Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XI/94/2019 2019-09-24 Obowiązująca w sprawie zaliczenia drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do kategorii dróg powiatowych.
XI/93/2019 2019-09-24 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032
XI/92/2019 2019-09-24 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok
X/91/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia
X/90/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania
X/89/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania
X/88/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie)
X/87/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
X/86/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.
X/85/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2019 r.

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 458225