/1371/2023 2023-09-19 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2023
239/1370/2023 2023-09-19 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
238/1369/2023 2023-09-12 Obowiązująca w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 15 września 2023 r.
238/1368/2023 2023-09-12 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
238/1367/2023 2023-09-12 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
237/1366/2023 2023-09-05 Archiwalna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1353687