Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
93/2019 2019-07-25 Obowiązująca w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu
92/2019 2019-07-25 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie (zakres zabudowy krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Rakowiec)”
91/2019 2019-07-25 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Raciborzu
90/2019 2019-07-22 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.16.2019 pn.: "Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej"
89/2019 2019-07-16 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
88/2019 2019-07-11 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.15.2019 pn.:"Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu."
87/2019 2019-07-04 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.14.2019 pn.: "Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz dostosowanie szczegółowej wysokościowej osnowy do układu PL-EVRF2007-NH dla powiatu raciborskiego"
86/2019 2019-07-04 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.13.2019 pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie - przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach i rurociągach drenarskich"
85/2019 2019-07-04 Obowiązująca w sprawie powołania komisji ds. ustalenia strat i szkód będących efektem anomalii pogodowych powstałych od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w mieniu powiatu raciborskiego, w tym na drogach powiatowych
84/2019 2019-07-02 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 285444