Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
153/2019 2019-12-11 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.
152/2019 2019-12-10 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.22.2019 pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie" oraz OR.VII.272.23.2019 pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach".
151/2019 2019-12-10 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
150/2019 2019-12-05 Obowiązująca w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2019r.
149/2019 2019-12-03 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
148/2019 2019-11-28 Obowiązująca w sprawie rezygnacji z ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2019" w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności.
147/2019 2019-11-28 Obowiązująca w sprawie rezygnacji z ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2019" w dziedzinie kultury
146/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.26.2019 pn.: "Wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz z opracowaniem wyników umożliwiającym ujawnienie w ewidencji gruntów części działki katastralnej 28, następnie 1572 z a.m. 13 obręb Nędza, j.e. Nędza pominiętej w trakcie zakładania ewidencji gruntów w latach 60, a stanowiącej drogę publiczną„.
145/2019 2019-11-26 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
144/2019 2019-11-19 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 348305