Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXX/246/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
XXX/245/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XXX/244/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto
XXX/243/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXX/242/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto
XXX/241/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
XXX/240/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.
XXX/239/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032
XXX/238/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok
XXX/237/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 639167