Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
2/2020 2020-01-07 Obowiązująca w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1/2020 2020-01-02 Obowiązująca w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
162/2019 2019-12-30 Obowiązująca w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zespołu
161/2019 2019-12-30 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
160/2019 2019-12-23 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.27.2019 pn.:"Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 241104_2 Krzyżanowice, obręby ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 0006 Owsiszcze, 0007 - obiekt I, 0008 Rudyszwałd - obiekt II oraz 0010 Zabełków - obiekt III, dla jednostki ewidencyjnej 241103_5 Krzanowice, obręb wiejski, obręb ewidencyjny: Pietraszyn - obiekt IV zwanego dalej Projektem wraz z udziałem w procedurze wyłożenia ww. Projektu. "
159/2019 2019-12-23 Obowiązująca w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu
158/2019 2019-12-19 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
157/2019 2019-12-18 Archiwalna w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
156/2019 2019-12-17 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji ds. wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym w Raciborzu z późn.zm.
155/2019 2019-12-16 Obowiązująca w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących zasad wartościowania stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz powołania komisji do przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 348333