Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LIV/423/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego, od dnia 1 września 2023 r.
LIV/422/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
LIV/421/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023
LIV/420/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na kadencję w latach 2023 – 2027
LIV/419/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Wodzisławskiemu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
LIV/418/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Ocickiej w Raciborzu
LIV/417/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie przystąpienia przez Powiat Raciborski do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
LIV/416/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Nakielskim i Powiatem Raciborskim
LIV/415/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
LIV/414/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 849577