Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XVI/138/2020 2020-02-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
XVI/137/2020 2020-02-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032
XVI/136/2020 2020-02-25 Obowiązująca w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2019 rok
XV/135/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
XV/134/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego
XV/133/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm.
XV/132/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2022.
XV/131/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok
XV/130/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
XV/129/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 507209