Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
IX/81/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego
IX/80/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
IX/79/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Raciborzu
IX/78/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie zmiany nazwy dotychczasowego Liceum Plastycznego w Raciborzu na Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu
IX/77/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
IX/76/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
IX/75/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020
IX/74/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
IX/73/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
IX/72/2019 2019-06-27 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 445686