Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
18/11 2011-02-02 Archiwalna w sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt. "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
17/11 2011-02-01 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.
16/11 2011-02-01 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.
15/11 2011-01-31 Archiwalna W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Raciborzu
14/11 2011-01-31 Archiwalna W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu
13/11 2011-01-25 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu ds. wyboru uczestników polsko-niemieckiego projektu, w ramach którego opublikowany zostanie album pt. Spotkania
12/11 2011-01-25 Archiwalna W sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011.
11/11 2011-01-24 Archiwalna W sprawie przygotowania powiatowego, wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk."KOLIBER 2011".
10/11 2011-01-24 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu ds. kontroli stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
09/11 2011-01-21 Archiwalna W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 511626