Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: WILHELM WOLNIK

W skład Komisji wchodzą:

 1. Abrahamczyk Brygida
 2. Bugdol Marek
 3. Głowski Roman
 4. Klimanek Marceli
 5. Malcharczyk Leonard
 6. Panek Henryk
 7. Szczurek Adnrzej

Posiedzenia Komisji:

Porządek obrad w dniu 20.04.2006 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Infrastruktura techniczna Powiatu Raciborskiego: a ) stan aktualny, b) perspektywy do 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem: budowy kanalizacji sanitarnej, gazyfikacja gmin, gospodarka odpadami. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.05.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu symbolem promocji Powiatu Raciborskiego a) stan aktualny, b) perspektywy rozwoju uczelni, c) możliwości pomocowe samorządu powiatowego i poszczególnych samorządów gmin. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 maja 2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.01.2005 r. o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2005 r. 2. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 16.06.2005 r. (wyjazdowe posiedzenie w Chałupkach - wyjazd o godz. 12.00)

Porządek obrad: 1. Wizja lokalna w terenie – Meandry na rzece Odrze. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 19.02.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Stan realizacji inwestycji budowy obwodnicy i mostu granicznego w miejscowości Chałupki. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 25.03.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Nowe kierunki rozwoju oraz określenie potrzeb aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 marca 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 22.04.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Dyskusja nad propozycjami do zmian w Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.08.2005 r. o godz. 14.00 w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu przy ul. Grzonki 1.

Porządek obrad: 1. Zmiana ustawy o pomocy społecznej – wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.09.2004 r. o godz. 14.30.

Porządek obrad: 1. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2004 r. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 września 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 27.05.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Przedstawienie aktualnego stanu zawansowania prac dotyczących Zbiornika Racibórz Dolny. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 1 czerwca 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Zmiana godziny posiedzenia Komisji

Biuro Rady informuje, iż nastąpiła zmiana godziny posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Powyższe posiedzenie odbędzie się w dniu 27.05.2004 r. o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad w dniu 27.08.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Komunikacja kolejowa i autobusowa z Powiecie Raciborskim z uwzględnieniem dojazdów do szkół. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 22.10.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem termomodernizacji budynków i zmian źródeł ciepła na ekologiczne w Powiecie Raciborskim – wystąpienie Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 października 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.11.2005 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Porządek obrad: 1. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego, zagrożenia i działania na rzecz jego poprawy. Sprawozdanie z realizacji zadań służb i straży. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 25.11.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Działalność promocyjna Starostwa Powiatowego w zakresie turystyki oraz pozyskiwania inwestorów zagranicznych – wystąpienie Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2004 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21.12.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Zakres działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Raciborzu po wejściu Polski do Unii Europejskiej 2. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2005r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2004 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 17.02.2005 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1.Bezrobocie w Powiecie Raciborskim - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 31.03.2005 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Sytuacja na przejściach granicznych Powiatu Raciborskiego po wejściu do Unii Europejskiej 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 5 kwietnia 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.04.2005 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Zbiornik Raciborski – informacja nt. zaawansowania prac - stan prawny terenów przeznaczonych pod budowę zbiornika, wykup nieruchomości, - zabezpieczenie finansów w tym wnioski do Unii Europejskiej 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25.05.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego. Wytyczenie kierunków na rzecz odtworzenia przemysłu rolno – spożywczego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 maja 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 15.09.2005 r. o godz. 14.00 w siedzibie Euroregionu Silesia w Raciborzu przy ul. Batorego 6 - wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad: 1. Działalność Euroregionu Silesia i Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 20 września 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 20.10.2005 r. o godz. 12.00 w w SGS „SERVICE” Systemy Grzewcze i Sanitarne w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 5.

Porządek obrad: 1. Gaz ziemny – Najtańsze Paliwo Ekologiczne. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 października 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.12.2005 r. o godz. 14.00 wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów

Porządek obrad: 1. Renty strukturalne – wystąpienie Kierownika Biura Powiatowego w Raciborzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2005 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 23.02.2006 r. o godz. 12.00 w Zamku w Chałupkach ( przy przejściu granicznym ).

Porządek obrad: 1. Funkcjonowanie przejść granicznych z Republiką Czeską, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia Chałupki – Bohumin (nowe przejście). 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2006 r. 3. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni: Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Katowicach Krzysztof Raj, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Wiesław Świętosławski, Wójt Gminy Krzyżanowice Leonard Fulneczek oraz Burmistrz Miasta Krzanowice Manfred Abrahamczyk.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 14.06.2006 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Zbiornik Raciborski: a) stan aktualny, b) prognozy. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.08.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Analiza współpracy samorządów powiatu raciborskiego z gminami zagranicznymi na podstawie zawartych umów partnerskich: a) stan aktualny, b) perspektywy rozwoju. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2006 r. 3. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów powiatu raciborskiego.

Porządek obrad w dniu 21.09.2006 r. o godz. 13.00 w w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu przy ul. T.G. Sokół 18.

Porządek obrad: 1.Zbiornik Raciborski a) stan aktualny, b) prognozy 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 września 2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 19.10.2006 r. o godz. 13.00 w Restauracji "Zamek" w Chałupkach

Porządek obrad: 1. Podsumowanie pracy Komisji za okres II kadencji. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 24 październik 2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Redakcja strony: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z ZagranicąRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2917