Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XIII/117/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019
XIII/116/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.
XIII/115/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
XIII/114/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XIII/113/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
XIII/112/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032
XIII/111/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
XII/110/2019 2019-10-29 Obowiązująca w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
XII/109/2019 2019-10-29 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XII/108/2019 2019-10-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 466151