Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
156/10 2010-12-29 Archiwalna W sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki rachunkowości Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
155/10 2010-12-28 Archiwalna W sprawie podziału kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.
154/10 2010-12-28 Archiwalna W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
153/10 2010-12-28 Archiwalna W sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2010.
152/10 2010-12-28 Archiwalna W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
151/10 2010-12-28 Archiwalna W sprawie powołania Kapituły do spraw analizy wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2010" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury.
150/10 2010-12-23 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych robót budowlanych.
149/10 2010-12-21 Archiwalna W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
148/10 2010-12-21 Archiwalna W sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2010.
147/10 2010-12-20 Archiwalna W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)"

Redakcja strony: Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 298023