Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
144/2019 2019-11-19 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
143/2019 2019-11-14 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
142/2019 2019-11-08 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.24.2019 pn.: "Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach".
141/2019 2019-11-08 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Przewozu osób i rzeczy w publicznym transporcie zbiorowym, dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski
140/2019 2019-11-06 Obowiązująca w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kontroli dotacji dla szkół niepublicznych „Twoja Szkoła” w Raciborzu udzielonych w 2014 r.
139/2019 2019-11-06 Obowiązująca w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zasad dokonywania pomiaru satysfakcji pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu
138/2019 2019-11-05 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
137/2019 2019-11-05 Obowiązująca w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad-grudzień 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
136/2019 2019-10-31 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice”
135/2019 2019-10-31 Archiwalna w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 348323