Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XLV/354/2022 2022-10-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
XLV/353/2022 2022-10-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032
XLIV/352/2022 2022-09-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLIV/351/2022 2022-09-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022
XLIV/350/2022 2022-09-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLIV/349/2022 2022-09-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
XLIV/348/2022 2022-09-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032
XLIII/347/2022 2022-08-30 Obowiązująca w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
XLIII/346/2022 2022-08-30 Obowiązująca w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim
XLIII/345/2022 2022-08-30 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 781442