Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
10/2020 2020-02-20 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.01.2020 pn.: "Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie - przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego".
9/2020 2020-02-17 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu
8/2020 2020-02-12 Obowiązująca w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego
7/2020 2020-02-11 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
6/2020 2020-02-11 Obowiązująca w sprawie podziału kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego
5/2020 2020-02-04 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
4/2020 2020-02-04 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
3/2020 2020-01-28 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
2/2020 2020-01-07 Obowiązująca w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1/2020 2020-01-02 Obowiązująca w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 338399