Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XIV/128/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie przekazania petycji do organów właściwych do jej rozpatrzenia
XIV/127/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020
XIV/126/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019
XIV/125/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020
XIV/124/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie wystąpienia ze Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Ślaski Ogród Botaniczny”
XIV/123/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
XIV/122/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie przyjęcia przez Powiat Raciborski od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu raciborskiego dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
XIV/121/2019 2019-12-19 Archiwalna w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok,
XIV/120/2019 2019-12-19 Archiwalna w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032
XIV/119/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 480815