Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz BezpieczeństwaRady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: MARIAN CISZEK

W skład Komisji wchodzą:

 1. Burek Małgorzata
 2. Głowski Roman
 3. Klimanek Marceli
 4. Kurzbauer Roman
 5. Szczygielski Wiesław
 6. Wziontek Jerzy

Posiedzenia Komisji:

Porządek obrad w dniu 19.04.2006 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Wypowiedzenie warunków pracy przez anestezjologów ( perspektywa zatrzymania pracy oddziałów zabiegowych ). 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Analiza zagrożenia przeciwpowodziowego w miesiącu marcu 2006 r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 2006 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.05.2006 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie medyczne na terenie Powiatu Raciborskiego na tle rozwijającej się akcji protestacyjnej służby zdrowia w Polsce. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 maja 2006 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.03.2006 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie usług medycznych w Powiecie Raciborskim. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2006 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.09.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. „Działalność Policji w Raciborzu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu raciborskiego oraz działań prewencyjnych policji w zakresie rozprowadzania środków odurzających i narkotyków wśród uczniów szkół mieszczących się na terenie powiatu raciborskiego i miasta Racibórz” – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu. 2. Realizacja Programu Naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Informacja na temat przygotowań do utworzenia pogotowia opiekuńczego na terenie Powiatu Raciborskiego. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 2004r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.01.2005 r. o godz. 11.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.01.2005 r. 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 26.03.2004 r. o godz. 13.00

Porzadek obrad: 1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie powiatu raciborskiego w warunkach realizowania kontraktów z NFZ. 2. Informacja nt. aktualnego stanu wiedzy nt. Programu Naprawczego SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Informacja nt. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2004r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porzadek obrad w dniu 26.07.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Realizacja Programu Naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 23.02.2004 r. o godz. 13.00

Porzadek obrad: 1. Przedstawienie i ocena przebiegu przenoszenia oddziałów szpitalnych z ul. Bema na ul. Gamowską – wystąpienie Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - dyskusja nad możliwością powołania Zespołu na terenie Powiatu Raciborskiego 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2004r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 19.04.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Patologia społeczna i uzależnienia wśród młodzieży ( alkohol, narkotyki, AIDS ). 2. Ocena realizacji Programu Naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 kwietnia 2004r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.05.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Informacja na temat propozycji tworzenia pogotowia rodzinnego działającego w formie placówki stacjonarnej – wystąpienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. 2. Problemy lokalnej służby zdrowia wobec wymogów stawianych przez Unię Europejską. 3. Realizacja Powiatowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych. 4. Realizacja Programu Naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 1 czerwca 2004r. 6. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 23.08.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie usług medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego. 2. Ocena wyników finansowych i funkcjonowanie Szpitala Rejonowego w Raciborzu (m.in. kwestia klimatyzacji sal operacyjnych) – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz przedstawiciela Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. 3. Koncepcja funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Raciborskiego. – wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania koncepcji funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Raciborskiego. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2004r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 18.10.2004. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Potencjalne zagrożenia młodzieży szkolnej powiatu raciborskiego na terenie placówek oświatowych, ewentualnie w ich najbliższym obejściu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu narkomanii. 2. Informacja na temat realizacji Programu Naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 października 2004r. 4. Sprawy bieżące i wnioski. Powyższe posiedzenie Komisji odbędzie się wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Na wspólne posiedzenie Komisji zostali zaproszeni przedstawiciele gmin powiatu raciborskiego, pedagodzy szkolni, Prokurator Rejonowy w Raciborzu, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu oraz inne osoby z Policji, a także Pan Adam Szecówka.

Porządek obrad w dniu 14.02.2005 r. o godz. 13.00 w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3

Porządek obrad: 1. Informacja na temat: – oceny działalności Szpitala, – sanacji zadłużenia Szpitala, – kontraktu na rok 2005, – inwestycji Szpitala. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22.02.2005 r. 3. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 22.11.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego, zagrożenia i działania na rzecz jego poprawy. 2. Zintegrowane ratownictwo na terenie Powiatu Raciborskiego – realizacja programu – wystąpienie Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 3. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu na temat działalności jednostki. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada 2004r. 5. Sprawy bieżące i wnioski. Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 13.12.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Spotkanie z p. Stanisławem Kogutem - Prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw z siedzibą w Siemianowicach Śląskich – dyskusja. 2. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 20.12.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Ocena działalności Ośrodków Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej – wystąpienie Etatowego Członka Zarządu Powiatu. 2. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzuna temat działalności jednostki. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2004r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 10.01.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1 Działalność organizacji niosących pomoc ofiarom przestępstw. 2. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.11.2005 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu przy ul. Reymonta 9

Porządek obrad: 1. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu - wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2005 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 01.04.2005 r. o godz. 11.30

Porządek obrad: 1. Ochrona przeciwpowodziowa w Powiecie Raciborskim – wystąpienie Kierownika ds. inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 05.04.2005 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 18.04.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Przedstawienie efektów pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. zjawisk patologicznych wśród młodzieży – wystąpienie Przewodniczącego Zespołu. 2. Informacja na temat planowanego przebiegu inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu” w roku 2005 – wystąpienie Wicestarosty. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.04.2005 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.05.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Ochrona przeciwpowodziowa w Powiecie Raciborskim. 2. Działalność placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego – Pogotowie Opiekuńcze – wystąpienie Etatowego Członka Zarządu. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31.05.2005 r. 5. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni: Pan Rafał Łagosz Kierownik Inspektoratu w Raciborzu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Pan Waldemar Niemiec Kierownik Inspektoratu w Raciborzu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Porządek obrad w dniu 13.06.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2004 r. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Informacja na temat planowanego przebiegu inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu” w roku 2005: - budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego (zaawansowanie prac). 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 21.06.2005 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 25.07.2005 r. o godz. 13.00 wyjazdowego posiedzenia do Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach

Porządek obrad: 1. Działalność DPS Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. 2. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.11.2005 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu przy ul. Reymonta 9

Porządek obrad: 1. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu - wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2005 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 19.08.2005 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Kwestia dotycząca podejmowanych przez Caritas Diecezji Opolskiej działań polegających na przejmowaniu rynku usług medycznych - spotkanie Komisji z przedstawicielami Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Księdzem Dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej. 2. Informacja na temat Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2006 – 2011 – wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.08.2005 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 12.09.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Projekt programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu. 2. Zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.09.2005 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 17.10.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.10.2005 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.01.2006 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie usług medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 2. Ocena bieżącej działalności SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Stan realizacji sanacji zadłużenia Szpitala. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Odpowiedź Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministra Zdrowia w sprawie limitów wiekowych w programach terapeutycznych oraz w sprawie finansowania leków stosowanych w leczeniu onkologicznym. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2006 r. 6. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 19.12.2005 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006 r. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2005 r. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 4. Sprawy bieżące. 5. Działalność DPS „Złota Jesień” w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Po omówieniu punktu 4 ( tj. Sprawy bieżące ) zaplanowano wyjazd do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 27.02.2006 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Zagrożenie powodziowe Powiatu Raciborskiego. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2006 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 14.06.2006 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie usług medycznych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu na tle zaplanowanego strajku generalnego służby zdrowia (rozpoczynającego się 20 czerwca br.). 2. Zabezpieczenie anestezjologiczne w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w aspekcie dalszego funkcjonowania jednostki. 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2005r. przez SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr J. Rostka w Raciborzu. 4. Informacja na temat wyniku finansowego Szpitala za 5 miesięcy 2006r. 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu”. 6. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 18.08.2006 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie anestezjologiczne Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rzeźniczej 8 w Raciborzu – dalsze losy i perspektywy ze szczególnym uwzględnieniem WTZ i NZOZ (rehabilitacja). 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.08.2006 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 31.07.2006 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Sprawy bieżące. 3. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 18.09.2006 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym przy pl. Okrzei 4.

Porządek obrad: 1. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 2. Ocena działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. 3. Informacja nt. rodziny zastępczej działającej na zasadzie pogotowia rodzinnego. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.09.2006 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 16.10.2006 r. o godz. 12.00 w Starostwie Poiwatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 1. Zabezpieczenie pediatryczne na terenie Powiatu Raciborskiego. 2. Informacja na temat bieżącej działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 3. Podsumowanie pracy Komisji za okres II kadencji Rady. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.10.2006 r. 5. Sprawy bieżące.

Redakcja strony: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz BezpieczeństwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3062