Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXVIII/230/2021 2021-04-27 Obowiązująca w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XXVIII/229/2021 2021-04-27 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
XXVIII/228/2021 2021-04-27 Obowiązująca w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXVIII/227/2021 2021-04-27 Obowiązująca w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.
XXVIII/226/2021 2021-04-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.
XXVIII/225/2021 2021-04-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032
XXVII/224/2021 2021-03-30 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
XXVIII/223/2021 2021-03-30 Obowiązująca w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021
XXVII/222/2021 2021-03-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
XXVII/221/2021 2021-03-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 615204