Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XLII/337/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie apelu do Sejmiku Województwa Śląskiego o wycofanie z obrotu prawnego uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
XLII/336/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLII/335/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Miastu Racibórz przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu
XLII/334/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu
XLII/333/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie
XLII/332/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLII/331/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLII/330/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
XLII/329/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032
XLII/328/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2021 rok

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 747885