Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
108/2022 2022-08-24 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
107/2022 2022-08-24 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.23.2022 pn.: "Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” -wykonanie robót budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostaw wyposażenia”
106/2022 2022-08-24 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.24.2022 pn.: "Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu"
105/2022 2022-08-19 Archiwalna w sprawie wprowadzenia tabeli opłat za bilety jednorazowe i okresowe, opłat za przewóz bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski
104/2022 2022-08-16 Obowiązująca w sprawie powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie”.
103/2022 2022-08-09 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
102/2022 2022-08-08 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.22.2022 pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – część 2 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych"
101/2022 2022-08-02 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.21.2022 pn.: "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów”
100/2022 2022-08-02 Obowiązująca w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2022
99/2022 2022-08-01 Obowiązująca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.20.2022 pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli”

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 511634