Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty - od 2011 r.

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
25/11 2011-02-03 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.
24/11 2011-02-02 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.
23/11 2011-02-02 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt.Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
22/11 2011-02-02 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt. Bliżej sportu-budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REgionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
21/11 2011-02-02 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt.Modernizacja transgranicznej drogi Tworków-Dehylov w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
20/11 2011-02-02 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt. Nowoczesne pracownie-nowe możliwości. Przebudowa i wysposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
19/11 2011-02-02 Archiwalna W sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1-modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013
18/11 2011-02-02 Archiwalna w sprawie powołania Zespołu Projektu do realizacji projektu pt. "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
17/11 2011-02-01 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.
16/11 2011-02-01 Archiwalna W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty - od 2011 r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 338558