Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
103/2019 2019-08-20 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
102/2019 2019-08-19 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu doradczego ds. przyznania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
101/2019 2019-08-13 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.18.2019 pn.:"Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej".
100/2019 2019-08-09 Obowiązująca w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Samborowicach
99/2019 2019-08-08 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
98/2019 2019-08-02 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.17.2019 pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach"
97/2019 2019-08-01 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowoksięgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
96/2019 2019-07-31 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
95/2019 2019-07-29 Obowiązująca w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
94/2019 2019-07-26 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 285442