Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
114/2019 2019-09-18 Obowiązująca w sprawie wprowadzenia tabeli opłat za bilety jednorazowe i okresowe, opłat za przewóz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski
113/2019 2019-09-17 Obowiązująca w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Raciborzu
112/2019 2019-09-12 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu Powiatu Raciborskiego "Zaprezentuj swój biznesplan"
111/2019 2019-09-12 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego dla 1 transzy dostawy taboru autobusowego w ramach zadania pn. "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim - zakup autobusów"
110/2019 2019-09-11 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.20.2019 pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- droga powiatowa nr 3528S w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice".
109/2019 2019-09-10 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
108/2019 2019-09-03 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
107/2019 2019-08-30 Archiwalna w sprawie wprowadzenia tabeli opłat za bilety jednorazowe i okresowe, opłat za przewóz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski
106/2019 2019-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2019
105/2019 2019-08-22 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.19.2019 pn.:Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice .

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 285767