Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
42/2020 2020-04-28 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
41/2020 2020-04-27 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
40/2020 2020-04-23 Obowiązująca w sprawie zasad postępowania na wypadek objęcia kwarantanną pracowników lub budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub wystąpieniem zarażenia
38/2020 2020-04-20 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
36/2020 2020-04-20 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.03.2020 pn.: "Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej - map z projektem podziału działki nr 416 położonej w jednostce ewidencyjnej Nędza, obrębie Nędza, am. 1, przy ul.Leczniczej 1."
35/2020 2020-04-16 Obowiązująca w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.01.2020 pn "Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie - przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego ".
34/2020 2020-04-09 Obowiązująca w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
33/2020 2020-04-07 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2020
32/2020 2020-04-07 Obowiązująca w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Zabełkowie przy ulicy Długiej
31/2020 2020-04-07 Obowiązująca w sprawie zmiany zarządzenia określającego uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie ustalenia osób uprawnionych do podpisywania dowodów bankowych i kasowych oraz ustalenia osób uprawnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 338563