Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
67/2023 2023-07-31 Obowiązująca w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ulicy Długiej w Krzanowicach
66/2023 2023-07-27 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.11.2023 pn. : „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3523S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Strzybnik, obrębie geodezyjnym Strzybnik”.
65/2023 2023-07-26 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu
64/2023 2023-07-24 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2023
63/2023 2023-07-20 Obowiązująca w sprawie zasad przygotowania i obiegu materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego, sesje Rady Powiatu Raciborskiego i innych związanych z działalnością organów
62/2023 2023-07-20 Obowiązująca w sprawie podziału kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego
61/2023 2023-07-17 Archiwalna w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.10.2023 pn. : "Dostawa 30 fabrycznie nowych komputerów typu AIO, 2 komputerów typu desktop, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera kopii zapasowych, napędu RDX oraz kaset (dysków) RDX, wraz z systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem biurowym - post. III."
60/2023 2023-07-12 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu
59/2023 2023-07-11 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2023
58/2023 2023-07-06 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 575138