Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
III/30/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2024
III/29/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Dom Kultury" z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12
III/28/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12
III/27/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
III/26/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
III/25/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto
III/24/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok
III/23/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 – 2032
III/22/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2023 rok
III/21/2024 2024-06-25 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2023 rok

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 961795