Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
88/2022 2022-07-19 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu doradczego ds. przyznania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski
87/2022 2022-07-19 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
86/2022 2022-07-15 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.05.2022 "Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”.
85/2022 2022-07-14 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.09.2022 pn.: "Przetworzenie do postaci elektronicznej opertatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu. Następnie zaimportowanie powstałych i przetworzonych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do ewidencji materiałów zasobu systemu OŚRODEK firmy GEOBID wraz z przenumerowaniem dla: I część dla jednostki ewidencyjnej Rudnik, II część dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice, III część dla obrębów: Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca."
84/2022 2022-07-14 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.10.2022 pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do Skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od Dk 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina" - część 1 zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917"
83/2022 2022-07-14 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.07.2022 pn.: "Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu".
82/2022 2022-07-05 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.08.2022 pn.: "Inspektor nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice oraz dla poszczególnych obrębów jednostki ewidencyjnej Nędza: Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice i Zawada Książęca."
81/2022 2022-07-05 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
80/2022 2022-07-01 Obowiązująca w sprawie Polityki rachunkowości Starostwa Powiatowego w Raciborzu
79/2022 2022-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 511624