Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XLIX/382/2023 2023-02-28 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części nieruchomości, położonej przy ulicy Wiejskiej w Raciborzu
XLIX/381/2023 2023-02-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
XLIX/380/2023 2023-02-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
XLVIII/379/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2023
XLVIII/378/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia
XLVIII/377/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLVIII/376/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLVIII/375/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok
XLVIII/374/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2025
XLVIII/373/2023 2023-01-31 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 802451