Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
48/2022 2022-03-22 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
47/2022 2022-03-22 Archiwalna w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu
46/2022 2022-03-18 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”
45/2022 2022-03-16 Obowiązująca w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
44/2022 2022-03-16 Obowiązująca w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
43/2022 2022-03-14 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu innych niż określonych w art. 2 ustawy Pzp
42/2022 2022-03-11 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
41/2022 2022-03-11 Archiwalna w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu
40/2022 2022-03-08 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
39/2022 2022-03-08 Obowiązująca w sprawie ustalenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy środkami w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 511630